Open top menu

Select Language

Wednesday, April 20, 2016

สิ่งที่ มาตรา 31 ใน รธน.ฉบับ 2559 
จะสร้างปัญหาให้ประเทศนี้ก็คือ
วันใดที่รัฐเลือกปฏิบัติกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากเกินไป
วันนั้นจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาทันที
เพราะเมื่อรัฐเขียนกฎหมายเพื่อให้ตัวเอง
มีความชอบธรรมที่จะกระทำกับประชาชน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่รัฐมองว่าเป็นปรปักษ์
ด้วยการจับมัดมือมัดเท้า ปิดหูปิดตาปิดปาก
เตะที่ท้ายทอย ต่อยใต้เข็มขัดอยู่ข้างเดียว
โดยอ้างอำนาจกฎหมายมาตราที่ 31
รัฐก็จะกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนเสียเอง
เมื่อรัฐกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชน
เมื่อประชาชนถูกรัฐรังแกแบบคนไม่มีทางสู้
จะอยู่หรือตายก็มีค่าเท่ากัน การลุกขึ้นสู้จึงจำเป็น
เพราะ..."มีชีวิตอยู่ ฉันก็ถูกพวกเธอรังแกไม่จบสิ้น
แต่ถ้าฉันตายเพราะการต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนา
ฉันก็จะได้ไปสวรรค์ ฉันขอเลือกไปสวรรค์..."
ดังนั้น ฉันยอมตายเพื่อปกป้องสิ่งที่ฉันรัก
ยิ่งกว่าชีวิต ยิ่งกว่าทรัพย์สิน ยิ่งกว่าประเทศนี้ดีกว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงเป็นการเขียนขึ้นมา
เพื่อให้ไทยลุกขึ้นมาฆ่าไทยกันเอง
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยทีเดียว
นี่คือผลกระทบที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเอง
ก็อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าได้ทำอะไรลงไป
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าได้วางระเบิดลูกใหญ่
ปลุกให้คนไทยลุกขึ้นมาฆ่ากันเอง
โดยที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ต้องรับผิดชอบ
ตัวอักษรที่สร้างความล่มสลายให้แก่บ้านเมืองเลย
แม้แต่พยัญชนะตัวเดียว
ทุกท่านคงรู้แล้วว่า การที่มีนักวิจารณ์บางกลุ่ม
เที่ยวไปกล่าวหาว่าคนที่ไม่โหวตรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
แต่แท้จริงแล้ว แค่พิจารณากันเฉพาะมาตรา 31 ข้อเดียว
ท่านทั้งหลายก็รู้ด้วยใจอันถ่องแท้ของตนเองแล้วว่า
สิ่งใดกันแน่ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
และควรจะเรียกชื่อจริงของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าอย่างไร
Cr.Ptreetep
 แผ่นดินจะลุกเป็นไฟ โดยคุณนิติ นวรัตน์

ความเห็นเกี่ยวกับกฏหมายมาตรา 31 ข้อยกเว้น 3 ข้อในมาตรานี้ อาจนำไปสงครามกลางเมืองได้ ซึ่งเคยเกิดมาแล้วในประวัติศาสตร์ของหลายประเทศ
http://www.winnews.tv/news/2331

Tagged
***comment****

2 comments:

  1. หน้าจะเห็นในยุคนี้

    ReplyDelete
  2. น่าจะเห็นในยุคนี้

    ReplyDelete

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press