Open top menu

Select Language

Friday, November 1, 2019

ขอบคุณ ไทยรัฐออนไลน์

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนที่อัยการสำนักงานคดีพิเศษ พิจารณาเท่ากับว่า
1. การทำสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างนายศุภชัยกับบริษัทฯ 3 แปลง 1 พันล้านบาท นายอนันต์จึงไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ ทั้งสิ้น

2. และประเด็นสำคัญในการประนีประนอมยอมความ คือ การคืนเงินทุกบาทให้กับสหกรณ์ฯ คลองจั่น เท่ากับว่าที่ดินแปลงนี้ไม่เคยเป็นของนายศุภชัยและสหกรณ์ฯ คลองจั่น
3. ข้อเท็จจริงในสำนวนเฉพาะคดีนี้ สหกรณ์ฯ คลองจั่น ไม่เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น. 
Cr : Ptt Cnkr

อ้างอิง ไทยรัฐออนไลน์


***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press