ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คุยภาษาหมอกรณีพระธัมมชโย !!


 ผม นพ. บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์ แพทย์ผู้เชียวชาญสาขานิติเวชศาสตร์ 
ได้พบข้อความทางโลกโซเชียล เกียวกับอาการอาพาธของหลวงพ่อธัมมชโย
ที่กล่าวว่าอาการหนักขนาดนี้ทำไมไม่ไป รพ.การรักษาตัวภายในวัดเป็นการรักษาที่ผิดหลักการแพทย์
แสดงให้เห็นว่าผู้พูดไม่มีความไม่เข้าใจในหลักกฎหมายทางการแพทย์
เรื่องสิทธิผู้ป่วยและสถานพยาบาล
 ผมในฐานะแพทย์นิติเวช จึงขออนุญาตแสดงความคิดเห็นดังนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนครับ
  การที่ผู้ป่วยจะตกลงปลงใจในการรักษากับแพทย์คนไหน หรือไปโรงพยาบาลไหน
 เป็นเรื่องสิทธิของผู้ป่วยโดยแท้ ไม่สามารถไปบังคับให้ไปรักษาได้ แม้แพทย์มีหน้าที่ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยไม่ได้ร้องขอก็ตาม แต่ไม่สามารถไปละเมิดผู้ป่วยได้ หน้าที่รักษาผู้ป่วยนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมในกรณีที่เป็นความจำเป็นและเร่งด่วนเท่านั้น (ภาวะฉุกเฉิน) และเมื่อผู้ป่วยยินยอมให้รักษาแล้วไม่ว่าเป็นที่ไหน แพทย์ก็รักษาได้ ไม่ขึ้นกับสถานที่ เวลา และสถานการณ์ ในป่าแพทย์ก็รักษาคนได้
 โดยทั่วไปแพทย์มีพื้นฐานจิตใจเมตตามากอยู่แล้ว จึงมีความยินดีที่จะรักษาคนทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ถ้าผู้ป่วยเป็นบุคคลที่มีบุญบารมีอย่างยิ่งแล้ว แพทย์ผู้มีจิตเมตตาและมีความสามารถท่านใดทราบ ก็อยากได้บุญกันทั้งนั้น
  จึงไม่แปลกที่เขาเหล่านั้นจะไปรักษาหลวงพ่อธัมมชโย ถึงวัดพระธรรมกาย และเมื่อแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตรวจรักษาผู้ป่วยแล้ว ก็ย่อมสามารถออกใบรับรองแพทย์ ที่แสดงภาวะสุขภาพของผู้ป่วยได้เสมอโดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมายใดๆ
 ในมุมมองของการประกอบวิชาชีพเวชในสถานพยาบาลไม่ว่าของรัฐหรือเอกชน ทั้งโรงพยาบาลและคลินิก ถ้าได้จัดตั้งและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้ทั้งสิ้น

Cr : บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์
พ.บ. ว.ว.(นิติเวชศาสตร์), น.บ., น.บ.ท.ส

คำถาม ... ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ ไม่มีสิทธิ์ในการได้รับใบความเห็นแพทย์เลยหรือ???
คำตอบในประเด็นใบความเห็นแพทย์
1. ใบความเห็นแพทย์สามารถออกโดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลได้หรือไม่
ตอบ แพทย์สามารถทำได้โดยความสุจริตและถูกต้อง
ตัวอย่างเช่นการออกใบความเห็นแพทย์ให้กับผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมา รพ.ได้

2. ทางวัดร้องขอโรงพยาบาลให้ส่งแพทย์มาตรวจหรือไม่
ตอบ ไม่ได้ร้องขอโดยตรงกับ รพ. แต่ทางทีมแพทย์ได้ขอร้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานอยู่ใน รพ. นั้นมาช่วยตรวจประเมินจริง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความอนุเคราะห์โดยเห็นแก่ผู้ป่วยตามหลักมนุษยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์

3. แพทย์ที่มาตรวจต้องขออนุญาตทางโรงพยาบาลหรือไม่
ตอบ ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตถ้ามานอกเวลาราชการ เพราะมีสิทธิและความชอบธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

4. ใบความเห็นแพทย์จำเป็นหรือไม่ที่ต้องออกโดยความเห็นชอบของโรงพยาบาล
ตอบ  1. โดยปกติแล้วแพทย์จะออกใบความเห็นแพทย์จากโรงพยาบาลที่ตนสังกัด และในการออกใบความเห็นแพทย์แต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซ็นรับทราบทุกครั้ง
        2.แพทย์ผู้ออกใบความเห็นแพทย์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเห็นของตนเองในฐานะผู้ถือใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม


DSI ยังไม่ได้ส่งแพทย์ที่เป็นกลางมาตรวจหลวงพ่อธัมมชโยเลยแถมเชิญหมอไปชี้แจงแต่ก็ไม่กล้าคุยมาก คงกลัวความจริงที่ตัวเองก็เคยมาเห็นเมื่อปีที่แล้ว ก็เลยรีบลัดข้ามขั้นตอนจะฟ้องให้ได้ น่าสงสัยว่าทำตามใบสั่งใครหรือไม่ ?

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่  
1.แพทยสภาการออกใบรับรองแพทย์ http://www.tmc.or.th/news_file/tmc-rule-2549.pdf
2.คุณหมอก็มีสิทธิ์ออกใบรับรองแพทย์ตามหมวด7ข้อ39 ตามกฎแพทย์สภาเป็นเกณฑ์

 

ไม่มีความคิดเห็น