ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

วิธีแก้ปีชง ตามหลักพุทธวิธี


ปีชง เป็นความเชื่อตามโหราศาสตร์จีน พูดง่ายคือ เป็นปีที่ต้องมีการปะทะชนกับปัญหา อุปสรรค อุปัทวะ อันตราย หรือเหตุการณ์ไม่ค่อยดีต่างๆ มากมาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่ทราบ หากมองอย่างชาวพุทธผู้มีปัญญา(โยนิโสมนสิการะ)ก็ถือว่า เป็นความเชื่อที่เตือนให้ไม่ประมาทในชีวิตอย่างหนึ่ง
....แต่วิธีแก้ไขนี่ซิจะทำอย่างไร ? จะแก้ตามวิธีของใคร ? จึงจะถูกหลักวิชา (คือบุญเพิ่ม ปัญหาอุปสรรคลดลง)...สำหรับชาวพุทธเราที่มีปัญญามีความศรัทธาเชื่อในพระศาสดาของตน ผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวาทั้งปวง เพราะทรงรู้สรรพธรรมทั้งปวง ก็ไม่สู้จะมีปัญหาอะไร ...เพราะพระองค์ทรงประทานวิธีแก้ไขไว้แล้ว...ในหลายๆ แห่งของคำสอนของพระองค์ เป็นต้นว่า

..."ทายกปรารภเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์แล้ว...พึงให้ทาน.."
..."บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลาย
บัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้ง ๒ คือ
ประโยชน์ปัจจุบันนี้ และประโยชน์ในภพหน้า"

...."ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อายุของพวกมนุษย์นี้น้อยนัก จำต้องไปสู่ปรโลก
มนุษย์ทั้งหลายจำต้องประสบความตายตามที่รู้กันอยู่แล้ว จึงควรทำกุศล
ควรประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีมนุษย์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย.."

..."ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย.....
....ภัยไม่ว่าชนิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นจากคนพาล ไม่ใช่เกิดขึ้นจากบัณฑิต
....อุปัทวะไม่ว่าชนิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นจากคนพาล ไม่ใช่เกิดขึ้นจากบัณฑิต
....อุปสรรคไม่ว่าชนิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นจากคนพาล ไม่ใช่เกิดขึ้นจากบัณฑิต.."สรุปวิธีแก้...ในปีชงตามพุทธวิธีคือ........ ให้สั่งสมบุญไว้ให้มากๆ บำเพ็ญบุญอย่างสม่ำเสมอ และให้ปลื้มใจสุขใจในบุญ เพราะเมื่อบุญเข้าไปอยู่ในใจได้แล้ว บุญจะชำระใจใสสว่าง  บุญใหม่นี้ก็จะไปดึงดูดบุญเก่าให้มาส่งผล ตัดรอนวิบากบาปอกุศลที่จะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคไปได้  เพศภาวะที่จะสั่งสมบุญได้ต่อเนื่องและได้ง่ายก็คือ เพศพรหมจรรย์  ดังนั้นหากมีเวลาก็ให้ประพฤติพรหมจรรย์ เช่น บวชเป็นพระภิกษุสามเณร หรือเพศหญิงก็ให้บวชชี หรือรักษาอุโบสถเป็นครั้งคราว เพื่อปลอดจากความกังวลและสั่งสมบุญได้เต็มที่
....แต่สิ่งสำคัญต้องทำตามองค์ประกอบที่จะทำให้บำเพ็ญบุญได้ง่าย คือ
๑) อย่าคบคนพาล เพราะปัญหา อุปสรรค อุปัทวะ อันตราย หรือเหตุการณ์ไม่ค่อยดีทั้งปวง ล้วนเกิดเพราะการคบคนพาลทั้งสิ้น
๒) ควรคบหาบัณฑิตทางธรรม เพราะสามารถจะชี้แจงแสดงข้อสงสัยแก้ปัญหาชีวิตให้ได้
๓) บูชาบุคคลที่ควรบูชา เช่น พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นบัณฑิตทางธรรมทั้งหลาย  เพื่อให้จิตใจตนเองอ่อนโยนเหมาะแก่การรองรับบุญกุศล และเพิ่มพูนปัญญา
๔) สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี(ปฏิรูปเทศ)ให้กับตน ทั้งสภาพทางกายภาพคือสถานที่ที่เราอาศัยให้สะอาดและเป็นระเบียบ..และสภาพทางจิตภาพคือเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลก  เพียงเท่านี้  จะมีปีชงกี่ปีก็ไม่มีปัญหาสำหรับชาวพุทธผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาตน

Cr : วรธรรม

4 ความคิดเห็น