ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Header Ad

//

Breaking News:

latest

Ads Place

คำวินิจฉัยศาลปกครองสะเทือนถึงคดีวัดพระธรรมกาย (ตอนที่ 1)

คำวินิจฉัยศาลปกครองสะเทือนถึงคดีวัดพระธรรมกาย (ตอนที่ 1) หลายวันก่อน ศาลปกครองสั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกร...


คำวินิจฉัยศาลปกครองสะเทือนถึงคดีวัดพระธรรมกาย (ตอนที่ 1)

หลายวันก่อน ศาลปกครองสั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในมูลฐานความผิดที่ไม่ตักเตือนคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ ปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกจนเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองนี้ ยืนยันชัดเจนว่า
1. คดีนี้ผู้เสียหายคือสมาชิกสหกรณ์ ไม่ใช่แผ่นดินเป็นผู้เสียหาย คดีนี้จึงเป็นคดีแพ่ง ไม่ใช่คดีอาญาแผ่นดิน
2. คดีสหกรณ์เป็นปัญหาที่เกิดจากการบริหารภายในสหกรณ์ ไม่ใช่ปัญหาจากภายนอกสหกรณ์
3. เมื่อเป็นปัญหาการบริหารสหกรณ์ สมาชิกต้องร้องเรียนปัญหาสหกรณ์กับศาลปกครอง ไม่ใช่ไปร้องเรียนกับ ปปง. หรือดีเอสไอ
4. ปัญหาการขาดสภาพคล่องของสหกรณ์นั้น วัดพระธรรมกายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว
เพราะวัดพระธรรมกายมิใช่ผู้บริหารสหกรณ์ ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเงินกู้ของสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกรายใดแม้แต่คนเดียว
5. การบริจาคของคุณศุภชัยนั้น เป็นการบริจาคโดยส่วนตัว และวัดพระธรรมกายก็ไม่ทราบความเป็นมาของเงิน เพราะถือว่าเป็นสิทธิของผู้บริจาคที่ไม่จำเป็นต้อง บอกเส้นทางการเงินของตัวเองให้ผู้อื่นทราบ
6. คุณศุภชัยได้บริจาคเงินไปหลายที่ ส่วนที่บริจาคมายังวัดพระธรรมกายนั้น เป็นเงินไม่ถึง 10 % ของวงเงินทั้งหมด และระหว่างลูกศิษย์วัดกับสหกรณ์ ก็ได้มีการตั้งกองทุนช่วยเหลือกันไปแล้ว ตามยอดการบริจาคเข้ามาของคุณศุภชัย
7. การตั้งกองทุนช่วยเหลือกันครั้งนี้ ศิษย์วัดพระธรรมกายกับสหกรณ์ ได้ทำสัญญาช่วยเหลือกัน จนครบตามจำนวนเงินที่มีการบริจาคมา ซึ่งการช่วยเหลือนี้ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่สมาชิก และประคับประคองมิให้สหกรณ์ต้องล้มละลาย
8. วัดพระธรรมกายกับสหกรณ์ไม่ได้ อยู่ในฐานะลูกหนี้กับเจ้าหนี้ที่ต้องชดใช้หนี้สินกัน ไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ก่อความเสียหายกับผู้เสียหาย ที่ต้องจ่ายค่าเสียหายต่อกัน เพราะวัดพระธรรมกายไม่เคยกู้เงินจากสหกรณ์ และสหกรณ์ก็ไม่เคยปล่อยกู้ให้วัดพระธรรมกาย ดังนั้น ปัญหาที่สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง จึงไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัดพระธรรมกาย


9. การที่ประเทศชาติจะเกิดความเสียหายได้ ก็ต่อเมื่อสหกรณ์ล้มละลาย เมื่อนั้นถึงจะเป็นคดีอาญาแผ่นดิน แต่ถึงกระนั้นถ้าหากสหกรณ์ล้มละลายจริงๆ สาเหตุการล้มละลายก็มิได้เกิดจากวัดพระธรรมกาย แต่เกิดจากปัญหาการบริหารสหกรณ์อยู่ดี ไม่ว่าคิดจากมุมไหน ความเสียหายของสหกรณ์ จึงไม่ได้เกิดจากวัดพระธรรมกาย
10. ตลอด 2 ปี มานี้ เมื่อสหกรณ์ มีปัญหาขาดสภาพคล่องเกิดขึ้น ศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นเพียงคนกลุ่มเดียว ที่ตั้งกองทุนช่วยเหลือสหกรณ์ไม่ให้ล้มละลาย ขณะที่บุคคลอื่นซึ่งรับเงินสหกรณ์ไปกว่า 90 % ของวงเงินทั้งหมด ไม่เคยยื่นมือมาช่วยเหลือสหกรณ์แม้แต่บาทเดียว
11. ตลอด 2 ปีมานี้ ที่สหกรณ์ไม่ล้มละลายนั้น ก็เพราะวัดพระธรรมกายให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด
วัดพระธรรมกายจึงอยู่ในฐานะผู้ช่วยเหลือสหกรณ์ ไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ก่อความเสียหายให้สหกรณ์ เมื่อประมวลลำดับขั้นตอนอย่างนี้แล้ว 
 บวกกับคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ก็เท่ากับเป็นการยืนยันว่า คดีนี้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญา เพราะเป็นปัญหาการบริหารสหกรณ์ และวัดพระธรรมกายไม่ใช่ผู้สร้างความเสียหายให้สหกรณ์


คำถาม
1. ทำไมดีเอสไอจึงตีความว่า คดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดิน และกลับมาตั้งข้อหา ผู้ที่ช่วยเหลือสหกรณ์ไม่ให้ล้มละลาย ว่าเป็นผู้สร้างความเสียหายให้สหกรณ์
2. ทำไมดีเอสไอถึงไม่แนะนำนายธรรมนูญ ผู้มาร้องทุกข์ ให้ดำเนินการร้องทุกข์กับศาลปกครอง เหมือนอย่างกับที่สมาชิกรายอื่นทำ แต่กลับอาศัยเหตุนี้ เป็นข้ออ้างมาดำเนินคดีกับหลวงพ่อวัดพระธรรมกาย
3. การกระทำของดีเอสไอที่ผ่านมานั้นขัดแย้ง กับคำวินิจฉัยของศาลปกครองหรือไม่ ในกรณีที่ไปตีความคดีแพ่งเป็นคดีอาญาแผ่นดิน ทั้งที่ประเทศยังไม่ได้ตกอยู่ในฐานะผู้เสียหาย เพราะสหกรณ์ยังมิได้ล้มละลาย
4. กรณีที่เช็ค 878 ฉบับนั้น มีผู้รับเช็คไป 30 กว่ากลุ่ม มีเช็คเพียง 20 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย และได้หาทางออกร่วมกับสหกรณ์ จนช่วยเหลือสหกรณ์พ้นภาวะล้มละลายได้แล้ว ทำไมดีเอสไอไม่ไปตามไล่บี้เช็คอีก 858 ฉบับ แต่กลับเจาะจงไล่บี้เฉพาะวัดพระธรรมกาย เหตุใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเสมอภาคต่อกัน
5. วัดพระธรรมกายเป็นเพียงคนกลุ่มเดียว ที่ช่วยเหลือสหกรณ์ไม่ให้ล้มละลาย การมาไล่บี้ผู้ที่ไม่ได้ก่อความเสียหายให้สหกรณ์เช่นนี้ ถือว่าเป็นการจงใจกลั่นแกล้งประชาชนที่ไม่มีความผิด ให้กลายเป็นผู้มีความผิดหรือไม่ ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ ?
6. หากการทำงานของดีเอสไอ ขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่วัดพระธรรมกายตลอด 7 เดือนนี้
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1) ดีเอสไอ
2) รมว.ยุติธรรม หรือว่าใคร

Cr: Ptt Cnkr

164 comments

 1. สุดยอดมาก สมเป็นผู้ดำรงความยุติธรรม ศาลปกครองทำให้ความเชื่อมั่นว่า โลกนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่จริง

  ReplyDelete
 2. ในเมื่อเป็นเช่นนี้ การดำเนินคดีก็ทำผิดพลาดตั้งแต่ต้น ควรจะยุติ แล้วไปขอขมาพระท่านซ่ะ

  ReplyDelete
 3. ความเห็นทั้งหมดอยู่ศาลปกครองที่วินิจฉัยมาครับ

  ReplyDelete
 4. ถ้ายังมีความยุติธรรม ความวุ่นวายก็จะสงบระงับไป สาธุกับศาลปกครองที่ทำให้คนเชื่อมั่นว่า ธรรมยังไม่ตาย ไม่ต้องทำมตกภัตรธรรม คนดียังได้รับความเป็นธรรม

  ReplyDelete
 5. สาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ สุดยอดแห่งความยุติธรรมของศาลปกครองที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรนม

  ReplyDelete
  Replies
  1. สาธุเจ้าค่ะขอให้สะทีเถอะ

   Delete
 6. สาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ สุดยอดแห่งความยุติธรรมของศาลปกครองที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรนม

  ReplyDelete
 7. 22 สิงหาคม 2559 ศาลปกครองสั่ง “กรมส่งเสริมสหกรณ์” ชดใช้สมาชิกสหกรณ์ฯ คลองจั่น http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000083806

  ReplyDelete
 8. ความจริงก็คือความจริง ไม่มีใครออกมารับผิดชอบ มันเลยขั้นตอนมาแล้ว อยากให้คนที่กล่าวหาไปกราบขมาพระสะ แล้วต่อไปก็ทำหน้าที่ขบวนการยุติธรรมที่ถูกต้อง

  ReplyDelete
 9. ผู้มีปัญญาจะไม่หลงเขื่อตามกระแสข่าว ที่โจมตีวัดพระธรรมกาย ซึ่งถ้ามีโอกาสมาศึกษาวัดจริงๆจะรู้ว่า หลวงพ่อและวัดพระธรรมกาย บริสุทธิ์ และสอนให้คนเป็นคนดีเสมอมา ตลอดชีวิตการบวชของหลวงพ่อ 48 พรรษา ครบรอบในวันที่ 27 ส.ค. วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะ ทองแท้ไม่กลัวไฟ เรารักหลวงพ่อ แบะพร้อมปกป้องด้วยชีวิต

  ReplyDelete
 10. ว่าแล้วว่าต้องจบแนวนี้

  ReplyDelete
 11. เรื่องไม่เป็นเรื่องเอามาปั่นข่าว สร้างกระแสทำลายสังคม
  ทุกอย่างมีกฏแห่งกรรมรองรับ คนไม่ดีก็จะแพ้ภัยตนเองในที่สุด
  ธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ

  ReplyDelete
 12. เหตุใดจึงนำเสนอเอนเอียงไปว่าวัดพระธรรมกายมีความผิด สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน แล้วใครจะรับผิดชอบในสิ่งที่วัดพระธรรมกายถูกกล่าวหา

  ReplyDelete
 13. แล้วใครจะมารับผิดชอบกัน

  ReplyDelete
 14. รังแกพระตลอดดด

  ReplyDelete
 15. ศาลปกครองต้องส่งเป็นหนังสือไปแจ้งให้ดีเอสไอรับทราบโดยตรงด้วย อย่าใช้แต่สื่อแล้วรอให้ประชาชน(ธรรมกาย)ถูกดีเอสไอดำเนินการไปอย่างผิดจากคำวินิจฉัย แล้วอย่างนั้นใครจะแก้ต่างให้ธรรมกาย

  ReplyDelete
  Replies
  1. เห็นด้วยค่ะ

   Delete
  2. เห็นด้วยค่ะ

   Delete
  3. มีสำเนาจากต้นฉบับการวินิจฉัยของศาลปกครองไหม

   Delete
 16. ชัดเจนค่ะ ช่วยตอบๆมาหน่อยเถอะ #DSI และ รมว.ยธ กลั่นแกล้งวัดพระธรรมกายเพื่ออะไร?

  ReplyDelete
 17. งั้นใครสั่งDark Stupid Idiot ให้จ้องหาเรื่องวัดพระธรรมกายในทุกๆเรื่องที่ผ่านมา และได้ข่าวมาว่าเมื่อขายทรัพย์สินของสหกรณ์แล้ว แต่เงินหล่นหายระหว่างทาง. ไปถึงสหกรณ์ไม่ถึงหนึ่งในสี่ส่วนของทรัพย์สินที่ขายได้ สหกรณ์เป็นผู้เสียหายที่น่าสงสารมาก งานนี้ฟ้องหน่วยงานราชการที่เข้ามาวุ่นวายขายทรัพย์สินได้ไหม ใครจะยอมเป็นคนรับผิดชอบบ้างคะ

  ReplyDelete
 18. ไม่แปลกแค่อยากทำลายชื่อเสียงหลวงพ่อตามใบสั่งที่ไปรับมาจากคนเบื้องหลัง..ใช่หรือไม่..?

  ReplyDelete
 19. ชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล.

  ReplyDelete
 20. โหมกระแสให้ร้ายทำลายวัดมายาวนาน ที่สุดความจริงก็ปรากฏ เชื่อมั่นในบุญบริสุทธิ์ของหลวงพ่อและหมู่คณะ ทำให้ได้เห็นความยุติธรรมอันหาได้ยากยิ่ง ขอบคุณศาลปกครองค่ะ

  ReplyDelete
 21. สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมความจริงได้ประกาศแล้วแจ้งแล้ว

  ReplyDelete
 22. บทความนี้สุดยอดมากเลยครับ..แจ่มแจ้งเหมือนหงายหม้อน้ำที่คว่ำ..ควรแชร์ไปเยอะๆครับ..ถ้าให้ดีเอาคำวินิจฉัยศาลปกครองมาลงเป็นหลักฐานด้วยก็จะสุดยอดครับ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีดี Olivia ใส่ Link ให้แล้วนะค่ะ

   Delete
 23. มันผิดตั้งแต่ต้นแต่ดันทุลังไอ้มโน ไพบูลย์ DSI
  กับนายสุวิทย์รอกรรมส่งผล

  ReplyDelete
 24. พวกเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย

  ReplyDelete
 25. ขอให้ศาลปกครองจงเจริญ เป็นที่พึงแก่คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดไปเทอญ

  ReplyDelete
 26. สร้างความเสียหายง่ายๆขาดความรับผิดชอบ
  สักแต่ทำ. เกียจพวกรังแกพระสงฆ์

  ReplyDelete
 27. ปฏิบัติงานไร้มาตรฐานเข่นนี้ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เสียชื่อเสียง ใครรับผิดชอบ?

  ReplyDelete
 28. ติดตามข่าวสารด้วยใจเป็นธรรมด้วยนะคะ

  ReplyDelete
 29. ส่งไปเพื่อความกระจ่างครับ

  ReplyDelete
 30. หยุดใส่ร้ายวัดเถอะค่ะ มโน

  ReplyDelete
 31. ขอบคุณศาลปกครองค่ะ เหตุผลเข้าใจชัดเจนมาก ไม่เหมือนดีเอสไอ เหตุผลมั่วมาก

  ReplyDelete
 32. ขอบคุณศาลปกครองค่ะ เหตุผลเข้าใจชัดเจนมาก ไม่เหมือนดีเอสไอ เหตุผลมั่วมาก

  ReplyDelete
 33. สาธุค่ะ
  สุดยอดของความยุติธรรมค่ะ

  ReplyDelete
 34. ของเก่าแล้วชอบเอามาเล่าใหม่ ข่าวใส่ไข่กันเข้าไป บาปไปเรื่อยๆ

  ReplyDelete
 35. ขอบคุณในความยุติธรรมของศาล

  ReplyDelete
 36. ขอบคุณศาลปกครอง ที่ให้ความยุติธรรม ขอบคุณประเทศไทยที่ยังมีองค์การที่โปร่งใสเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนชาวไทยในวันนี้

  ReplyDelete
 37. สาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ สุดยอดแห่งความยุติธรรมของศาลปกครองที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม

  ReplyDelete
 38. ขออนุโมทนาบุญกับศาลปกครอง สาธุ

  ReplyDelete
 39. ขอบคุณค่ะที่ศาลปกครองยังมีความยุติธรรมอยู่

  ReplyDelete
 40. ชัดเจนครับ

  ReplyDelete
 41. สุดยอดค่ะ ขอบคุณความยุติธรรม

  ReplyDelete
 42. สุดยอดค่ะ ขอบคุณความยุติธรรม

  ReplyDelete
 43. ในที่สุด โลกนี้ก็ยังเหลือความยุติธรรมไว้ให้กับคนดีๆอยู่บ้าง ความดีชนะทุกสิ่ง ความจริงชนะทุกอย่าง ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เป็นสัจธรรมแท้ อนุโมทนาบุญและขอบพระคุณศาลปกครองที่ยังคงไว้ซึ่งความยุติธรรมอันเที่ยงธรรมอยู่เสมอ

  ReplyDelete
 44. สาธุค่ะ ชัดเจนค่ะ

  ReplyDelete
 45. ต้องแจ้งร้องไปศาลปกครองอีกให้ถึงที่สุดต้องจัดการดีเอสไอและพวกให้ถึงที่สุดอย่าให้เป็นที่ต้องขุดขุ้ยขึ้นมาอีก..เอาให้จบๆเพื่อหลวงพ่อและชื่อเสียงของวัดพระธรรมกาย...สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆอย่าถอยเด็ดขาด.

  ReplyDelete
 46. ครับผมขอถามหาคนรับผิดชอบดว้ยอีกคนครับ
  ตอบด่วนหน่อยก็ดีนะครับประชาชนที่รับข่าวว่าร้าย
  วัดเขาจะได้ตาสว่างเข้าใจวัดเข้าใจหลวงพ่อเสียที

  ReplyDelete
 47. ครับผมขอถามหาคนรับผิดชอบดว้ยอีกคนครับ
  ตอบด่วนหน่อยก็ดีนะครับประชาชนที่รับข่าวว่าร้าย
  วัดเขาจะได้ตาสว่างเข้าใจวัดเข้าใจหลวงพ่อเสียที

  ReplyDelete
 48. สุดยอด ชัดเจน ขอบคุณศาลปกครอง

  ReplyDelete
 49. ขอบคุณที่นังมีความยุติธรรมกับวัดพระธรรมกาย และหลวงพ่อ ทำให้วัดและหลวงพ่อเสียชื่อเสียงไปมากมาย ควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ dsi และพวกทุกๆคนรับผิดชอบให้ถึงที่สุด

  ReplyDelete
 50. ขอน้อมกราบมุทิตาพระผู้ให้
  ขอท่านได้รับพรที่สุขศานต์
  ขอถวายทุกบุญทุกประการ
  ขอภัยพาลจงมลายหายหมดเทอญ...

  ReplyDelete
 51. เชื่อเถิดค่ะ กฏแห่งกรรมมีจริง รีบไปกราบขอขมาพระ ลดทอนวิบากกรรมที่กำลังจะส่งผล กับตนและคนในครอบครัว หนักจะได้กลายเป็นเบา พระมีแต่จิตเมตตา ให้อภัยเสมอ รีบสั่งสมบุญให้ช่วงชีวิตที่เหลือดีกว่า

  ReplyDelete
 52. ชัดเจน ดีเอสไอมายุ่งอะไร วุ่นวายกันไปหมด ขอบคุณศาลปกครองที่วินิฉัยตามมูลเหตุแห่งความเป็นจริง

  ReplyDelete
 53. ในที่สุด โลกนี้ก็ยังเหลือความยุติธรรมไว้ให้กับคนดีๆอยู่บ้าง ความดีชนะทุกสิ่ง ความจริงชนะทุกอย่าง ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เป็นสัจธรรมแท้ อนุโมทนาบุญและขอบพระคุณศาลปกครองที่ยังคงไว้ซึ่งความยุติธรรมอันเที่ยงธรรมอยู่เสมอ

  ReplyDelete
 54. สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญกับศาลปกครอง ซึ่งยังดำรงค์ไว้ด้วยความยุติธรรมเสมอค่ะ

  ReplyDelete
 55. นั่นซิค่ะ ที่ผ่านมาใครจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น? ดีเอสไอ รมต.ยุติธรรม มะนาว ไพบูลย์

  ReplyDelete
 56. กว่าความจริงจะปรากฎ ทำเอาคนดีหลายคนใช้วจีกรรมเพิ่มกันทั่วบ้านทั่วเมือง ตันตอของปัญหาคงจะรับกรรมหนักชนิดไหนหนอ โอ๊ย กลัวแทนจริงๆ

  ReplyDelete
 57. ไม่อยากให้ใครมารักแกพระ เพราะมันบาปมากๆ ไม่คุ้มกับค่าเหนื่อย โปรดอย่ากระทำทุกคนนะครับ

  ReplyDelete
 58. กว่าความจริงจะปรากฎ ทำเอาคนดีหลายคนใช้วจีกรรมเพิ่มกันทั่วบ้านทั่วเมือง ตันตอของปัญหาคงจะรับกรรมหนักชนิดไหนหนอ โอ๊ย กลัวแทนจริงๆ

  ReplyDelete
 59. หยุดรังแกพระได้แล้วดึเอสไอ

  ReplyDelete
 60. คนพาล ป่วยการที่จะบอก บาปกรรม

  ReplyDelete
 61. เดี๋ยวอีกหน่อย DSI ก็แพ้ภัยตัวเอง ทำอะไรที่ไม่ดีเอาไว้บ้างหลายต่อหลายอย่าง มันปิดไม่มิดหรอก หลอกได้แต่คนป่าเท่านั้นแหล่ะ

  ReplyDelete
 62. คนพาลแพัภัยตัวเอง

  ReplyDelete
 63. คนพาลแพัภัยตัวเอง

  ReplyDelete
 64. ศาลปกครองท่านวินิจฉัยชัดเจนแจ่มแจ้งแล้ว
  DSI ควรรับฟังและหยุดกล่าวร้ายหลวงพ่อธัมมชโยได้แล้ว

  ReplyDelete
 65. อนุโมทนาสาธุสาธุค่ะ ขอบคุณกับความยุติธรรมที่มีให้คะ

  ReplyDelete
 66. อนุโมทนาสาธุสาธุค่ะ ขอบคุณกับความยุติธรรมที่มีให้คะ

  ReplyDelete
 67. สาธุ...สวรรค์มีตา...ยังมีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่บนผืนแผ่ดินนี้...สาธุ สาธุ สาธุ

  ReplyDelete
 68. อ่านแล้วสมเหตุสมผล ผู้มีปัญญาตรองตามทัน เห็นแจ้งแล้วทุกประเด็น สังคมตาสว่างแล้ววันนี้

  ReplyDelete
 69. และแล้วความจริงก็เปิดเผย ขอปรบมือให้กับศาลปกครอง...งานนี้ดีเอสอายจะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนค๊า!!

  ReplyDelete
 70. ขอให้เจริญๆในธรรม ในอาชีพนะ

  ReplyDelete
 71. ขอให้กจ่างสมีเถอะ

  ReplyDelete
 72. ชัดเจน ยังไม่เข้าใจกันอีกน๊อะ

  ReplyDelete
 73. ชัดเจน ยังไม่เข้าใจกันอีกน๊อะ

  ReplyDelete
 74. อยากให้ความยุติธรรมกลับคืนมา

  ReplyDelete
 75. ธรรมย่อมชนะอธรรม

  ReplyDelete
 76. สาธุค่ะ นับว่าเป็นข่าวดีถ้าเป็นเรื่องจริง

  ReplyDelete
 77. ชัดเจนมากๆ

  ReplyDelete
 78. ชัดเจนมากๆ

  ReplyDelete
 79. หากการทำงานของดีเอสไอ ขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่วัดพระธรรมกายตลอด 7 เดือนนี้
  ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  1) ดีเอสไอ
  2) รมว.ยุติธรรม หรือว่าใคร
  แล้วใครจะรับผิดชอบ???

  ReplyDelete
 80. หากการทำงานของดีเอสไอ ขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่วัดพระธรรมกายตลอด 7 เดือนนี้
  ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  1) ดีเอสไอ
  2) รมว.ยุติธรรม หรือว่าใคร
  แล้วใครจะรับผิดชอบ???

  ReplyDelete
 81. ความจริง ความชัดเจนเพราะขณะนี้วัดและพระถูกรังแก จากผู้มีอำนาจ ชาวพุทธควรช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา #48ปีวันธรรมชัย #เรารักหลวงพ่อธัมมชโย #เรารักวัดพระธรรมกาย
  ภูมิใจที่สุดได้เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย

  ReplyDelete
 82. สาธุค่ะ ความเป็นธรรมยังมีอยู่ ความจริงก็คือความจริง

  ReplyDelete
 83. สาธุค่ะ ความเป็นธรรมยังมีอยู่ ความจริงก็คือความจริง

  ReplyDelete
 84. ธรรมะ ยอ่มชนะอธรรม

  ReplyDelete
 85. ธรรมะ ยอ่มชนะอธรรม

  ReplyDelete
 86. หลวงพ่อและวัดพระธรรมกายไม่ได้ผิดอะไรเลย เจ้าหน้าที่รัฐหาเรื่องใส่ร้ายกันชัดๆ

  ReplyDelete
 87. ขอบคุณในความยุติธรรม ของศาลปกครอง ความจริงก็คือความจริง

  ReplyDelete
 88. ต้องขอบคุณศาลปกครองที่ทำให้มีความรัูสึกว่ายังมีความยุติธรรมอยู่บ้าง

  ReplyDelete
 89. ขออนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ที่ได้พิจารณาวินิจฉัยด้วยความเที่ยงธรรม ตามตัวบทกฎหมาย เพื่อดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์ของกฎหมายบ้านเมืองตลอดไปฯ

  ReplyDelete
 90. น่าฟ้องรมต.ยุติธรรม DSI คนพวกนี้ทำงานกับความยุติธรรม แต่ไม่ยุติธรรม ใช่หรือไม่

  ReplyDelete
 91. โอ นี่แหละ สุดยอดการวินิจฉัย จากหัวใจผู้มีความยุติธรรม ควรเผยแพร่ความจริงนี้ให้มากที่สุด และให้ทุกฝ่ายที่กล่าวหาและปรักปรำวัดพระธรรมกายและพระเทพญาณมหามุนี มาจอจมาท่านซะ แต่แม้ท่านจะให้อภัย แต่บาปนั้นน่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก มันไม่ยกเว้นให้แน่นอน

  ReplyDelete
 92. วินิจฉัยได้อย่างเป็นธรรมที่สุด แต่ทางวัดก็เสียชื่อเสียงไปเยอะเลย เพราะสื่อไม่เป็นธรรม คงไม่มีใครรับผิดชอบ

  ReplyDelete
 93. ศาลปกครอง น่ารักที่สุดครับ

  ReplyDelete
 94. เราเชื่อมั่น ในความบริสุทธิของหลวงพ่อธัมมชโย ธรรมะต้องชนะอธรรม เเน่นอน

  ReplyDelete
 95. คำวินิจฉัยชัดเจน แยกได้ชัดเจน มากๆแล้วอย่างนี้วัดพระธรรมกายควรมีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายได้ ถูกต้องหรือไม่

  ReplyDelete
 96. ชัดเจนครับ

  ReplyDelete
 97. ชัดเจนครับ

  ReplyDelete
 98. ดีใจครับที่ศาลปกครองยังมองเห็นควาเป็นจริง ไม่ร่วมคิดทำลายพระพุทธศาสนาตามคำสั่งอันแสนชั่วช้าบางคน ขอให้กรรมที่ทำต่อวัดธรรมกาย จงย้อนกลับไปหาบุคคลเหล่านั้นให้ทั่วหน้าทุกตัวตน (มารศาสนา) เพี้ยง !!!

  ReplyDelete
 99. ชัดเจนดีครับ
  ดีใจเมืองไทยยังมีความยุติธรรมอยู่

  ReplyDelete
 100. #วัดพระธรรมกาย มีคุณต่อโลกใบนี้#หลวงพ่อบริสุทธิ์#หลวงพ่อมีคุณต่อโลกใบนี้#หลวงพ่อคือฮีโร่ ของพระพุทธศาสนา ตัวจริงเสียงจริงสอนแต่เรื่องดีๆๆมีประโยชน์#ขออุทิศชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายทุกภพชาติ

  ReplyDelete
 101. ถูกว่าตามถูกผิดก็ว่าตามผิดแต่ถ้าไม่ผิดแล้วสร้างคดีให้ผิดไม่มีใครรับได้ชื่นใจเมืองไทยยังมีความยุติธรรม

  ReplyDelete
 102. แม้กฎหมายจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอ ใครทำร้ายพระพุทธศาสนาเช่นไรก็รอรับผลของกรรมที่ตัวเองและพวกพ้องทำร้ายพระพุทธศาสนาเช่นนั้นไม่นานเกินรอ

  ReplyDelete
 103. ดังคำวินิจฉัยของศาลปกครองนี้ แสดงถึงเหตุความไม่ชอบของ dsi ที่กระทำการรวบรัดขั้นตอนเพื่อกลั่นแกล้งวัดพระธรรมกายด้วยลุแก่อำนาจในทางที่ผิด ไร้จรรยาบรรณ ไร้ความรับผิดชอบ ไร้ความเคารพต่อสถาบันพระศาศนา บั่นทอนความเคารพเลื่อมใสและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

  ReplyDelete
 104. ขอบคุณศาลปกครอง ที่ตัดสินคดีความด้วยความเป็นกลาง สมกับคำว่าศาลปกครอง ปกครองได้ดีจริงๆๆ เป็นแบบอย่างให้ประชาชนมีที่พึ่งได้สนิทใจค่ะ ส่วนกระทรวงยุติธรรม ประชาชน จะพึ่งได้สนิทใจ เหมือนชื่อกระทรวงไหมหนอ ความจริงก็คือความจริง ปลูกถั่วก็เป็นถั่ว ปลูกถั่วจะให้เป็นงาได้อย่างไร

  ReplyDelete
 105. ขอบคุณศาลปกครอง ที่ตัดสินคดีความด้วยความเป็นกลาง สมกับคำว่าศาลปกครอง ปกครองได้ดีจริงๆๆ เป็นแบบอย่างให้ประชาชนมีที่พึ่งได้สนิทใจค่ะ ส่วนกระทรวงยุติธรรม ประชาชน จะพึ่งได้สนิทใจ เหมือนชื่อกระทรวงไหมหนอ ความจริงก็คือความจริง ปลูกถั่วก็เป็นถั่ว ปลูกถั่วจะให้เป็นงาได้อย่างไร

  ReplyDelete
 106. ต้อง มีการจัดการ DSI และรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมให้มารับโทษจึงถือว่า ระะบบบริหารราชการแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และยุติธรรมจริง เพราะใช้อำนาจในทางมิชอบและละเมิดสิทธิมนุษยชน

  ReplyDelete
 107. ดีเอสไอ แทนที่จะสำนึกยังออกมาชี้แจงข้างๆคูๆ. ยอมรับซะว่าทำผิด แล้วรีบแก้ไขให้มันถูก แล้วไปชวนรัฐมนตรีของคุณมาขอขมาหลวงพ่อวัดพระธรรมกายซะ กรรมหนักจะได้เบาลง..

  ReplyDelete
 108. ในที่สุดทุกอย่างก็จะเคลียร์คัตชัดเจน..

  ReplyDelete
 109. ชื่อเสียง และความรู้สึกที่ดี ๆ ของวัดพระธรรมกาย เสียหายไป ใครจะออกมารับผิดชอบ และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร???

  ReplyDelete
 110. คนที่ลบโพสต์ข้อเท็จจริงที่ DSI ออกมาแถลงคงรู้ตัวเองว่า ทำไม่ถูก ไม่มีธรรมะอยู่ในใจ เสียชื่อไปถึงตัวอาจารย์ที่อวดอ้างว่าสร้างศิษย์ให้เป็นคนดีได้ เพราะกลัวความจริง กลัวคนจะรู้ว่าตัวเองมั่วข่าว บิดเบือน ทำไมธรรมกายที่คุยนักคุยหนาว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้จึงมีลูกศิษย์ลูกหาที่ประพฤติตัวอย่างนี้ หรือธรรมะที่หลววงพ่อเอามาสอนมันเป็นของเก้ ผลผลิตจึงออกมาได้คนไร้คุณภาพแบบนี้

  ReplyDelete
 111. คนที่ลบโพสต์ข้อเท็จจริงที่ DSI ออกมาแถลงคงรู้ตัวเองว่า ทำไม่ถูก ไม่มีธรรมะอยู่ในใจ เสียชื่อไปถึงตัวอาจารย์ที่อวดอ้างว่าสร้างศิษย์ให้เป็นคนดีได้ เพราะกลัวความจริง กลัวคนจะรู้ว่าตัวเองมั่วข่าว บิดเบือน ทำไมธรรมกายที่คุยนักคุยหนาว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้จึงมีลูกศิษย์ลูกหาที่ประพฤติตัวอย่างนี้ หรือธรรมะที่หลววงพ่อเอามาสอนมันเป็นของเก้ ผลผลิตจึงออกมาได้คนไร้คุณภาพแบบนี้

  ReplyDelete
 112. สุดยอดเลยศาบปกครอง

  ReplyDelete
 113. สุดยอดเลยศาบปกครอง

  ReplyDelete
 114. ชัดเจนแล้วนะ หยุดใส่ร้ายป้ายสีหาเรื่องกับทางวัดและพระท่านได้แล้ว

  ReplyDelete
 115. ขอขอบคุณศาลปกครองค่ะ ความจริงที่ควรจะยอมรับได้แล้วว่า วัดพระธรรมกายเป็นผู้ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์. ไม่ใช่คู่กรณี "ผู้ให้ความช่วยเหลือ ไม่ใช่ผู้ทำลาย"

  ReplyDelete
 116. 👍👍👍สุดท้ายความยุติธรรมก็บังเกิดขึ้นมาดับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์สาขาคลองจั่น ได้สำเร็จ

  ReplyDelete
 117. เวรกรรมมีจริงใครทำอะไรไว้ย่อมจะต้องรับผลแห่งกรรมนั้น

  ReplyDelete
 118. นี้แหล่ะค่ะความจริงก็คือความจริง แม้จะมีผู้ใส่ร้ายอย่างไร ในเมื่อท่านไม่ผิด ความจริงก็เปิดเผยเอง

  ReplyDelete
 119. ซัดสาวกธรรมกายบิดเบือนคำพิพากษาศาลปกครอง ยัน “ศุภชัย” ฉ้อโกง ดีเอสไอต้องทำคดี
  http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9590000085977

  ReplyDelete
 120. รอด ปลอดภัย มีชัยชนะ

  ReplyDelete
 121. อธิบายชัดเจนมากคะ
  เคลียมากกกก

  ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย
  เรื่องง่ายๆ

  สงสารหลวงพ่อมากคะ
  เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชไยคะ

  ReplyDelete
 122. บาปกรรมมีจริง เห็นกันในชาตินี้แน่นอน ชาวพุทธจะตัองเข้าใจ DSI จะต้องรับกรรมอยู่ที่เจตนาว่าจะหนักหรือเบาสงสารจริง เลิกสร้างกรรมกับพระดีๆ กับศาสนาพุทธได้แล้ว

  ReplyDelete
 123. ก้อเจ้ากระทรวงเป็นอิสลาม มันคิดจะทำลายศาสนาพุทธ ที่เป็นศาสนาประจำชาติให้เกิดราคี เพื่อการใดมิอาจทราบได้ แต่ความจริงคนอิสลาม ไม่สมควรจะมีตำแหน่งที่เข้ามายุ่งกับศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาของพวกตน

  ReplyDelete
 124. ขอบคุณศาลปกครองที่ผดุงความยุติธรรม และเป็นที่พึ่งให้กับผู้บริสุทธิ์ได้ ดีใจที่ความยุติธรรมยังมีอยู่

  ReplyDelete
 125. ความศรัทธายังคงอยู่กับลูกศิษย์ตลอดไป สาธุ

  ReplyDelete
 126. จบป่ะ. อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยค่ะที่ร่วมแรงร่วมใจกันสาธุค่ะ

  ReplyDelete
 127. เขาบริจาคเข้าสภากาชาดไทยจำนวนมากกว่าที่บริจาคให้กับทุกวัด อันนี้ทำไมข้ามไป ไม่กล้าตรวจสอบ ไม่กล้าพูดถึง ทำไมเลือกปฏิบัติคะ เป็นการบริจาคเหมือนกัน องค์กรสาธารณะกุศลเหมือนกัน อ่านข่าวต่างๆแล้ว มุ่งเล่นงานแต่วัดพระธรรมกายค่ะ

  ReplyDelete
 128. สังคมมองว่าวัดพระธรรมกายเป็นตัวปัญหา ทุกคนจะเชื่อตามกระแสดูจากข่าวและสื่อต่างๆจนวัดพระธรรมกายเอาชิ้นดีไม่ได้ อีกทั้งภาพตัดต่อและคลิ๊ปต่างๆที่พยายามทำลายพระภิกษุสงฆ์ ทุกวันนี้ศาสนาพุทธมีแต่ "ทรงกับทรุด" ไม่ใช่ใครที่ไหนที่ทำลายก็คนพุทธนี่แหละ มาถึงตรงนี้เมื่อพระภิกษุออกมาให้ความคิดเห็นก็มองในแง่ลบทันที ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัดพระธรรมกายและพระภิกษุสงฆ์ "ใครจะรับผิดชอบ" กับคำว่า "กราบขออภัย" คงใช้ไม่ได้และไม่พอกับเหตุการณืที่เกิดขึ้นทั้งหมด !!!

  ReplyDelete
 129. ขอคำตอบชัดๆๆใครรับผิดชอบ7เดือนที่ผ่านมา

  ReplyDelete
 130. แล้ว ศาล ลงโทษ DSI อย่างไร ที่ยก กองทัพ มาที่วัด ทำให้ ลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย ไม่สบายใจ

  ReplyDelete
 131. ทองคำ ไม่ใช่ตะกั่ว ประชาชนไม่โง่หรอก ศาลต้องตัดสินคนฟ้องด้วย งั้นก็ยังไม่มีมาตรฐาน ไม่ใช่ตัดสินคนชนะอย่างเดียว อย่าซูเอี่ย! ปล่อยคนชั่วลอยนวล!???!

  ReplyDelete
 132. บิดเบือนคำพิพากษาระวังจะโดนนะ555555 คนละเรื่องกันเลยกับที่ว่ามา ศาลเขาให้สหกรณ์ชดใช้ค่าเสียหายแก่สมาชิก

  ReplyDelete
 133. ในที่สุดความยุติธรรมก็ยังมีอยู่ ช่วยปกป้องศาสนาไว้ ส่วนพวกที่จ้องทำลายศาสนา กรรมจะคอยส่งผลตลอดเวลา เมื่อสพโอกาสที่เหมาะสมก็จะเข้าโจมตีทันที กรรมไม่ใช้คณิตศาสตร์ 1+1=2 แต่กรรมมีสารพัดรูปแบบ ส่งผลทั้งตัวเอง ทั้งญาติ ทั้งครอบครัว (มีคนที่ชอบตกปลาเป็นนิจพอลูกออกมาปากแหว่ง) ไม่นานเกินรออาจส่งผลทันในชาตินี้เพราะเป็นกรรมใหญ่

  ReplyDelete
 134. สัจจธรรม ความดีย่อมชนะความชั่ว ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วแน่นอน ธรรมย่อมชนะอธรรม ใครทำกรรมใดไว้กับหลวงพ่อให้รีบนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบขอขมาท่านด่วนจากกรรมหนักก็จะกลายเป็นเบา เดี๋ยวนี้กรรมติดจรวดไม่ช้าไม่นานย่อมส่งผลแน่นอนค่ะ

  ReplyDelete
 135. เข้าใจทุกประเด็นแล้วที่ศาลท่านว่าไว้...ก็เป็นอย่างนั้น
  แต่ที่งงมากๆก็ตอนที่มีหมาย...
  แล้วก็...ตีกลอง...ก็ยิ่งงงหนัก...มีผู้เต้นตามกลองด้วย...อ้าว
  ผู้ใด๋หนอ...มะซางตบกลองให้คนฟ้อน
  ท่านผู้ชม...ทั้งหลาย/ท่านจะดีมากดีน้อย...ก็พอสังเคราะห์ได้นะครับ

  ReplyDelete
 136. ให้วัดเป็นแพะรับบาป ช ตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่ดีเอสไอกำลังจะตายเพรราะความจริง มหากาพเรื่องนี้ให้ดูต่อ...เพราะธรรมกายของดีเขามีอยู่ อย่าเพิ่งใจร้อนพี่น้องประชาชนชาวไทย

  ReplyDelete
 137. เอาช่องdmcตรูคืนมาด้วย

  ReplyDelete
 138. สาธุความจริงก็คือความจริงจะเป็นอื่นไปไม่ได้ การใส่ร้ายพระเป็นกรรมหนัก

  ReplyDelete
 139. คนที่ด่าพระด่าวัด ที่นี้ไปแก้ตัวกับท่านยมฯ เองแล้วหละ ถ้ารู้ตัว รีบมาขอขมาโดยด่วนเลย

  ReplyDelete
 140. ศาลปกครองชี้แจงชัดเจนแล้ว คนที่มาบุกวัด ไล่จับพระชราอาพาธจะขอขมาได้หรือยัง กรรมนี้หนักหนาสาหัสยิ่งนัก ระวังไว้เถิด

  ReplyDelete
 141. ขอบคุณศาลปกครองที่ยังคงมีความเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ สาธุคุ่

  ReplyDelete
 142. ความดีชนะทุกสิ่ง ความจริงชนะทุกอย่าง

  ReplyDelete

Ads Place