ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

สรุปข่าวเด่นวันที่ 4 มีนาคม 2566

นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสวดด้าน เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566

พุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีสวดด้าน เพื่อเป็นพุทธบูชา และเพื่อเป็นศิริมงคล

พิธีสวดด้าน เป็นเป็นประเพณีสําคัญและเก่าแก่ประเพณีหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีสวดด้านหมายถึงการอ่านหนังสือร้อยกรอง (ซึ่งชาวนครศรีธรรมราชเรียกการสวดหนังสือ) ประเภทนิทานต่าง ๆ ที่เป็นนิทานพื้นเมืองที่กวีชาวนครเป็นผู้แต่งขึ้น การอ่าน (สวด) จะใช้ภาษาไทยสำเนียงใต้ ซึ่งจะสวดเฉพาะในวิหารคด หรือพระวิหาร 4 ด้าน รอบพระบรมธาตุเจดีย์ ทั้ง 4 ด้านในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเท่านั้น สำหรับการจัดพิธีสวดด้านเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสวดด้าน มาฆบูชาขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นพุทธบูชา และเพื่อเป็นศิริมงคล ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เที่ยวหยุดยาว ‘มาฆะ’ สะพัด1.7หมื่นล. แห่ทำบุญออนไลน์-ขายสังฆทานวูบ
คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยว 5 อันดับแรกที่สร้างรายได้ให้แต่ละพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และกาญจนบุรีส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางในช่วงวันหยุดยาว ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ทั้งรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบปีวันมาฆบูชาปี 2564


ธนาคาร เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ 
ธนาคาร 8 แห่ง เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โทรแจ้งเหตุได้ 24 ชั่วโมง  เพื่อสกัดกั้นความเสียหายให้เร็วที่สุด 


"สิงโต-กอริลล่า-อนาคอนดา"

กรมอุทยานฯ ขีดเส้นให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซาก 10 ชนิดแรก "สิงโต-กอริลล่า-อนาคอนดา" ก่อน 19 ต.ค. 65 ต้องแจ้งการครอบครองก่อนวันที่ 16 มี.ค. 66 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทั้งต่อสัตว์ คนเลี้ยง คนรอบข้าง

ไม่มีความคิดเห็น