Open top menu

Select Language

Tuesday, August 28, 2018

เวลาชีวิตเหลืออีกสักกี่วัน?
วัดดังทำตารางสำรวจเวลาชีวิต ติดรอบวัดเตือนสติ

อ่านต่อคลิก www.one31.net/news/detail/3987

พระมหาวิษณุ จารุธัมโม เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดทำตารางบัญชีสำรวจเวลาของชีวิต ติดไว้หน้ากุฎิและรอบวัด เพื่อเป็นการเตือนสติให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าวัดได้ดู เป็นการเตือนสติการใช้ชีวิต ตารางชีวิตดังกล่าวบอกถึงจำนวนวันที่เหลืออยู่ของมนุษย์ในช่วงอายุต่าง ๆ โดยมีมาตรฐานเฉลี่ยอายุของมนุษย์อยู่ที่ 75 ปี หรือ 27,375 วัน เพื่อให้รู้ว่ายิ่งเวลาผ่านไป จำนวนวันก็ยิ่งเหลือน้อยลงCr : Ptt Cnkr

***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press