Ads

header ads

วัดพุทธยุคโมเดิร์นดีไซน์

วัดพุทธยุคโมเดิร์นดีไซน์


จำวัดไม่ได้-แต่จำวัดดี 
การรีโนเวตตึกร้างเป็นหอพักเณร ณ วัดพุทธนิมิตร ซึ่งทำให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมที่ทำให้อยู่สบายนั้นไม่จำเป็นต้องแพง


เรื่อง

Post a Comment

1 Comments