Open top menu

Select Language

Monday, January 29, 2018

ธรรมจักรของพระบรมศาสดา จักหมุนชั่วกัลปานิรันดรฯ


อิสิปตนมฤคทายวัน ในครานั้นพุทธองค์ผู้ชินสีห์ 
บัญลือพจน์เป็นบทถ้อยร้อยวจี โปรดโลกนี้ให้เรืองโรจน์โชตนา

ด้วยธัมมจักกัปวัตนสูตร เป็นบทพูดพุทธพจน์หลักศาสนา
ให้ไม่ตึงไม่หย่อนในมรรคา ดำเนินตามทางหรรษาในสายกลาง

ทรงแสดงรอบสามอาการสิบสอง ที่สว่างเรืองรองใสกระจ่าง
เป็นแบบแผนเป็นบทบรรพตำรับทาง สู่สุดกลางของกลางทางนฤพาน

ท่านอัญญาโกณทัญญะจึงรู้ถ้วน ตามกระบวนพระศาสดาทรงกล่าวขาน
ได้รู้ตามเป็นปฐมสักขีพยาน การตรัสรู้พิชิตมารของชินวร

และที่นั้นพระศาสนาจึงเริ่มต้น ดุจหมุนวนจักรธรรมคำสั่งสอน
ให้เคลื่อนไปโปรดทุกหนชนนิกร ได้ดับร้อนมีสุขทุกเวลา

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ที่แห่งนั้นคือจุดเริ่มพระศาสนา
คือถิ่นชัยแห่งพุทธะพระศาสดา ทรงสมความปรารถนาเป็นบรมครู

ทั้งฝูงเนื้อเก้งกวางในที่นั้น อาศัยป่ารวมกันเป็นกลุ่มหมู่
เหล่านักสิทธิ์ก็อาศัยบรมครู จึงสว่างเป็นหมู่ที่นั้นเอง

มองกวางหมอบกวางยืนบนพื้นหญ้า มองบุปผาชูช่อสวยบานเบ่ง
ยินเสียงสวดธรรมจักรด้วยครื้นเครง ดุจฟังทิพย์เทพบรรเลงบันเทิงใจ

ดุจได้อยู่ในครั้งปฐมเทศน์ ในแคว้นเขตพฤกษากลางป่าใหญ่
ดุจพุทธกาลพึ่งเริ่มต้นเมื่อไม่ไกล โอ้ชุ่มใจเหลือจะนับปมาณิกา

ธรรมจักรจักเคลื่อนไปอีกนานนับ ทุกถิ่นแคว้นจะขานขับแก่นศาสนา
ธรรมจักรของพระบรมศาสดา จักหมุนชั่วกัลปานิรันดรฯ
เครดิต : -กวีวรรณ-
***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press