Open top menu

Select Language

Friday, July 28, 2017

 จิตวิญญาณแห่งพุทธะ 

พระ,สามเณร วัดป่าสุทธาวาส เตรียมอาหารช่วยผู้ประสบภัย หลายปีที่ผ่านมานี้เราจะพบว่า เมื่อชาวบ้านต้องประสบกับภัยน้ำท่วม จะเห็นพระภิกษุสามเณร อยู่หลายวัด ออกโรงไปช่วยชาวบ้าน ขึ้นอยู่กับว่า เป็นพื้นที่ใด พื้นที่นั้นก็จะออกไปช่วย
 ช่วยด้วยจิตวิญญาณแห่งพุทธะ ซึ่งไม่อาจทนเห็นเพื่อนมนุษย์ประสบกับความลำบากได้ไม่ว่าผู้นั้นจะนับถือลัทธิใดหรือศาสนาใดที่ต่างไปจากตน เพียงได้ช่วยให้พ้นทุกข์ก็เป็นสุขแล้ว
#แต่เดิมภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัย เห็นชัดเจนมากก็เป็นวัดพระธรรมกาย แต่ตอนนี้ภาพฉายชัด ทั่วประเทศแล้ว มีน้ำท่วมที่ไหนต้องมีพระเณรอยู่ที่นั่น
#และในการช่วยเหลือทุกครั้ง นอกจากต้องใช้เมตตาแล้วอีกสิ่งหนึ่ง ที่ขาดไม่ได้คือ"เงิน"หรือ งบประมาณ ไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้เลย ภาพชีวิต ของพุทธศาสนาแท้จริง จึงดูงามมาก
#ชาวพุทธที่แท้จริงทุกคนอยากเห็นภาพอยากชื่นชมและอยาก อยู่กับศาสนาพุทธที่มีชีวิตแบบนี้แต่ก็ อดแปลกใจมิได้ ที่มีบางคนอยากให้พุทธศาสนางดงาม แบบเดียวกับซากไดโนเสาร์ที่ตายไปนานแล้ว
จากภาพนี้เป็นภาพพระภิกษุสามเณร วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนครจัดเตรียม อาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน เทศบาลเมืองสกลนคร ที่ประสพภัย น้ำท่วมอยู่ในขณะนี้
Cr. ข้อมูลสิ้นโลกเหลือธรรม
ที่มา Facebook Thammawat Kusara  
***comment****

4 comments:

 1. ใครว่าพระไม่ช่วยเหลือสังคม
  ต้องขออนุโมทนาสาธุการแด่พุทธบุตรในพระพุทธศาสนาอย่างจริงใจ
  ความจริงพระในพระพุทธศาสนาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชาวโลกเป็นหน้าที่หลักที่ควบคู่ไปกับฝึกฝนตนเองไปด้วย ตามที่พระบรมศาสดาให้ไว้ ๒ หน้าที่หลักคือ
  ๑. ฝึกฝนตนให้พ้นจากทุกข์ใจคือกิเลส อันเป็นต้นเหตุให้ตนและโลกเดือดร้อน
  ๒. สั่งสอนผู้อื่นตามพระบรมศาสดาเพื่อช่วยแก้ปัญหาทุกข์ใจคือกิเลส อันเป็นต้นเหตุให้ตนและโลกเดือดร้อนจนทุกวันนี้
  ส่วนหน้าที่เสริมบางอย่างคือ สงเคราะห์คฤหัสถ์บ้างในยามมีภัย ซึ่งความจริงตรงนี้เป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรงซึ่งต้องทำอย่างทุ่มเท แต่ถ้าบกพร่องไปพระทั้งหลายก็ต้องออกไปช่วย เพราะอาศัยเมตตากรุณาจิต ซึ่งหลายวัดทั่วประเทศทำมานาน แต่สังคมไม่ยอมรับรู้หรือส่งเสริมภาพข่าวดีของพระในประเทศไทยซึ่งมีมากมาย แต่ซ้ำร้ายพอเสียหายเพราะพระบางรูปเพียงเล็กน้อยก็ประโคมข่าวให้ภาพรวมพระพุทธศาสนาเสียหายอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ แต่จะโทษใครได้ เพราะพระศาสดาตรัสไว้
  หากเกิดในช่วงกาลวิบัติ อกุศลวิบากย่อมได้ช่องได้โอกาสส่งผล ให้หมู่ชนตั้งแต่ชนที่คนหมู่มากสมมติให้เป็นใหญ่ประพฤติอธรรม และชาวแว่นแคว้นก็พลอยไม่ประพฤติธรรม แต่ประพฤติผิดศีลธรรมเป็นนิจ คนดีไม่ได้รับการยกย่อง ได้แต่คำกล่าวร้าย คนเลวไร้ศีลไร้สกุลไร้คุณสมบัติของผู้ดี กลับได้รับการยกย่องบูชา เหมือนคางคกขึ้นวอ สุนัขจิ้งจอกเป็นราชาแห่งราชสีห์ฉะนั้น สังคมประเทศและสังคมโลกก็มีแต่จะเสื่อมสูญไป

  ReplyDelete
 2. สาธุกราบขอบพระคุณ กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 3. กราบอนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

  ReplyDelete

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press