Open top menu

Select Language

Thursday, September 13, 2018

ความฝันกับความจริงห่างกันแค่หลับกับตื่นวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

เมื่อพบว่า สิ่งที่หวังเป็นแค่ฝันหวานตอนนอนหลับ ฉันเลือกจบนิทานที่แต่งขึ้นเพื่อส่งครูด้วย การร้องไห้ของเจ้าฮิปโป เพราะฉันรู้ว่า ในความเป็นจริง เราทุกคนก็ไม่ได้สมหวังไปหมด ฉันเคยแต่งเรื่องนี้ค้างไว้นานแล้ว พอดีมีการบ้านให้เขียน เลยได้โอกาสต่อให้จบ เรื่องมีอยู่ว่า ฮิปโปฝันอยากบินได้ แต่แม่ของเขาบอกว่า "ฮิปโปว่ายน้ำ ฮิปโปดำน้ำ ฮิปโปอยู่กับน้ำ โลกนี้ไม่มีฮิปโปบินได้" จนวันหนึ่งเจ้าฮิปโปขี่ยานอวกาศ ดีใจได้เห็นดาวดวงอื่น สุดท้ายแค่หลับฝันไป

#เรไรรายวัน 7 กันยายน 2561
#แค่ฝันหวานตอนนอนหลับ #สิ่งที่หวัง #นิทาน#ร้องไห้ #ฮิปโป #เราทุกคนก็ไม่ได้สมหวังไปหมด#ในความเป็นจริง #การบ้าน #ฝันอยากบินได้ #โลกนี้ไม่มีฮิปโปบินได้ #ฮิปโปขี่ยานอวกาศ #แค่หลับฝันไป

ขอบคุณ Facebook เรไรรายวัน

***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press