ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

อานิสงส์การสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร


อานิสงส์การสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร หมายถึงพระสูตรที่หมุนวงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนไป เป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ พร้อมทั้งเทวดาและพรหมที่ตามไปฟังธรรมด้วยเป็นอันมาก ณ ป่ามฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสีนั้น
ด้วยพระสูตรนี้ เป็นพระสูตรบทแรกจึงมีอานิสงค์ในการสวดมาก ตามคัมภีร์กล่าวไว้ดังนี้“ท่านใดได้สวดจะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานแขนงใดที่ทำอยู่จะได้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และยังเป็นบทสวดที่ปลดเปลื้องทุกข์ภัยต่างๆ นานาได้อีกด้วย
สิ่งเลวร้ายจะกลายมาเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาได้และยังจะทำให้ผู้นั้นมีอายุยืน มีความ สุขกาย สุขใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย เมื่อได้สวดประจำทุกคืน
ทั้งตื่นและหลับจะกลับกลายเป็นมิ่งมงคลแก่ตัวเอง เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ได้มีความเจริญก้าวหน้าสถาพร ทรัพย์สมบัติข้าวของบริบูรณ์ เมื่อละไปจากโลกจะ ได้ไปอยู่เป็นสุขในสรวงสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งดังที่จิตใจของเราได้เคยสวดสาธยายมาแล้ว”

นั่นเป็นอานิสงส์ตามตำรา แต่จากประสบการณ์ของผู้เขียนนั้นเห็นว่า 
อานิสงส์อื่นใดก็ไม่เท่าความซาบซึ้งใจในเนื้อหาของบทสวดเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนั้น (เนื้อหาในบทสวด) เป็นความจริงแท้ๆ ในชีวิตของมนุษย์ทุกคน

ซึ่งได้นำพาให้ใฝ่ใจในการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น มิใช่เป็นเพียงแต่การที่สวดอ้อนวอนขออานิสงส์อย่างที่ผู้เขียนตั้งใจไว้ในตอนแรก (เห็นทีจะเข้าใกล้เวไนยชนเต็มที)
ผู้เขียนหวังว่า ผู้ที่มีบุญได้สวดและศึกษาพระสูตรบทนี้ จะมีแรงบันดาลใจให้ยึดถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง ดังที่เราได้พร่ำสวดกันทุกค่ำคืน ดังเช่นที่ผู้รวบรวมมีประสบการณ์ได้รับจากพระสูตรบทนี้

ขอบคุณบทความจาก http://mblog.manager.co.th/junjao19/th-110342/

1 ความคิดเห็น