ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

สิทธิเสรีภาพ ความรู้สึกของผู้อื่นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ!!!
การที่คุณไม่เคารพนับถือก็เป็นสิทธิของคุณ แต่คุณก็ไม่มีสิทธิไปละเมิดล่วงเกินสิทธิเสรีภาพในการเคารพนับถือของผู้อื่นเช่นกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 37 บัญญัติว่า
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน"
เมื่อพิจารณาจากมาตรานี้ เรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การหมิ่นประมาทเฉพาะบุคคล หรือการโฆษณาเพื่อใส่ร้ายให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเฉพาะบุคคลแล้วล่ะ
แต่เป็นคำถามที่ชวนให้คิดในแง่กฎหมายปกครองที่มีวัตถุประสงค์ถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสงบในสังคมขึ้นมาทันทีว่า
การที่คุณจาบจ้วงล่วงเกินพระมหาเถระผู้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและความเคารพรักของประชาชนขนาดนี้ 1) เข้าข่ายการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชนหรือไม่
2) เข้าข่ายการขัดต่อการเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือไม่
3) เข้าข่ายการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ ...
 คุณไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่ศรัทธา ไม่เคยว่า แต่อย่ามาจาบจ้วง ล่วงเกิน ดูหมิ่น ทำลาย ขอให้เคารพและให้เกียรติในสิทธิเสรีภาพด้านศาสนาของผู้อื่นกันด้วย เพราะความรู้สึกของผู้อื่นไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

ไม่มีความคิดเห็น