ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ท่าน‎เจ้าคุณประสาร‬ ยื่นยัน เมื่อมติมส. ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุผลอะไรที่นายกฯ จะไม่ปฏิบัติตาม

ในนาม ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาและภาคีเครือข่าย ขอแสดงความปรารถนาดีมายังรัฐบาลว่า บัดนี้มติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 
นั้นนับว่าถูกต้องดีงามแล้ว ทั้งตามหลักกฎหมายบ้านเมือง 
ชอบด้วยจารีตประเพณีอันดีงามของคณะสงฆ์ที่เคยปฏิบัติมายาวนาน
หลายยุคหลายสมัย

 ในเมื่อมติดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและจารีตประเพณีแล้ว มีเหตุผลอะไรที่นายกรัฐมนตรีจะไม่ปฏิบัติตาม มีเหตุผลอะไรที่นายกรัฐมนตรีจะไม่เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะที่ถูกเสนอชื่อโดยชอบแล้ว
นายกรัฐมนตรี ควรปฏิบัติตามกฎหมาย จารีตและครรลองอันดีงาม ช่วยกันให้ความเคารพบูชาต่อคณะสงฆ์ทั้งประเทศและมหาเถรสมาคมด้วยเถิด อย่าประวิงเวลา อย่าเอาการเมืองมาเล่นในคณะสงฆ์ 
อย่าเดินตามกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีต่อคณะสงฆ์เลย เดินหน้าตามกระบวนการที่ถูกต้องเถิด ความสงบสุขจะกลับมาสู่คณะสงฆ์ดังเดิม 
พระเมธีธรรมาจารย์
‪#‎เจ้าคุณประสาร‬
11 กรกฎาคม 2559

1 ความคิดเห็น

  1. ถ้าไม่ทำตัวเหนือกฎหมายต้องนำเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชตามมติที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์17/0ให้เสนอสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ครับ

    ตอบลบ