ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำอธิษฐานจุดประทีป The Vow of lamp lighting 点灯发愿文 (Th En Ch)

อธิษฐานจิตจุดประทีป
ด้วยบุญกุศล, ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตั้งใจจุดประทีป, ถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ พระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ให้เจริญมั่นคั่ง ดั่งอภิมหาเศรษฐี มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย มีดวงปัญญาสว่างไสว มีญาณทัสนะกว้างไกล มีดวงตาสุกใส ทั้ง มังสะจักษุ ทิพยจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน จงทุกประการเทอญฯ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

The Vow of lamp lighting
By the merits from lamp lighting to pay tribute to the Lord Buddha, may I be blessed to be reborn into a Right View lineage, into a Buddhist family with a solid belief in Buddhism. May I be replete with asamasama-pañca-skandha. May I be replete with corporeal existence , material, wealth, and spiritual resources. May I obtain the utmost path, the fruit of Nibbāna, and Vijja Dhammakaya. May I enjoy good health and a long lifespan, white and bright skin, happiness and good fortune as I wish. May I be replete with great and inexhaustible wealth to pursue perfections until the last days of my life. May I cultivate good fortune and wisdom, and grow spiritually. May I attain Divya-Cakesus , dhamma-cakkhu and enlightenment. May I reach Nibbāna soon, until the Uttermost of Dhamma can be attained.

点灯发愿文
我以虔诚心 点灯供养佛陀,愿此功德庇佑,让我生于佛教领域,具有正见的富贵家庭,坚定信仰三宝。具足戒、定、慧、解脱和解脱知见。得圆满世间财、色身财、金钱财、佛教涅槃财和法身法门。愿我长寿、肤色皓洁光亮、人生幸福快乐、生命吉祥和智慧灵巧,成为超级大富翁,拥有取之不尽,用之不竭的财富,助以顺利修波罗蜜。愿我福慧增长,知见长远,眼睛明亮眼力强,证得天眼通和法眼,觉悟一切,早日证入涅槃,直到法的究竟。

Cr : www.interhq.org

ไม่มีความคิดเห็น