ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

บุญอันเลิศย่อมเจริญแก่ผู้เลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศ


บุญอันเลิศย่อมเจริญแก่ผู้เลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศ


บุญอันเลิศย่อมเจริญแก่ผู้
เลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ ความสุข และกำลังอันเลิศก็ย่อมเจริญ ผู้มีปัญญาให้วัตถุอันเลิศ ตั้งมั่นแล้วในธรรมอันเลิศ เมื่อเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็จะถึงความเป็นเลิศ บันเทิงใจในที่ทุกสถาน นี้เป็นขุมทรัพย์ที่อำนวยสมบัติทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” (กุมมาสปิณฑชาดก)


ความเลื่อมใสศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วในบุคคลผู้เลิศเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกและเป็นก้าวสำคัญที่จะนำเราก้าวไปสู่ความเต็มเปี่ยมของชีวิต ขณะยังอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะพรั่งพร้อมไปด้วยรูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติ หากละโลกไปแล้วก็จะได้สวรรค์สมบัติ เมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมก็จะได้นิพพานสมบัติ หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป

เมื่อเรามีจิตเลื่อมใสศรัทธาในบุคคลใดแล้ว เราย่อมอยากหาโอกาสแสดงความศรัทธาต่อบุคคลนั้นทั้งทางกาย วาจา และใจ เหมือนที่พวกเรามีความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาดังนั้นเราจึงควรหาโอกาสแสดงความเลื่อมใสต่อพระองค์ด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นเป็นประจำทุกวัน การพนมมือไหว้หรือก้มลงกราบด้วยความนอบน้อมนั้น ถือเป็นการแสดงออกทางกายกรรม การเปล่งวาจาอันเป็นสิริมงคล สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณพระสังฆคุณ ถือเป็นวจีกรรม ส่วนทางมโนกรรมคือ การส่งใจไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า นึกถึงพุทธคุณอันประเสริฐที่นำความสว่างไสวมาสู่ดวงจิตของมวลมนุษยชาติ ทำให้เราตื่นจากความหลับใหล พ้นจากความมืดคือกิเลส ทำให้ได้พบแสงสว่างแห่งธรรม หรือจะตรึกระลึกตามบทสวดสรรเสริญก็ได้ ให้ในใจมีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ บุญนี้ก็จะส่งผลให้เราเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ เพราะผู้ที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากหรือผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลนั้นด้วย

"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย คุณครูไม่ใหญ่"
ขอบคุณ #เพจพุทธพจน์เตือนใจ Facebook Ven.Apirak

3 ความคิดเห็น