ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ขอชี้แจง กรณี เว็บไซด์สำนักข่าวเมเนเจอร์ออนไลน์ได้นำเสนอข่าวโดยพาดหัวข่าวความว่า ฝ่ายความมั่นคงเกาะติด ‘พุทธหัวรุนแรง’ สร้างความแตกแยก โดยมีการกล่าวอ้างถึงอาตมาตั้งแต่เป็นฆราวาส ในนาม นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์

ขอชี้แจง กรณี เว็บไซด์สำนักข่าวเมเนเจอร์ออนไลน์ได้นำเสนอข่าวโดยพาดหัวข่าวความว่า ฝ่ายความมั่นคงเกาะติด ‘พุทธหัวรุนแรง’ สร้างความแตกแยก โดยมีการกล่าวอ้างถึงอาตมาตั้งแต่เป็นฆราวาส ในนาม นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์1. อาตมาไม่เคยเข้าร่วมเสวนาและเป็นสมาชิก หรือเป็นคณะทำงานใดๆ ของกลุ่มสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติที่ได้ดำเนินการจัดเสวนาในเรื่องเกี่ยวกับภัยพระพุทธศาสนาล่าสุดตามที่สำนักข่าวเมเนเจอร์ออนไลน์ได้นำเสนอ

2. สำนักข่าวฯ ได้เสนอข่าวเป็นเท็จว่า เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 ในการประชุมที่ประเทศพม่าเรื่องภัยพระพุทธศาสนา ครั้งนั้นมีตัวแทนสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาทั้งพระและฆราวาสจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ในครั้งนั้นมีนายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ศิษย์วัดพระธรรมกายและประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล) เข้าร่วมประชุมด้วยนายแพทย์พรชัยได้บริจาคเงินมากกว่า 1 ล้านบาทสร้างสถานีวิทยุ มาบาทา ไม่มีการบันทึกในบัญชีหรือไม่ได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการในการบริจาคครั้งนี้ ข้อมูลที่แท้จริง คือไม่มีการบริจาคเงินใดๆให้ทาง สถานีวิทยุมาบาธาเลย ซึ่งเรื่องนี้ อาตมาได้ดำเนินการแจ้งความแหล่งข่าวเท็จ และ ทางสำนักข่าวฯ ไว้ด้วย
3. สำนักข่าวฯ ได้เสนอข่าว การมอบรางวัลผู้นำพุทธโลกให้แก่ มาบาทา โดยกล่าวอ้างถึง พระวิราธู หลายครั้ง จึงขอนำคำชี้แจง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2559 มาลงไว้ ณ ที่นี้
เรียน สื่อมวลชน ทุกท่าน
ตามที่ปรากฏข่าวเรื่องพระวิราธู รับรางวัลทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงดังนี้
องค์กรผู้นำพุทธโลก (World Alliance of Buddhist Leaders ) เป็นผู้จัดมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ณ ห้องประชุม AIT Conference Center เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา (ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายแต่อย่างใด)
รางวัลผู้นำพุทธโลก เป็นรางวัลที่มอบให้กับ พระ, บุคคล, องค์กร ที่มีผลงานการเผยแผ่, ปกป้อง, ฟื้นฟู พระพุทธศาสนาอย่างโดดเด่น เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับชาวพุทธ จนกระทั่งเกิดความร่วมมือในการทำงานเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ของหมู่ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ การจัดงานได้จัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยมีผู้รับรางวัลในปีนี้จาก 52 ประเทศ รวม 234 รูป/บุคคล/องค์กร (รวมรางวัลผู้นำยุวพุทธโลก ในประเภทเยาวชนด้วย)
องค์กรผู้นำพุทธโลก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ไม่ได้มอบรางวัลให้ พระวิราธู จากเมียนมาร์ แต่มอบให้องค์กรสันติภาพ มาบาทา แห่งสหภาพเมียนมาร์ ในฐานะที่มีผลงานดังนี้
1. ผลงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในเมียนมาร์ เมื่อปีที่แล้ว ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2558 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก อาทิในรัฐยะไข่ , เขตสกายน์ เป็นต้น
2. การดูแลผู้หญิงชาวพุทธที่โดนทำร้าย โดยเฉพาะในพื้นที่ รัฐยะไข่ , มะริด ซึ่งชาวพุทธส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนเมื่อพ่อแม่ได้ให้บุตรสาว แต่งงานกับสามีซึ่งเป็นศาสนิกอื่น แล้วหญิงชาวพุทธต้องเปลี่ยนศาสนา และนำมาซึ่งความยากลำบากในชีวิตครอบครัวอีกมากมาย รวมถึงการดำรงตนในสถานะทางสังคม แห่ง ประเทศเมียนมาร์
3. การจัดโรงเรียนสอนธรรมะให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ให้เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมของประเทศ รวมถึงความเข้าใจในแก่นของพระพุทธศาสนา
4. รณรงค์ ไม่ให้มีการสร้างตึกสูงใหญ่ รอบๆ เจดีย์ ชเวดากอง หรือ Save Shwedagon เพื่อมิให้พระเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และเป็นที่เคารพของชาวพุทธทั่วโลก ถูกบดบัง และถูกรายล้อมด้วยตึกสูงใหญ่ จนรัฐบาลเมียนมาร์ ประกาศยกเลิก 5 โครงการใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2558 ที่ผ่านมา
5. ได้ผลักดัน พระราชบัญญัติ เพื่อความสามัคคี กลมเกลียว และความสงบสุข แห่งชาติ จนรัฐสภาเมียนมาร์ ประกาศใช้เป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งเนื้อหาทั้ง 4 ข้อเป็นผลดีต่อศาสนิกหลักทั้ง 4 ศาสนาในเมียนมาร์ โดยเฉพาะสตรีชาวพุทธที่พ่อแม่มีฐานะยากจน และต้องขายลูกสาวให้กับสามีที่เป็นศาสนิกอื่นไป เนื่อหาทั้ง 4 ข้อได้แก่ พ.ร.บ. ห้ามการสมรสระหว่างศาสนา , พ.ร.บ. จำกัดการเปลี่ยนศาสนา , พ.ร.บ. มีคู่ครองคนเดียว และ พ.ร.บ. ควบคุมประชากรที่บังคับให้ผู้หญิงบางส่วนต้องเว้นช่วง 3 ปี ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง
ด้วยผลงานการปกป้องพระพุทธศาสนาที่โดดเด่นดังกล่าว คณะกรรมการจึงมีมติเอกฉันท์ มอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ให้องค์กรสันติภาพ มาบาทา แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยท่านประธานองค์กรคือพระมหาเถระ พระภัททันตะติโลกาภิวังสา (อายุ 77 ปี) ได้เดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทำความเข้าใจที่ถูกต้อง
นพ.พรชัย พิญญพงษ์
ประธานองค์กรผู้นำพุทธโลก
ประธานการจัดงาน
พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลกครั้งที่ 3
4. สำนักข่าวฯ ได้พยายาม เสนอเรื่อง การปลดอาตมาจากการ เป็นประธาน องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ( ย.พ.ส.ล) หลายๆครั้งข้อแท้จริง เป็นเรื่องการเมืองและความขัดแย้งภายในองค์กร ซึ่งเป็นปกติของการทำงานทั่วไป และในความเป็นจริง อาตมาก็ยังสามารถที่จะดำเนินการ องค์กรเดิมต่อไปได้ แต่ไม่อยากเห็นความขัดแย้งในองค์กรพุทธด้วยกัน จึงได้จัดตั้งองค์การพุทธโลก ( World Alliance of Buddhists ) และได้ประชุมใหญ่ไป 2 ครั้งแล้ว คือปี 2559 และ 2560 ในประเทศไทย และ มาเลเซียตามลำดับ ซึ่งปัจจุบัน องค์การพุทธโลก ( World Alliance of Buddhists ) ก็มีสมาชิกและเครือข่าย กว่า 55 ประเทศทั่วโลก เป็นเวทีกลางให้กับชาวพุทธนานาชาติ
5. ขอให้ สำนักข่าวเมเนเจอร์ออนไลน์และสื่อออนไลน์ต่างๆที่นำข่าวนี้ไปเผยแพร่ ได้มีจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวสารแก่สาธารณชน อย่าจับแพะชนแกะ หรือพยายามเสี้ยมให้มีความระแวง ขัดแย้ง ขอให้มีการไตร่ตรองและพิจารณาเนื้อหาข่าวให้มีความรอบคอบถี่ถ้วนโดยให้มีข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์และถูกต้องก่อนนำเสนอข่าวให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่ผู้ที่ถูกนำเสนอข่าวออกไปนั้น อีกทั้งจะได้มิให้ผู้ที่ได้รับข่าวสารเกิดความเข้าใจผิดแล้วมีการส่งต่อ ด่าทอผู้ถูกนำเสนอข่าวออกไปโดยที่ยังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆ จึงขอชี้แจงให้รับทราบโดยทั่วกัน

ขอเจริญพร
พระพรชัย พลวธมฺโม
( นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ )
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่มา Pornchai Pinyapong

ไม่มีความคิดเห็น