Open top menu

Select Language

Thursday, December 12, 2019
ธุดงค์สร้างสันติภาพโลก

“ถ้าในแง่ส่วนตัว อาตมาได้เรื่องสุขภาพ กายแข็งแรงขึ้น จิตก็รู้จักปล่อยวาง ฝึกจิตขัดเกลาตัวเองในสภาวะเส้นทางที่ยากลำบากให้เบิกบานอยู่เสมอ ในแง่ส่วนรวม ในทุกเส้นทางที่เดิน ประชาชนต่างให้การยอมรับ มีการพูดคุยเรื่องสันติภาพ มีการร่วมเดินบ้าง เพราะว่าทุกคนอยากให้เกิดสันติภาพ อีกอย่างประชนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นพระสงฆ์จริงๆ ทำให้เราได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัวอีกด้วยและสิ่งที่ประชาชนของอเมริกาสนใจเป็นพิเศษคือ การนั่งสมาธิภาวนา อาตมาก็ช่วยสอนพวกเขา นี่ก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่อย่างหนึ่ง
ภารกิจของอาตมาได้จบลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะความเพียร สังเกตได้ว่าคนเรานั้นหากตั้งใจทำอะไรสักอย่าง จะให้สำเร็จได้ ล้วนแล้วแต่มีความเพียรเป็นที่ตั้งทุกคน”
Cr : Ptt Cnkr

ขอบคุณ ngthai.com ที่มาของบทความและรูปภาพ ธรรมธุดงค์เพื่อสันติภาพของคนทั้งโลก 

ระหว่าง “ยศฐา” กับ “ประชาชน” หากเป็นคุณ คุณจะเลือกอะไร – พระสุธรรม ฐิตธัมโม

สำหรับ นายสุธรรม นทีทอง อดีตเลขารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในวันนั้นตัดสินใจเลือกเด็กและประชาชน เป็นผลให้ต้องหลุดจากตำแหน่งสำคัญทางการเมือง ก่อนที่ในที่สุดก็เลือกก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ โดยได้รับฉายาทางธรรมว่า ฐิตธัมโม จากนั้น หลวงพี่หมี – พระสุธรรม ฐิตธัมโม ก็เดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยธรรมธุดงค์สร้างสันติภาพ ซึ่งหนึ่งในเส้นทางสุดหฤโหดที่ท่านเลือกเดินคือการเดินข้ามทวีปอเมริกา และได้รับความสนใจจากชาวอเมริกันเป็นอย่างมาก
จุดเริ่มต้นสู่เส้นทางธรรม 

“ตอนนั้นเมื่อว่างจากการทำงานแล้ว เคยคิดไว้ว่าอยากเป็นลูกศิษย์ท่านพุทธทาสภิกขุ  และพอดีช่วงนั้นทางสวนโมกข์เปิดอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อาตมาจึงได้บวชเป็นลูกศิษย์ท่านสมใจ ก่อนหน้านั้นได้อ่านหนังสือคู่มือมนุษย์ของท่านแล้วก็เกิดความคิดแน่วแน่ในการบวชครั้งนี้ เมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ยิ่งศึกษามากขึ้นเท่าใดก็อยากจะรู้ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  เราได้เห็นธรรมะของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนว่า ‘สุขอื่นใดเหนือความสงบเป็นไม่มี’ นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาตมายังคงอยู่รับใช้พระศาสนา” 

พระสุธรรม
แล้วการเดินเพื่อสันติภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร
“ในหลักขั้นต้น พระพุทธเจ้าสอนว่า ‘ทำอย่างไรให้พ้นทุกข์’ ในความคิดของอาตมา ตอนนั้นคิดว่าเราพ้นทุกข์ได้แล้วในหลักการ แต่พอขั้นสูงขึ้น พระพุทธเจ้าทรงสอนอีกว่าเมื่อพ้นทุกข์แล้วเราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้อย่างไร เราเริ่มมองเห็นแสงสว่างว่าเรามีทิศทางสู่มรรคผลของเราได้อย่างไร มันเป็นความสุขที่สุขเหนือสิ่งอื่นใด ในการปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ใน 4 กิริยาหลัก นั่นคือ ยืน เดิน นอน นั่ง และกิริยาที่ถูกจริตกับอาตมามากที่สุดคือการเดิน ที่สำคัญการเดินทำให้สุขภาพแข็งแรง เมื่อคิดได้ดังนั้น การเดินจึงเป็นสิ่งที่อาตมานำมาใช้บำเพ็ญเพียรและถ้าเราเดินอยู่คนเดียว เราก็จะได้อยู่คนเดียว เลยคิดว่าถ้าเราเดินรณรงค์สันติภาพ ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้คนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเดินเพื่อสันติภาพจึงเกิดขึ้น ท่ามกลางเสียงคัดค้านและไม่เห็นด้วยของคนสนิท”

เส้นทางธรรมธุดงค์
“ก่อนที่จะเดินข้ามทวีปในประเทศสหรัฐอเมริกา อาตมาเคยเดินตามรอยพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียตามเส้นทางต่างๆจนครบสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบลเป็นระยะทาง 2,600 กิโลเมตร อีกทั้งยังเคยเดินตามรอยหลวงปู่ทวดจากไทรบุรีในมาเลเซียไปจนถึงอยุธยา และเดินตามรอยพระนเรศวร จากอยุธยาไปถึงเมืองเวียงแหงที่เชียงใหม่ จึงทำให้มั่นใจว่าน่าจะเดินข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาได้ โดยเส้นทางเดินนั้นอาตมาเริ่มเดินจากทางด้านทิศตะวันตกคือชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่ซานตาโมนิกา เดินบนถนนสายประวัติศาสตร์ คือถนนหมายเลข 66  (ROUTE 66) ซึ่งเป็นถนนหลวงสายแรกของสหรัฐอเมริกาที่พาดผ่านจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกมุ่งสู่นิวยอร์กที่เทพีเสรีภาพ รวมระยะทางราว 5,013 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน 121 วัน”
อุปสรรคที่พบระหว่างเส้นทางเดิน
“สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศและอากาศแตกต่างจากบ้านเรา อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วมาก การเดินทางจึงต้องมีปรับเปลี่ยนแผนการบ้าง เพื่อให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัยมากที่สุด ปัญหาใหญ่ของเส้นทางเดินนี้คือเดินขึ้นเทือกเขาร็อกกีที่ทั้งสูงทั้งชัน  เดินข้ามทะเลทรายที่กลางวันร้อน กลางคืนหนาว ที่สำคัญคือไม่มีน้ำ ไม่มีอาหาร และจุดสุดท้ายคือการเดินขึ้นเทือกเขาร็อกกีอีกครั้ง แต่เป็นการเดินในซีกที่หนาวเจอหิมะบนภูเขา บางคืนเจออุณหภูมิติดลบ ทั้งหมดนี้อาตมาได้เตรียมหาข้อมูลและศึกษาเส้นทางเป็นปี ในเรื่องของอุปกรณ์กันหนาว รองเท้า รวมไปถึงสภาพภูมิประเทศ”
แล้วสิ่งใดที่ทำให้ท่านอดทนกับการเดินในครั้งนี้
“ก็กำหนดลมหายใจเจริญภาวนา ต้องมีสติอยู่ตลอด ตลอดทางที่เดินไม่เคยมีคำว่า ‘ท้อ’ หรือ ‘พอแล้ว’ อยู่ในหัวเลย มีแต่ต้องเดินให้ครบจบเร็วๆ นี่คือความตั้งใจ มนุษย์เราถ้ามีความตั้งใจจริงๆ จะทำอะไรก็สำเร็จ การเดินถือเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่ง  ยิ่งเดินมากขึ้น ทำให้เรารู้สึกว่าได้ทำความเพียรเพิ่มมากขึ้น

การเดินเพื่อสันติภาพเป็นการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ตลอดเส้นทางเดินธุดงค์นั้นได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนชาวอเมริกันเป็นจำนวนมาก บางเมืองมีประชาชนออกมาเดินด้วยความศรัทธา บางคนออกมาคอยต้อนรับและคอยส่ง ฉะนั้นตลอดเส้นทางเดินจึงมีแต่รอยยิ้มของมิตรภาพและสันติภาพได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ”

เส้นทางเดินต่อไปของท่านคือ“ตั้งใจว่าจะเดินจากประเทศไทยไปอินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน ตุรกี โดยไปจบที่กรุงอิสตันบู ตามหลักธรรมวินัย พระต้องเข้าพรรษา ปีนี้เลยตั้งใจจะเข้าพรรษาที่อินเดียในระหว่างเข้าพรรษา ได้เก็บข้อมูลและเส้นทางเดินจะอยู่ที่อินเดียสามเดือน จะจำพรรษาที่วัดป่าพุทธคยา เมืองคยา ติดกับต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในบางเส้นทางยังมีการสู้รบกันอยู่ ต้องศึกษาให้มากๆเป็นเส้นทางที่ท้าทายกว่าการเดินในสหรัฐอเมริกา ระยะทางประมาณ 9,000 กิโลเมตรกว่าๆ หลายคนถามอาตมาว่า ในเส้นทางที่ยังสู้รบกันอยู่ ไม่กลัวเหรอ    จำไว้เลยว่า คนเรามีชีวิตก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด การเดินเผยแผ่พระธรรม เราก็ควรที่จะทำ แล้วเมื่อเราได้ทำชีวิตให้ดีที่สุดแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เสียดาย หลวงพ่อปัญญาสอนว่า ‘ชีวิตแตกดับอยู่ทุกวัน’ ถ้ามีชีวิตอยู่แล้วไม่ทำประโยชน์อย่างเต็มที่จะหาราคาที่ไหน”


 ท่านได้รับอะไรจากการเดินธรรมธุดงค์เพื่อสันติภาพ “ถ้าในแง่ส่วนตัว อาตมาได้เรื่องสุขภาพ กายแข็งแรงขึ้น จิตก็รู้จักปล่อยวาง ฝึกจิตขัดเกลาตัวเองในสภาวะเส้นทางที่ยากลำบากให้เบิกบานอยู่เสมอ ในแง่ส่วนรวม ในทุกเส้นทางที่เดิน ประชาชนต่างให้การยอมรับ มีการพูดคุยเรื่องสันติภาพ มีการร่วมเดินบ้าง เพราะว่าทุกคนอยากให้เกิดสันติภาพ อีกอย่างประชนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นพระสงฆ์จริงๆ ทำให้เราได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัวอีกด้วยและสิ่งที่ประชาชนของอเมริกาสนใจเป็นพิเศษคือ การนั่งสมาธิภาวนา อาตมาก็ช่วยสอนพวกเขา นี่ก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่อย่างหนึ่ง
ภารกิจของอาตมาได้จบลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะความเพียร สังเกตได้ว่าคนเรานั้นหากตั้งใจทำอะไรสักอย่าง จะให้สำเร็จได้ ล้วนแล้วแต่มีความเพียรเป็นที่ตั้งทุกคน”
ท่านอยากฝากอะไรถึงผู้คนที่ร่วมให้การสนับสนุนธรรมธุดงค์
“เมื่ออาตมาถึงเทพีเสรีภาพ ประกาศให้โลกรู้ถึงสันติภาพ แต่อาตมาไม่สิ้นสุดความตั้งใจในการเผยแผ่พระธรรม แม้จะบรรลุเป้าหมายสิ้นสุดทวีปอเมริกา ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำความเพียรต่อไป ขอขอบคุณทุกความ ร่วมแรงร่วมใจ และเราจะร่วมมือกับพี่น้องทุกชนชาติต่อไป เพื่อสันติภาพ สันติสุข และสันติธรรม

ขอขอบคุณ
พระสุธรรม ฐิตธัมโม
Read more
#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563เลื่อนประเมิน #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 จากภายใน ก.พ.63 เป็นภายใน มิ.ย.63
ชำระภาษีภายใน ส.ค. 63

ปกติเริ่มจัดเก็บ 1 มค. 2563 ไปสิ้นสุด เมษายน 2563 แต่ด้วยความไม่พร้อมและกฏหมายลูกยังไม่เรียบร้อจึงเลื่อนจาก เมษา 2563 มาเป็นสิงหาคม 2563

ส่วนผู้ที่ผ่อนชำระ ที่กำหนดผ่อนได้ 3 งวด เมษา-พฤษภาคม-มิถุนายน ก็เลื่อนมาเป็น สิงหาคม-กันยายน-ตุลาคม
Read more
Tuesday, December 10, 2019
 สรุปข่าวเด่นประจำวัน วันที่ 11 ธ.ค. 2562

มส.หนุนสร้างเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา
ศาสนา
1. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวถึงการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และเจ้าคณะภาคทั่วประเทศ ว่า ตามที่ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เคยแจ้งต่อที่ประชุมมส.ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเห็นชอบรายชื่อเจ้าคณะภาคแล้วนั้น ขณะนี้พศ.ได้นำรายชื่อเข้ารายงานมส.เพื่อขออนุมัติการนำรายชื่อขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช เพื่อออกเป็นพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคแล้ว เช่นเดียวกับตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ที่มส.ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการออกพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเช่นเดียวกัน

2. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร., รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง จ.นครปฐม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า การประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาได้เห็นชอบโครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) มจร ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พัฒนาโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายพระสงฆ์ให้ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อทั้ง สื่อโดยตรงและสื่อออนไลน์ โดยการให้ความรู้ที่ก่อให้เกิดความรู้เท่าทัน และร่วมเฝ้าระวังภัยออนไลน์แก่พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป

3. พระมหาไพรวัลย์ กล่าวว่า บังเอิญอาตมาได้เห็นเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศนำเสนอเรื่องที่ประเทศไอซ์แลนด์พร้อมใจกันเอาเสื้อกันหนาวออกไปแขวนตามที่สาธารณะ ตามรั้ว ตามสะพาน เพื่อส่งมอบสิ่งเหล่านั้นให้คนไร้บ้าน คือ มีการเขียนข้อความไว้ด้วยว่าถ้าคุณต้องการเสื้อกันหนาวก็สามารถเอาไปได้ อาตมาได้อ่านแล้วก็รู้สึกถึงตัวเองด้วยอะไรด้วยว่าเอ้อ เข้าใจว่า ความหนาวมันเท่ากัน ความหนาวของมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน อาตมาก็เลยคิดว่าอยากจะทำอะไรดีๆ แบบนี้บ้าง และก็คิดว่าการหาผ้าห่มไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราเลยพยายามรวบรวมหาผ้าห่มตระเวนแจกให้คนไร้บ้านที่เค้านอนและไม่มีผ้าห่มจริงๆ
ไฟป่าออสเตรเลียทำให้ “ซิดนีย์” ยังจมหมอกควันพิษต่อ-เรือเฟอร์รีหยุดวิ่ง
ต่างประเทศ
1. มิเชล โอบามา อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐ นำทีมงานที่รวมถึงบุตรสาวอดีตประธานาธิบดีและซูเปอร์สตาร์ฮลลีวูด เดินทางไปยังโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ชนบทของเวียดนาม เพื่อรณรงค์การเข้าถึงการศึกษาของเด็กหญิง

2. เจ้าหน้าที่ผจญเพลิงออสเตรเลียใช้กลยุทธ์ "เผาไฟกลับ" ด้วยการเผาทุ่งหญ้าให้เกิดไฟไหม้สวนเส้นทางไฟป่าที่มีอยู่ แม้เสี่ยงสูงมาก แต่รับเป็น "หนทางสุดท้าย" ที่น่าจะช่วยสกัดไฟป่าในภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งลุกลามนาน 2 เดือนแล้ว

3. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า จากเหตุภูเขาไฟบนเกาะไวท์ระเบิดปะทุขึ้นอย่างกะทันหัน เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ศพ และได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มีแผลพุพองจากการถูกความร้อนเผาไหม้ผิวหนัง ขณะที่ผู้ที่ยังสูญหายอีก 8 คนนั้น แทบไม่มีสัญญาณหลงเหลือว่าพวกเขาจะรอดชีวิต

4. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลจีนมีคำสั่งห้ามใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของต่างชาติภายในสำนักงานของรัฐและสถาบันเอกชน โดยเฉพาะอุปกรณ์และโปรแกรมที่มาจากสหรัฐฯ โดยให้มีการสรรหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ทดแทนภายในระยะเวลา 3 ปี

5. เครื่องบินลำเลียง C-130 ของ ทอ.ชิลี ขาดการติดต่อ กลางมหาสมุทรใกล้กับช่องแคบเดรก ระหว่างบินจากตอนใต้ของชิลีไปยังฐานที่แอนตาร์กติกาเพื่อส่งกำลังบำรุง โดยส่งทีมค้นหากู้ภัยออกไปหาผู้รอดชีวิตแล้ว
10 ของขวัญ ปี '63 จากรัฐบาล ถึงประชาชน
การเมือง
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)​ เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณี น.ส.พรรณิการ์วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้แถลงข่าวว่า
กกต.พิจารณาการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่เป็นไปโดยมีธงทางการเมืองหรือมีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากมีเอกสารความเห็นของบุคคลระดับสูงของสำนักงาน กกต. ได้ชี้นำในสำนวนไว้แล้วว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กระทำความความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)​ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้นว่า การแถลงข่าวข้างต้นคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง

2. ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจ.ชลบุรี เกี่ยวกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งล่าสุดตนได้หารือปัญหานี้ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยดูแลและแก้ปัญหานี้ อย่างเร่งด่วน โดยตนได้หารือความเดือดร้อนปัญหาการจราจรใน 4 จุด คือ 1.ทางลงทางด่วนบูรพาวิถี ที่มาสิ้นสุดหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ทำให้รถที่จะเข้าทางเลี่ยงเมืองชลบุรี มีจราจรที่คับคั่ง โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนโดยขอให้กระทรวงคมนาคม และการทางพิเศษ เชื่อมต่อทางขึ้นลงบริเวณจุดนี้ และเชื่อมต่อทางขึ้นลงอีกจุดบริเวณเส้นทางบ้านเก่า อ.พานทอง 2.ปัญหาจราจรบริเวณบ้านเก่าพานทองบริเวณทางข้ามมอเตอร์เวย์ มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะไม่มีจุดยูเทิร์นใต้สะพาน รวมทั้งไฟฟ้าบนสะพานและแบริเออร์ที่กั้นช่องทางการจราจรมีไม่เพียงพอ จึงขอกรมทางหลวงจัดการแก้ปัญหาด้วย

3. ปมปัญหาการครอบครองที่ดินของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐยังเป็นที่จับตามองของสังคมว่าจะมีการอุ้มช่วยเหลือกันหรือไม่ แม้ว่า ส.ส.คนดังยอมคืนพื้นที่เขาสนฟาร์ม หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่อ้างว่าเป็นที่ ส.ป.ก. แต่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯระบุว่า ไม่สามารถดำเนินคดีอาญากับ น.ส.ปารีณาได้เพราะคืนที่ให้รัฐแล้ว ขณะที่นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้า พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยยันกรมป่าไม้สามารถดำเนินคดีได้ เพราะที่ดินดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ป่ายังไม่ได้เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ล่าสุดนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำการรังวัดพื้นที่ในเขต ส.ป.ก.เนื้อที่ 682 ไร่อีกครั้ง

4. การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (COP25) ระดับผู้นำ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 197 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มองค์กรเพื่อการป้องกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าร่วม คาดว่ามีผู้ร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 29,000 คน ทั้งนี้ การประชุมระดับผู้นำประเทศจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2562 ซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของประเทศรัฐภาคีระหว่างวันที่ 2-9 ธันวาคม 2562 เพื่อเจรจาหาข้อสรุปก่อนเสนอระดับผู้นำให้ความเห็นชอบ ต่อไป

5. 10 ของขวัญ ปี '63 จากรัฐบาล ถึงประชาชน https://www.komchadluek.net/news/politic/403810?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
ลาป่วยไม่ถึง 3 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
ทั่วไทย
1.กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัด บริเวณพื้นราบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยและยอดภู มีอากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1-8 องศาเซลเซียส สำหรับภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยไว้ด้วย

2. พระพุทธรูป “พระพุทธเวฬุวันมุนี” หรือ “พระเจ้ากระติ๊บข้าว” สร้างจากไม้ไผ่หนึ่งเดียวในประเทศไทย ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดป่าหนองโง้ง อ.เมืองหนองคาย. https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1722998

3. สถาบันทางการแพทย์แห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดดเด่นด้านโภชนาการอาหาร เสริม “นมเปรี้ยวยาคูลท์” ในมื้ออาหารหลัก ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ผู้ป่วย

4. ลาป่วยไม่ถึง 3 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/403750?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=breaking-news

5. เปิด 8 ข้อห้าม เตือนคนลงทะเบียน "100 เดียวเที่ยวทั่วไทย" อย่าทำเด็ดขาด https://www.thairath.co.th/news/society/1722853?cx_testId=2&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=3#cxrecs_s
วางแผนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันที่ 12 ธ.ค. นี้ผ่านมือถือได้ง่ายๆ
เทคโนโลยี
1. คุมเข้ม รัฐบาลจีนสั่งหน่วยงานรัฐห้ามใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของต่างชาติภายใน 3 ปี https://www.sanook.com/hitech/1490969/

2. วางแผนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันที่ 12 ธ.ค. นี้ผ่านมือถือได้ง่ายๆ เซฟเก็บไว้กันความวุ่นวายเลย https://www.beartai.com/news/it-thai-news/385971 
Cr ; Admin การบ้าน 
Read more
แห่ ลงข่าวตักบาตรมัณฑะเลย์ 30,000 รูป ณ สนามบินเก่าเมืองมัณฑะเลย์ เมียนมา


8 ธ.ค.2562 สื่อต่างประเทศ อาทิ BBC Burmese, The STRAITS TIME (Singapore), MYANMAR TIMES, Yahoo, AFP , Dhaka Tribune Channel News Asia etc. แห่ ลงข่าวตักบาตรมัณฑะเลย์ 30,000 รูป ณ สนามบินเก่าเมืองมัณฑะเลย์ เมียนมา โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านศาสนากว่า 10 ประเทศร่วมงาน จัดโดยรัฐบาลมัณฑะเลย์ คณะสงฆ์เมียนมา-ไทย มูลนิธิธรรมกาย


Read more
Thursday, December 5, 2019
 สรุปข่าวเด่นประจำวัน วันที่ 6 ธ.ค. 2562

“สมเด็จธงชัย” วัดไตรมิตร รับการถวายโล่เกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019
ศาสนา
1. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ประกาศผลรางวัล "สัปปายะอวอร์ด" 21 ต้นแบบ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” https://bit.ly/2s32TIg

2. นักท่องเที่ยวและชาวโคราช พาพ่อไหว้พระทำบุญในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ภาคธุรกิจญี่ปุ่นชี้อาเบะควรวางมือในอีก 2 ปีข้างหน้า
ต่างประเทศ
1. ผลสำรวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจในญี่ปุ่นปรากฏว่า 59% มองว่านายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ควรอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าพรรครัฐบาลให้ครบวาระ คือถึงเดือนก.ย. 2564 แต่หลังจากนั้นควรวางมือ ท่ามกลางกรณีอื้อฉาวเรื่องการจัดงานชมซากุระที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง

2. สหภาพแรงงานขนาดใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสปลุกสมาชิกร่วมกันผละงานประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี เพื่อคัดค้านแนวคิดของรัฐบาล ในการปฏิรูปโครงสร้างระบบบำนาญ

3. สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมาก เริ่มการร่างบทบัญญัติ "อย่างเป็นทางการ" เพื่อนำไปสู่การลงมติถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขณะที่ผู้นำสหรัฐเชื่อมั่นว่าจะเป็น "ฝ่ายชนะ" ในศึกการเมืองครั้งนี้ ที่ยังต้องผ่านวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมาก

4. ซีอีโอของสายการบินการูด้าสายการบินแห่งชาติอินโดนีเซีย ถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วฐานลักลอบขนรถจักยานยนต์ยี่ห้อฮาเล่ย์เดวิดสันเข้ามาในประเทศโดยใช้ชื่อของลูกน้องในเอกสารนำเข้า เพื่อเลี่ยงไม่ให้ถูกจับ

5. 5ทรชนดักรอสาวเหยื่อกาม จับเผาทั้งเป็นก่อนไปขึ้นศาล หญิงชาวอินเดียได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังถูกชายสองคนจับเผาทั้งเป็น ขณะกำลังจะไปขึ้นศาลในรัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของประเทศ ฝีมือแก๊งรุมโทรมที่ก่อเหตุข่มขืนเธอ

6. เกิดเพลิงไหม้ในโรงแรมหรูของกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้บันไดสูงเพื่อการอพยพผู้คนออกมา พบผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน

7. ทหารเรือกองทัพสหรัฐยิงตาย 2 ศพบาดเจ็บอีก 1 คน ก่อนที่จะลั่นไกปลิดชีพตัวเองภายในฐานทัพร่วมเรืออากาศ เพิร์ล ฮาร์เบอร์ รัฐฮาวาย สหรัฐ

8. รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศทุ่มงบประมาณสูงถึง 13 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 3.6 ล้านล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในปีนี้

9. 'เวิร์น'นักสำรวจถ้ำหลวงยัน 'อีลอน มัสก์'ดูหมิ่นร้ายแรง นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษซึ่งฟ้องร้องอีลอน มัสก์ ในข้อหาหมิ่นประมาท ให้การต่อศาลในนครลอสแอนเจลิส ว่าการถูกอีกฝ่ายเรียกว่า "พวกใคร่เด็ก" เป็นการดูถูกอย่างร้ายแรง ด้านจำเลยยืนกรานว่าไม่ได้หมายความตามนั้น

10. รัฐบาลเยอรมนีขับเจ้าหน้าที่การทูตชาวรัสเซีย 2 คน เพียงไม่กี่เดือนหลังเกิดเหตุลอบสังหารอดีตผู้นำกบฏเชชเนีย ที่ฝ่ายสอบสวนเชื่อว่ารัฐบาลมอสโกมีส่วนเกี่ยวข้อง

11. หุ้นไอพีโอ ‘อารัมโก’ บริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุฯทำสถิติทะลุ 7.8 แสนล้าน

12. 1.5 ล้านประท้วงต้านปฏิรูปบำนาญฝรั่งเศส ยิงแก๊สน้ำตาสลายชุมนุม

13. เจ้าชายฟิลิป รับสั่งเครียดเจ้าชายแอนดรูว์ ต้องยุติกรณียกิจ เพื่อราชวงศ์ https://bit.ly/2YkMFWO
"นายกฯอังกฤษ" โป๊ะแตก ยก "Huawei" ขึ้นมาเซลฟี่ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ขู่จะแบน
อุ๊งอิ๊ง โพสต์วันพ่อ คิดถึง "ทักษิณ" รอ count down ด้วยกันที่ไหนก็ได้
การเมือง
1. ”ทวี ไกรคุปต์” พ่อ ”เอ๋ ปารีณา” โดนบ้าง! ผลรังวัดที่ดินสวนผึ้ง ชัดรุกที่ดิน”ลุงเสี้ยว”จริง ตำรวจเตรียมเรียกสอบปากคำ หากไม่มา 2 ครั้งออกหมายจับ

2. เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าติดป้ายยึดคืนพื้นที่ป่า 46 ไร่ ในฟาร์มไก่”เอ๋ ปารีณา” 4 จุด รอบพื้นที่ และห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

3. ส.ส.แก้ตัวพัลวัน แหกมติพรรค! ยืนยันหน้าตาเฉย ไม่กินกล้วย 8 หลัก https://bit.ly/3650qeW

4. “บิ๊กป้อม” หวั่น ยาเสพติดทะลักเข้าช่วงปีใหม่ คุมเข้มทุกด่านตั้งสกัด

5. “บิ๊กตู่” เชื่อพรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจกันมากขึ้น ย้ำต้องช่วยกันแก้ปัญหา

6. "วราวุธ" ย้ำ ใช้ไม้แข็ง สั่ง จับนายทุนรุกป่าชายเลน 327 ไร่ ทำนากุ้ง

7. "ผอ.กกต.เขต 7 ขอนแก่น" ประกาศ รับรอง 4 ผู้สมัคร ส.ส. หลังตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่พบลักษณะต้องห้าม แต่ยังยื่นคัดค้านได้ภายใน 7 วัน

8. "พนิต" ส.ส.ปชป.แจงจุดยืน ทำไมต้องหนุน ตั้งกมธ.ศึกษาผลกระทบ ม.44

9. กห.ขอสอบปม'ลูกสาวผู้การ' ชี้หยามเกียรติทหารรับไม่ได้! กห.แจงไม่มีนโยบายนำพลทหารไปใช้งานบ้านนอกค่ายทหาร ชี้หากมีบุคคลใดใช้พลทหารผิดวัตถุประสงค์-ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องมีผู้รับผิดชอบ เหตุเหยียดหยามเกียรติภูมิทหาร กองทัพยอมรับไม่ได้

10. “2 ส.ส.อนค.”แจงไม่วอล์คเอาท์ตามฝ่ายค้าน หวังให้สภาเดินหน้า หวั่นปชช.มองนักการเมืองเอาแต่ทะเลาะกัน “จารึก” ยันไม่โดนซื้อตัวเพราะไม่เดือดร้อนเงิน
เชียงใหม่หนาวมาก ยอดอินทนนท์ 3 องศาฯ ใกล้เยือกแข็ง
ทั่วไป
1. ภาคเหนือเชียงใหม่อุณหภูมิลดต่อเนื่อง ยอดดอยอินทนนท์ แตะ 3 องศาฯ ใกล้จุดเยือกแข็ง เกิดเหมยขาบน้ำค้างแข็งตามยอดหญ้า นักท่องเที่ยวแห่ดูแสงแรกของวัน ไม่หวั่นแม้ต้องสั่นสะท้าน

2. ความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้ตอนบนโดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคอีสาน มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยและยอดภูหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3-8 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ อุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศา อ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร

3. อาการของ "โยโย่" ช้างป่าสีดอที่ถูกช้างป่าด้วยกันทำร้าย อาการดีขึ้นแล้ว ขณะที่โคราชอากาศเย็นจัด อุณหภูมิลดเหลือ 13 องศา เจ้าหน้าที่ก่อไฟเฝ้าเพื่อให้ความอบอุ่นตลอดทั้งคืน


4. เริ่มต้นเพื่อโลก ร้านผัดไทยนัดพบ สูตรคุณแม่ขายมากว่า 40 ปี หันมาใช้ใบตองและกระดาษรีไซเคิลแล้วใช้เชือกผูกดูเรโทรย้อนยุค แทนกล่องโฟมและถุงพลาสติกเพื่อช่วยลดโลกร้อน และขยะพลาสติก

5. หยุดวันพ่อปีนี้คึกคัก ผู้คนแห่เข้าวัดทำบุญ และไหว้พระธาตุพนม รวมทั้งขอพรจากพญานาค ท่ามกลางอากาศหนาว 13 องศาฯ พร้อมทั้งยังแห่เที่ยวชมธรรมชาติริมสองฝั่งแม่น้ำโขง
หัวเว่ยเลิกเปิดตัวสินค้าที่ไต้หวัน ยื่นฟ้องรัฐบาลมะกันอีก
เทคโนโลยี
1. บริษัทหัวเว่ยยกเลิกงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนและนาฬิกาอัจฉริยะในไต้หวัน และยื่นเรื่องฟ้องร้องรัฐบาลสหรัฐเป็นคดีที่ 2 ในปีนี้

2. "อินสตาแกรม" ต้องการข้อมูลวันเกิดจากผู้ใช้งานใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา ผู้เปิดบัญชีใช้งานใหม่กับอินสตาแกรมต้องให้ข้อมูลวันเกิดในขั้นตอนการลงทะเบียน ตามกฎหมายของสหรัฐและนโยบายของบริษัท ในการคัดกรองผู้เยาว์และยังไม่บรรลุนิติภาวะ จากข้อมูลและโฆษณา "ที่ไม่เหมาะสม"
Cr ; Admin การบ้าน
 
Read more
Wednesday, December 4, 2019
 สรุปข่าวเด่นประจำวัน วันที่ 5 ธ.ค. 2562

คณะพระธรรมทูตอาสานราธิวาสลุยน้ำท่วมช่วยชาวบ้าน

เตรียมเดินหน้า สื่อสัมพันธ์ วัดพระเชตุพน สู่ชาวโลก
ศาสนา
1. สิ้น..อาจารย์ชุ้น อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม 
2. ศน.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
กรมการศาสนาร่วมกับสถาบันแม่ชีไทย จัดปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ https://www.dailynews.co.th/education/745137
3. คณะพระธรรมทูตอาสานราธิวาสลุยน้ำท่วมช่วยชาวบ้าน
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จากเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงอำเภอสุไหงปาดี ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ คณะพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส นำโดยพระสมุห์พงษ์ธเนศ พุทฺธสโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลสุไหงปาดี พระชัยรัตน์ ธมฺมทินฺโน เลขานุการเจ้าคณะตำบลลำภู พร้อมด้วยญาติโยมจิตอาสาจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ได้ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้จากวัดพระธรรมกาย ที่ได้จากโครงการตักบาตรทั่วไทย ไปมอบให้ชาวบ้านในเขตอำเภอสุไหงปาดี สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับญาติโยม ที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้
4. เตรียมเดินหน้า สื่อสัมพันธ์ วัดพระเชตุพน สู่ชาวโลก
พระราชรัตนสุนทร ร่วมกับพระราชปริยัติมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์ ได้เดินทางมายัง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ให้การต้อนรับ
โดยคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้มอบของที่ระลึก และหนังสือวาติกัน-วัดโพธิ์ มิตรภาพระหว่างสองศาสนา
ที่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนเมืองไทย
แก่นายเขมทัตต์ พลเดช และเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้สื่อข่าวที่ให้การต้อนรับ
"มัสก์"ขึ้นศาลคดีหมิ่นประมาทนักดำน้ำช่วย"ทีมหมูป่า"
ต่างประเทศ
1. ยูโรโพลกวาดล้างฟอกเงินครั้งใหญ่
สำนักงานตำรวจสหภาพยุโรป หรือ ยูโรโพล แถลงผลการจับกุมขบวนการฟอกเงินทั่วโลก จับกุมผู้ต้องสงสัยได้กว่า 200 คน ใน 31 ประเทศ 
2. สภาล่างสหรัฐผ่านร่างกม.จีนกดขี่อุยกูร์
สภาผู้แทนฯสหรัฐลงมติด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายเกือบเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันอังคาร (3 ธ.ค.) อนุมัติร่างกฎหมาย ที่มีเป้าหมายกดดันจีน จากการกดขี่กวาดล้างชาวมุสลิม ทางภาคตะวันตกไกลของประเทศ กฎหมายฉบับใหม่ออกไล่หลังกฎหมายหนุนม็อบฮ่องกง ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างหนักแก่รัฐบาลปักกิ่ง
3. "มัสก์"ขึ้นศาลคดีหมิ่นประมาทนักดำน้ำช่วย"ทีมหมูป่า"
อีลอน มัสก์ นักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวแอฟริกาใต้-อเมริกัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า เทสลา ขึ้นศาลแขวงนครลอสแอนเจลีส ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ เมื่อวันอังคาร ในฐานะจำเลย ถูกฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท โดยนายเวอร์นอน อันสเวิร์ธ นักดำน้ำชาวอังกฤษ ที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กทีมหมูป่าติดถ้ำใน จ.เชียงรายของไทย
การเมือง
1. ครม.ถกเครียดแก้ปัญหาสภาล่ม สั่งส.ส.ห้ามขาด-ห้ามลาไปต่างประเทศ ชงบทลงโทษส.ส.แหกคอก พร้อมเตรียมคนนั่งกมธ.ม. 44 “บิ๊กตู่”ห่วงเสถียรภาพรัฐบาล
2. ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)​พ.ต.ท.ไวพจน์​ อาภรณ์รัตน์​ ส.ส.กำแพงเพชร​ พรรค​ พปชร.​ กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาออกหมายจับ หลังไม่เดินทางไปฟังคำพิพากษาในคดีล้มการประชุมอาเซียนว่า​ ไม่ได้กังวล​ และยังทำหน้าที่​ ส.ส.ต่อไป​ เพราะยังมีเอกสิทธิ์​ ส.ส.คุ้มครองอยู่ สำหรับคดีของตนเองนั้น​ ต้องรอวันที่​ 15​ ม.ค.63​ ที่ศาลฎีกานัดให้มาฟังคำพิพากษาในคดีดังกล่าว
3. มาตามนัด! "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม" ดินเนอร์กระชับมิตรสยบเรือเหล็กล่ม ร่วมทานข้าวร่วมโต๊ะแกนนำพรรคร่วม-พรรคเล็ก อุดรอยร้าวในรัฐบาล-ปมสภาฯ ล่ม
4. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงปัญหาเรื่องมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่เลื่อนการยกเลิกสารพิษทางเกษตร 3 ชนิด
5. กรณีหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธานกกต. นายอิทธิพร บุญประคอง และพวกอีก 7 คน ฐานมีความผิดในมาตรา 157 ทนายความ นายวีรวัฒน์ สุขเกษา เปิดเผยว่า ตามกระบวนการวันนี้ เป็นการรับฟังคำสั่งศาลฯ ว่าจะรับคำฟ้องหรือไม่เท่านั้น ด้วยศาลฯ นั้น มีอำนาจในการสืบหาข้อเท็จจริง และวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน แต่ขณะนี้ในสำนวนยังไม่มีคำวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลทุจริตฯ จึงมีคำสั่งให้ทาง กกต. ส่งเอกสารพร้อมกัน และเลื่อนการฟังคำสั่งว่าจะรับฟ้องหรือไม่ เป็นวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ทั่วไทย
1. “ซูเปอร์โพล” เผยผลสำรวจ “พลังงานไฟฟ้ากับการพัฒนาประเทศ” พบทุกกลุ่มอายุเล็งเห็นความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระบุ Gen X ร้อยละ 75 เห็นว่าไฟฟ้าสำคัญด้านอุตสาหกรรม 
2. ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคหนือ-อีสาน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาฯ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง1-3 องศาฯ
3. กรมอุตุนิยมวิทยา เผยสภาพอากาศประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ มีอุณหภูมิลดลงเพราะมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีน ขณะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้มีฝนตกหนักคลื่นลมแรง
4. โครงการสะสมบุญปีใหม่ส่งแรงใจให้เด็กน้อย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมในการมอบของขวัญให้กับเด็กผู้ใดโอกาสที่อยู่ในสถานสงเคราะห์สังกัดกระทรวงทั่วประเทศ โดยร่วมบริจาคและมอบของขวัญ ของเล่น เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะได้รับไปเพื่อแจกจ่ายให้กับทุกหน่วยงาน ซึ่งถ้าประชาชนสนใจสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข 1300 ได้ ทั้งนี้เด็กในสถานสงเคราะห์ไม่ได้มีโอกาสที่จะมีของขวัญเป็นของตัวเองดังนั้นโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันทำสิ่งที่ดีร่วมกัน
เทคโนโลยี
1. บริษัทไอทียักษ์ใหญ่อย่าง IBM กำลังจะทำให้การพยากรณ์อากาศที่มีความแม่นยำสูงเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศทั่วโลกที่มีความแปรปรวน จากเดิมที่การวิเคราะห์สภาพอากาศแบบความละเอียดสูงนี้ใช้ในประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้น เช่น ประเทศสหรัฐฯ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศในยุโรป เป็นต้น อ่านต่อได้ที่ https://www.voathai.com/a/weather-forecast-ks/5190512.html 
2. NEWSรัสเซียห้ามขายสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์และสมาร์ตทีวีไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์รัสเซียเริ่ม 1 ก.ค. 2020 https://www.beartai.com/news/383809 
3. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เผยปรากฏการณ์ดาราศาสตร์น่าติดตาม ในเดือนธันวาคม 2562 เรื่องของปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ เป็นสิ่งที่หาชมได้ยาก นานๆทีจะมาให้เห็นกันสักครั้ง ไม่ว่าจะเป็นฝนดาวตก หรือแม้แต่กระทั่งสุริยุปราคา ล่าสุดเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้เผยถึงปรากฏการณ์ดาราศาสตร์น่าติดตาม ในเดือนธ.ค.62
Cr : Admin การบ้าน
Read more

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press