Ads

header ads

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าไตรพระราชทาน ถวายแด่ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ณ มูลนิธิดอยเวียงแก้ว

วันเสาร์ ที่ ๗ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าไตรพระราชทาน ถวายแด่ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ณ มูลนิธิดอยเวียงแก้ว

น้อมเกล้าถวายพระพร ทรงพระเจริญที่มา # Thana-aud Trihtithan

Post a Comment

0 Comments