ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Header Ad

//

Breaking News:

latest

Ads Place

รู้ทันกฏหมายเอกสารสิทธิที่ดิน world peace เขาใหญ่ วัดพระธรรมกาย

รู้ทันกฏหมายเอกสารสิทธิที่ดิน world peace เขาใหญ่ วัดพระธรรมกาย ที่ดิน #world peace เดิม เป็นที่จัดสรรให้ทำกินทางการเกษตร โดยนิคมสร้า...

รู้ทันกฏหมายเอกสารสิทธิที่ดิน world peace เขาใหญ่ วัดพระธรรมกาย

ที่ดิน #world peace เดิม เป็นที่จัดสรรให้ทำกินทางการเกษตร โดยนิคมสร้างตนเอง ซึ่งตามกฎหมาย ออกให้ครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่ สำหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนลำตะคอง

ตามกฎหมายแล้ว เมื่อเป็นสมาชิก และทำกินมาเกินห้าปี สามารถออก นค. 3 ให้ได้ ซึ่งถือเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยให้สมาชิกทำประโยชน์ด้านการเกษตรเป็นหลัก หากจะทำอย่างอื่น ต้องขออนญาต จากอธิบดีเป็นรายๆ ไป (มาตรา ๙)
*** อย่างไรก็ตามกฎหมาย อนุญาตให้คนที่ได้รับ นค. 3 สามารถขอออก นส. 3 ก หรือ โฉนดที่ดิน หลังแดง (ห้ามซื้อขาย 5 ปี)
พอพ้นหลังแดงแล้ว ก็จะกลายสภาพเป็นที่ดินที่สามารถทำการซื้อขายได้ ซึ่งในกฎหมาย ไม่ได้ระบุภาระผูกพัน ว่าผู้ซื้อหรือเจ้าของใหม่ จะต้องทำการเกษตรเท่านั้น เพราะเจตนารมณ์ คือ ให้ที่ชาวบ้านไปทำกิน ถ้าทำกินไปนาน ๆ ก็ให้กรรมสิทธิ์ต่อไป จะเอาไว้ใช้เองหรือเอาไปขายก็สุดแล้วแต่ พอเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้ว ก็ถือว่า หมดหน้าที่นิคม


เพราะในกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อได้ทำการจัดสรรไปครบถ้วนแล้ว ก็ยุบนิคมได้ หมายความว่า ที่ดินต่างๆ ก็กลายเป็นของชาวบ้านไป
1. กรณีที่ดิน world peace ไม่ใช่ที่ สปก. อย่างที่สปก.ออกมาบอกว่า ทับที่เขา อาจวัดพิกัดผิด หรือเข้าใจผิด หรือแกล้งเข้าใจผิด อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. กรณีอธิบดีออกมาพูด เรื่องเราอยู่ในเขตนิคมฯ กำลังตรวจสอบอยู่ และว่าเราอาจผิดเรื่อง ไม่ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ความเป็นจริงคือ มันพ้นสิบปีแล้ว เพราะมันเป็น นส 3 ก หรือ โฉนด ที่ไม่ติดหลังแดง จึงถือว่า พ้นขั้นตอนของการครอบครองในฐานะสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ไปแล้ว เป็นการซื้อขายถูกต้อง เปลี่ยนมือไปแล้ว เราจะไปใช้ประโยชน์อะไร ไม่ได้ติดภาระผูกพันกับ นิคมสร้างตนเอง

ตอนไปขออนุญาตก่อสร้าง ถามทาง อบต. แล้วว่า ต้องไปขออนุญาตกับ นิคมสร้างตนเอง หรือเปล่า ? ทาง อบต. ยืนยันว่าไม่ต้อง เพราะพ้นไปแล้ว !
จะเห็นว่า มาตรา 19 เมื่อจัดสรรเสร็จหมดแล้ว นิคมก็สิ้นสภาพโดย อัตโนมัติ และเป็นทางการเมื่อ รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา อันนี้ เป็นการแสดงถึง เจตนารมณ์ ของกฎหมาย ว่า นิคมสร้างตนเอง
มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือประชาชน เมื่อได้ทำกินมาระยะหนึ่ง ก็ให้สิทธิ ที่จะออกเอกสาร ที่สามารถจะทำการซื้อขายได้ และพ้นจากการดูแลของนิคมไป

*หมายเหตุ : พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑
มาตรา ๙ สมาชิกนิคมจะต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามมาตรา ๘ เฉพาะเพื่อทำการเกษตรตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ถ้าจะทำการอย่างอื่นด้วยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี

มาตรา ๑๑ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ เมื่อสมาชิกนิคมได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว และได้เป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี ทั้งได้ชำระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปตามมาตรา ๑๐ และชำระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว ให้ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ผู้นั้น
ผู้ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์แล้วจะขอให้ออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได้

มาตรา ๑๒ ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นไม่ได้ นอกจากการตกทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ แล้วแต่กรณี ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

มาตรา ๑๙ เมื่อการจัดนิคมแห่งใดได้บรรลุผลตามความมุ่งหมายแล้ว ให้สภาพของนิคมที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเป็นอันสิ้นสุด ในการนี้ให้รัฐมนตรีประกาศวันสิ้นสภาพของนิคมในราชกิจจานุเบกษา

79 comments

 1. ทำไมต้องรังแกกันด้วยคะ ไม่ผิดแต่ต้องให้ผิดให้ได้ทำไมต้องทำเช่นนั้น

  ReplyDelete
 2. ทำไมต้องรังแกกันด้วยคะ ไม่ผิดแต่ต้องให้ผิดให้ได้ทำไมต้องทำเช่นนั้น

  ReplyDelete
 3. ทำถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เห็นด้วยครับ

  ReplyDelete
 4. หยุดรังเกพระพุทธศาสนาได้แบ้วนะครับ

  ReplyDelete
 5. เอกสารทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ. ขอให้เจ้าหน้าที่วางใจเป็นกลางลดอคติอน่าได้ปรักปรำผู้บริสุทธิ์เลยค่ะ

  ReplyDelete
 6. เอกสารทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ. ขอให้เจ้าหน้าที่วางใจเป็นกลางลดอคติอน่าได้ปรักปรำผู้บริสุทธิ์เลยค่ะ

  ReplyDelete
 7. ชัดเจนมาก..สุดยอด

  ReplyDelete
 8. ชัดเจนมากค่ะ อยากให้ออกสื่อให้มากกว่านี้ให้คนทั่วไปได้เข้าใจความจริงค่ะ

  ReplyDelete
 9. เอกสารสิทธิ์ถูกต้องครับ

  ReplyDelete
 10. เจตนให้สื่อประโคมข่าวป่าวประกาศให้ประชาชนทั่วไปรู้ว่าวัดทำผิดระเบียบ คนมาพูดก็ยังไม่รู้ขั้นตอนที่ชัดเจน มาพูดให้วัดเสียหาย จ้องจะเอาผิดทุกเรื่อง

  ReplyDelete
 11. เจตนให้สื่อประโคมข่าวป่าวประกาศให้ประชาชนทั่วไปรู้ว่าวัดทำผิดระเบียบ คนมาพูดก็ยังไม่รู้ขั้นตอนที่ชัดเจน มาพูดให้วัดเสียหาย จ้องจะเอาผิดทุกเรื่อง

  ReplyDelete
 12. เอกสารถูกต้องทุกอย่าง จะใส่ร้ายเอาผิดกันไปถึงไหน มันบาปนะ

  ReplyDelete
 13. เอกสารถูกต้องทุกอย่าง จะใส่ร้ายเอาผิดกันไปถึงไหน มันบาปนะ

  ReplyDelete
 14. ชัดเจนครับ

  ReplyDelete
 15. ชัดเจนถูกต้องทุกอย่างโปรดอย่ารังแกและอย่าทำให้เสียชื่อเสียงกันเลยค่ะ

  ReplyDelete
 16. ค่ะชัดเจนดี ทางรัฐไม่ได้ให้ข้อมูลแก่ประชาชน ให้ถูกต้องแล้วเอามาแถว่าผิด ผิดที่เป็นเช่นนั้นแต่รายละเอียดมีมากมายกว่าคำพูดประโยคเดียว ใช้ทำลายผู้อื่น เมืองไทยเมืองแห่งการกล่าวหา

  ReplyDelete
 17. ทำถูกต้องทุกอย่าง แต่มีความพยามทำถูกให้เป็นผิด ไม่กลัวบาปเลยนะ

  ReplyDelete
 18. เป็นที่ที่มีโฉนดถูกต้องตามกฏหมายทุกแปลงค่ะ
  อย่าหาเรื่องจะอุบสมบัติพระศาสนา
  ที่ดินของมูลนิธิถูกต้องทุอย่าง

  ReplyDelete
 19. เป็นที่ที่มีโฉนดถูกต้องตามกฏหมายทุกแปลงค่ะ
  อย่าหาเรื่องจะอุบสมบัติพระศาสนา
  ที่ดินของมูลนิธิถูกต้องทุอย่าง

  ReplyDelete
 20. รังแกวัดอีกแล้ว หยุดเถอะค่ะ

  ReplyDelete
 21. อย่ากลั่นแกล้งกันเลยค่ะ เพราะทุกอย่างถูกต้ง และเสร้างประโยนช์ให้คนได้มาเรี่ยนะรรมะ ปฏิบัติะรรมเพื่อเอาธรรมะ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

  ReplyDelete
 22. หยุดรังแกวัดเถอะค่ะ

  ReplyDelete
 23. อย่ากลั่นแกล้งกันเลยค่ะ เพราะทุกอย่างถูกต้ง และเสร้างประโยนช์ให้คนได้มาเรี่ยนะรรมะ ปฏิบัติะรรมเพื่อเอาธรรมะ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

  ReplyDelete
 24. ทุกอย่างชัดเจน!!!
  เอกสารถูกต้องทุกอย่าง จะใส่ร้ายเอาผิดกันไปถึงไหน!!!

  ReplyDelete
 25. ทุกอย่างชัดเจน!!!
  เอกสารถูกต้องทุกอย่าง จะใส่ร้ายเอาผิดกันไปถึงไหน!!!

  ReplyDelete
 26. หยุดเถอะคะอย่าทำลายใส่รัายวัดพระธรรมกายเลยทุกอย่างทำทุกตัองบริสึทธิัคะ

  ReplyDelete
 27. หาเรื่องวัดทุกทาง พวกที่มีอำนาจอยู่ในมือ ไม่มีความละอายเลยแม้แต่น้อย หาทางกลั่นแกล้งทุกวิถีทาง อยุติธรรมอำมหิต ยิ่งทำกับผู้บริสุทธิ์ด้วยแล้ว กรรมจะสนองแรงและเร็วเป็นทวีคูณทีเดียว

  ReplyDelete
 28. หาเรื่องวัดทุกทาง พวกที่มีอำนาจอยู่ในมือ ไม่มีความละอายเลยแม้แต่น้อย หาทางกลั่นแกล้งทุกวิถีทาง อยุติธรรมอำมหิต ยิ่งทำกับผู้บริสุทธิ์ด้วยแล้ว กรรมจะสนองแรงและเร็วเป็นทวีคูณทีเดียว

  ReplyDelete
 29. อะไรที่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายทำเป็นไม่เข้าใจ เข้าใจยากทุกเริ่อง เคยเห็นคลิปที่ทหารชั่นนายพลชายแดนใต้ พูดเรื่องขบวนการล้มพุทธของต่างศาสนา เงินหนา แทรกแฃงมาในทุกวงการป้ายสี โดยจัดการธรรมกายเป็นที่แรก เพราะส่งปัจจัยข้าวปลาอาหารไปช่วยเหลือพระภาคใต้ และมีคนนับถือเยอะ เลยอยู่ในแผนยึดทรัพย์ ทำลายศรัทธาก่อน ท่าจะจริงนะเนี่ย

  ReplyDelete
 30. ทุกอย่างชัดเจนถูกกฏหมาย อย่าคิดฮุปสมบัติวัดเลยมันเป็นบาป

  ReplyDelete
 31. เอกสารต่างๆ ถูกต้องทุกอย่างค่ะ

  ReplyDelete
 32. คนพาล ห่างให้ไกล เจ้าหน้าที่พาล เราจะให้หนีไปไหนดี .... สัญญาณอันตรายของสังคมไทย ไว้ใจไม่ได้

  ReplyDelete
 33. เอกสารทุกอย่างถูกต้อง ชัดเจน ทำไมถึงพูดใส่ร้ายกัน คนมีอำนาจทำเรื่องถูกให้ผิดได้ แล้วต่อไปลูกหลานเขารู้ไหมว่าอะไรถูกอะไรผิด

  ReplyDelete
 34. รู้สึกว่าแกล้งศูนย์ปฏิบัติธรรมทุกอย่างเลย ทำเจ้าหน้าที่จึงทำเรื่องให้วุ่นวายอย่างนี้

  ReplyDelete
 35. รู้สึกว่าแกล้งศูนย์ปฏิบัติธรรมทุกอย่างเลย ทำเจ้าหน้าที่จึงทำเรื่องให้วุ่นวายอย่างนี้

  ReplyDelete
 36. ข้อแท้จริงกรณี World Peace ที่เป็นข่าว มีเรื่องราวมาชี้แจงแถลงไข การได้มาถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไร วิญญูชนพึงใช้ปัญญา...พิจารณาเถิด

  ReplyDelete
 37. เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นจะเป็นอย่างอื่นหรือโรงแรมไปไม่ได้ เพราะความสะดวกสบายไม่มี นอนรวมห้องน้ำรวม เเต่แยกชายหญิง แอร์ก็ไม่มี เป็นสถานที่ๆเหมาสำหรับการปฏิบัติโดยเฉพาะจริงๆ ซึ่งได้มาอย่างถูกต้อง ถูกกฏหมายด้วย

  ReplyDelete
 38. เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นจะเป็นอย่างอื่นหรือโรงแรมไปไม่ได้ เพราะความสะดวกสบายไม่มี นอนรวมห้องน้ำรวม เเต่แยกชายหญิง แอร์ก็ไม่มี เป็นสถานที่ๆเหมาสำหรับการปฏิบัติโดยเฉพาะจริงๆ ซึ่งได้มาอย่างถูกต้อง ถูกกฏหมายด้วย

  ReplyDelete
 39. แชร์ออกไปให็โลกรู้

  ReplyDelete
 40. เอกสารถูกต้องทุกอย่าง แล้วเจ้าหน้าที่รัฐจะเอาอะไรอีกค่ะ บางทึ่เป็นพวกเดียวกันเห็นเงียบเลยทำไมไม่ไปตรวจสบอบ้าง

  ReplyDelete
 41. ถูกกฏหมายทุกประการจะยึดไปได้อย่างไร ใช้อะไรคิดเนี่ย

  ReplyDelete
 42. ถูกกฏหมายทุกประการจะยึดไปได้อย่างไร ใช้อะไรคิดเนี่ย

  ReplyDelete
 43. น่ารังเกียจที่สุดเจ้าหน้าที่รัฐรังแกได้แม้กระทั่งผู้บริสุทธิ์

  ReplyDelete
 44. น่ารังเกียจที่สุดเจ้าหน้าที่รัฐรังแกได้แม้กระทั่งผู้บริสุทธิ์

  ReplyDelete
 45. อยากให้วัดพระธรรมกายสู้ในเกมส์นี้อย่างจริงๆ. ควรจ้างทนายที่มีฝรมือ. แล้วเอาผิดกับทหารที่รับคำสั่งตำรวจรับคำสั่งจนกระทั่วคนสั่งการ. เอาให้จริงๆจังๆ. แบยไม่ใช่มาต้มหมูเถิดเทิง ลุยบ้างเถอะ

  ReplyDelete
 46. เอกสารถูกต้องทุกอย่าง โปรดให้ความเป็นธรรมด้วยครับ

  ReplyDelete
 47. ชัดเจนขนาดนี้ จะเล่นอะไรอีกนะ

  ReplyDelete
 48. สื่อประโคมข่าวออกไปก่อนตรวจสอบและสรุปข้อเท็จจริง เพื่อให้วัดเสียชื่อ พอความจริงปรากฏ สื่อเงียบยังกับเป่าสาก เจ้าหน้าที่รัฐที่เคยออกมาประกาศปาวๆ จะเอาผิดออกมาชี้แจงสิ รออะไร

  ReplyDelete
 49. เวลด์พีชเขาใหญ่สร้างไว้สำหลับผู้ที่รักความสงบได้มาปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างบารมี สร้างไว้เป็นสมบัติของศาสนาและเป็นของแผ่นดิน ตอนมีชีวิตอยู่ก็มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม ตายแล้วก็ได้แต่บุญไปสถานที่เวลด์พีชก็ยังตั้งอยู่เดิมไม่ใครเอาไปได้ ถ้าใครมายึดเพื่อเอามาทำธุรกิจหวังผลประโยชน์คุณคิดบ้างหรือเปล่าว่าจะไปรอดถ้าไม่มีบุญบารมี ถ้าพวกที่ไม่มีศาสนาด้วยยากยิ่งที่จะเจริญรุ่งเรือง

  ReplyDelete
 50. พื้นที่ที่มีการก่อสร้างของ เวิลด์พีซ วัลเล่ย์ มีเอกสารสิทธิ์โฉนดและก่อสร้างได้ตามกฎหมายทุกอย่างครับ

  ReplyDelete
 51. ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายหรอกครับ สิ่งที่ผู้สัทธามากมาย เจตนาเขาสร้างมาเพื่อคนอื่น สร้างเยาวชน และผู้คนทั้งหลาย ให้เป็นคนดี ให้สังคมน่าอยู่ คุณๆผู้มีอำนาจ ทั้งหลาย ควรจะยกย่องพวกเขาไม่ไช่รึ แต่กลับมารังแกแบบนี้ จะเรียกว่าอะไรดีล่ะ ห่ะ

  ReplyDelete
 52. ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลนอกจากจะ 2 มาตรฐานแล้ว ยังหาความกับวัดได้ทุกเรื่อง จากเรื่องรถหรู มาเรื่องฟอกเงินรับของโจร แล้วมาต่อเรื่องศูนย์ปฏิบัติธรรมของพระอีก สุดท้ายแล้วเข้าใจได้อย่างเดียวตัเงแต่เปิดเรื่องมาคือการล้มวัดพระธรรมกายให้ได้ใช่หรือไม่

  ReplyDelete
 53. การกระทำเป็นตัวกำหนดวิบากกรรมของคนคนนั้น

  ReplyDelete
 54. แจ่มแจ้งชัดเจนครับ

  ReplyDelete
 55. เอกสารทุกอย่างถูกต้อง

  ReplyDelete
 56. มีเอกสารสิทธิ์ชัดเจนอย่่างนี้ เลิกกล่าวหาเวิลด์พิสว่าบุกรุกที่ดินได้แล้ว อายประชาชนบ้างเขารู้กันหมดแล้ว

  ReplyDelete
 57. ทุกอย่างชัดเจน!!!
  เอกสารถูกต้องทุกอย่าง จะใส่ร้ายเอาผิดกันไปถึงไหน!!! มีบาปนะ

  ReplyDelete
 58. เพราะมีธงอีกหรือเปล่าคะ ไม่ผิดก็จะทำให้ผิด หยุดเถอะค่ะ ชาวโลกเขารู้กันหมดแล้ว ค่ะ

  ReplyDelete
 59. หยุดเถอะค่ะ หยุดใส่ร้าย ป้ายสี เพราะมีธงเสียที่ค่ะ ชาวโลกเขารู้กันหมดแล้วค่ะ

  ReplyDelete
 60. ถามจริงๆนะ ไอ้ที่หาเรื่องไม่จบนี่เพราะวัดพระธรรมกายเพราะวัดของชาวพุทธใช่ไหม..?ถ้าเป็นศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พุทธนี่พวกยูไม่กล้าแตะเขาเลยใช่หรือไม่..?หรือถ้าเป็นนายทุนที่มีสีๆหนุนอยู่หรือเป็นพวกคนดี(ดีแตก..)พวกยูเงียบแต่นี่คือของชาวพุทธทุกคนที่มีสิทธิ์มาใช้ได้ตายไปก็แบกเอาไปไม่ได้แต่มีไว้ให้คนรักความสงบเอาไว้นั่งสมาธิพวกยูมีปัญหาอะไรนักหรือขอถามหน่อย..?

  ReplyDelete
 61. คนทั้งโลกรู้ว่าวัดธรรมกายถูกกลั่นแกล้งจากคนที่อยู่เหนือกฎหมาย

  ReplyDelete
 62. เราก็ประกาศให้ก่องโลกเลย จะได้รู้ว่าภาครัฐนั้นมั่วแค่ไหน
  สื่อเขาก็ออกข่าวให้เราฟรีมาหลายวัน ถึงจะไม่ตั้งใจก็ตาม
  อีกหน่อยคนจะมากันจนต้อนรับไม่ไหวเลยทีเดียว

  ReplyDelete
 63. ทำไมต้องมาโกงศรัทธาของประชาชนด้วย เค้าตั้งใจทำบุญสร้างกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความปรารถนาดี แต่อยู่ดีๆ วันหนึ่งอยากได้ก็ปล้นไปดื้อๆ กรรมหนักนะคะ

  ReplyDelete
 64. หาเรื่องไปทุกเรื่องเพื่อยกศาสนาอื่นขึ้นให้ได้ เสียโง่พญามาร มนุษย์เป็นพี่น้องกันเองแท้ๆ

  ReplyDelete
 65. ชัดเจนถูกต้องทุกอย่าง

  ReplyDelete
 66. หยุดรังแกวัดพระธรรมกายเถอะค่ะวัดเราทำเอกสารถูกตอ้งทุกๆอย่างค่ะหยุดยัดข้อหาหรือมี2มาตราฐาน?

  ReplyDelete
 67. เอกสารสิทธิ์ที่ดินเจาใหญ่ วัดพระธรรมกาย ถูกตอ้งตามกฎหมาย ชัดเจนค่ะ

  ReplyDelete
 68. มั่วไปเรื่อยๆ ออกเรื่องโน้น โผล่เรื่องนี้ DSI ยุค นรกไม่รับ

  ReplyDelete
 69. ใกล้เข้าพรรษาแล้วเข้าวัดปฏิบัติรักษาศีลเจริญภาวนากันดีกว่านะหยุดว่าร้ายกันดีกว่านะพี่น้อง

  ReplyDelete
 70. เค้าสงสัยมาก็ตรวจสอบกันไป
  ได้ความจริงแล้วก็ขอให้หยุดเถอะ เพราะเหนื่อยกันทุกฝ่าย
  จริงๆนะท่านผู้มีอำนาจ

  ReplyDelete
 71. เอกสารถูกต้องชัดเจนทุกอย่าง ทำไมยังมารังแกวัดอยู่ได้

  ReplyDelete
 72. หยุดเถอะค่ะ หยุดยัดข้อหาพระ เสียทีค่ะ
  เอาความจริงมาพูดกันดีกว่าค่ะถ้า ยังพอที่จะมี"ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์"
  หลงเหลืออยู่บ้าง

  ReplyDelete
 73. ชัดเจนค่ะ..

  ReplyDelete
 74. เป็นกำลังใจให้ค่ะ

  ReplyDelete
 75. เบื่อจริงๆ พวกชอบจับผิดแต่คนอื่นเพื่อกลบเกลื่อนความผิดของตัวเอง ไม่ทำให้ดีขึ้นมีแต่ทำลาย เมื่อไรประเทศจะเจริญ

  ReplyDelete

Ads Place