Open top menu

Select Language

Monday, July 23, 2018

กฎหมายที่ดินเป็นประเด็นที่ทางโลกกับทางธรรมกระทบกระทั่งกันได้ง่ายที่สุด ศึกษาไว้บ้างก็ดี

ที่มา คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
โอนที่ดินให้ อบต. ผิดแปลง อบตใช้ประโยชน์เรื่อยมา ที่ดินตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3)
อบต. ครอบครองมาเกิน 10 ปี จะอ้างครอบครองปรปักษ์ดังเช่นเอกชนไม่ได้ แต่เมื่อ อบต สร้างตึกให้บริการประชาชนแล้ว เอกชนจะมาเรียกคืนให้เป็นที่เสียหายแก่รัฐไม่ได้

***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press