Open top menu

Select Language

Saturday, June 25, 2016

** World Peace Valley คือ สถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรม ของวัดพระธรรมกาย

เรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง ทาง World Peace Valley ขออนุญาตตามขั้นตอนกับอบต.หมูสีอย่างถูกต้อง  คำว่า "รุกที่เขาใหญ่" เป็นการเลี่ยงคำว่า "รุกที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่" เพื่อหลอกคนอ่านให้เข้าใจว่าเราบุกรุกที่อุทยาน  จริงๆแล้ว โซน ต.หมูสี(บ้านไร่ริมน้ำ) ต.โป่งตาลอง ก็เรียกว่า เขาใหญ่ทั้งนั้น   เพราะในทางการตลาด รีสอร์ทและโรงแรมแถวนั้นจะอ้างอิงเขาใหญ่ทั้งสิ้น เพื่อดึงดูดลูกค้า 

1.พื้นที่ของ WPV อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเอง เป็นเอกสารสิทธิ์ประเภท นส.3.ก สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ตามกฏหมาย อ้างอิงได้จาก แผนที่แนบท้ายกฤษฎีกา ถ้าคนโพสมีหลักฐานการทำผิดให้เอามาแสดงและแจ้งความได้เลย แต่ถ้ากล่าวหาลอยๆ เตรียมรับหมายศาล คดีอาญา ข้อหาหมิ่นประมาทได้เลย  
2.ถ้า WPV ผิด ทอสคาน่า และ คีรีมายา รวมทั้ง โรงแรมและรีสอร์ทบริเวณ ต.หมูสี และ ต.โป่งตาลอง ก็ต้องผิดทั้งหมด  

3.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบแล้ว โดยเฉพาะ สปก.โคราช ออกมายืนยันแล้วว่า ไม่ใช่พื้นที่ สปก.  

4.รูปแบบอาคาร มีการขออนุญาตก่อสร้างจากทาง อบต.โป่งตาลอง อย่างถูกต้องตามขั้นตอน กฏหมายควบคุมอาคาร ที่ต้องทำเป็นตึกเนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก 

อบต. โป่งตาลอง หมูสี เคยอนุมัติในการสร้างมามากมาย ไม่เฉพาะแต่ WPV หากติดใจอยากตรวจสอบ ยังมี ทอสคาน่า แสนสิรินับพันยูนิต อยู่บริเวณเดียวกับ WPV อย่างนี้ก็ต้องรุกที่เขาใหญ่ด้วยสิ !!!! 

***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press