Monday, May 8, 2017

วิเคราะห์สาเหตุที่คนไทย ลงทุนนอก 3.3 ล้านล้าน มากกว่าลงทุนในประเทศ

 
วิเคราะห์สาเหตุที่คนไทย ลงทุนนอก 3.3 ล้านล้าน มากกว่าลงทุนในประเทศ

ปัญหาหนึ่งคือแรงงานไทยขาดวินัยในการทำงาน หลายโรงงานต้องปิดตัวลง เพราะการขาดงานอย่างไม่มีเหตุผล
เช่น ขี้เกียจตื่นเช้ามาทำงาน เพราะเมื่อคืนดื่มหนัก,

  พร้อมจะทิ้งโรงงานกลางคันกลับบ้านไปทำการเกษตร เป็นต้น ทำให้ประสบปัญหาผลิตสินค้าไม่ได้ตามออเดอร์บ้าง ส่งของไม่ทันเวลาบ้าง กลายเป็นแรงจูงใจให้คนไทยส่วนหนึ่งหันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งค่าแรงถูกกว่า ปัญหาน้อยกว่า
  ขณะที่ฐานเดิมในเมืองไทยก็เปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีผลิตสินค้าแทนแรงงานมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดวินัยของแรงงานไทย และในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะใช้เครื่องจักรผลิตสินค้าแทนแรงงานทั้งหมด ( เช่น ซีพีที่ผลิตข้าวกล่องทุกขั้นตอนด้วยเครื่องจักรแทนแรงงานคน)

Cr : Ptt Cnkr


คนไทยลงทุนนอก 3.3 ล้านล้าน มากกว่าลงทุนในประเทศ
อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/931297

No comments:

Post a Comment