Open top menu

Select Language

Thursday, June 16, 2016อยากรู้จริงๆ ว่า ตอนสิ้นปี สื่อมวลชนจะตั้งฉายา รมว.ยุติธรรมด้วยสโลแกนใด ... 

แต่เอ๊ะ... ตอนนี้เหมือนจะได้แล้วนะค่ะ
ปรองดองยาบ้า ไล่ล่าพระสงฆ์ ในโซเชียลมีเดีย ได้มีการเทียบเคียงข่าวที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา คือ ข่าววัดพระธรรมกาย กับนโยบายการถอดบัญชียาบ้าพ้นบัญชียาเสพติด ชี้ ปราบไม่สำเร็จก็ต้องอยู่ร่วมกัน โดยบอกว่า วัดพระธรรมกายสร้างคนดีมากมาย อยู่ไม่ได้เหรอ?? "ยาบ้า" ปราบไม่สำเร็จก็ต้อง 'อยู่ร่วมกัน' 

***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press