Open top menu

Select Language

Wednesday, June 15, 2016


 เรามิได้ต่อต้านอำนาจรัฐ เรามิได้ต้องการความรุนแรง แต่เรายอมรับไม่ได้ในวิธีใช้กฎหมาย
อย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมของดีเอสไอ
 

ถ้าวันนี้ การรับบริจาค  มีค่าเท่ากับการฟอกเงินและรับของโจร ต่อไปพระพุทธศาสนาจะอยู่กันอย่างไร
วันหนึ่งข้างหน้า คณะสงฆ์ทั้งประเทศ มิต้องถูกดำเนินคดีข้อหาฟอกเงิน และรับของโจรเพราะการรับบริจาค เหมือนกับที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดนอยู่ในขณะนี้หรอกหรือ
 เรื่องนี้มิใช่แค่เรื่องของวัดพระธรรมกาย แต่เป็นความเป็นตายของพระพุทธศาสนา เพราะนี่คือการทำลายพระพุทธศาสนา ด้วยการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมของดีเอสไอ 


ถ้าหากดีเอสไอต้องการใช้ความรุนแรง เราจะให้ความสงบด้วยเสียงสวดมนต์
ถ้าหากดีเอสไอต้องการใช้กระสุน เราจะให้ความสันติด้วยเสียงแผ่เมตตา 
ถ้าหากดีเอสไอต้องการใช้แก๊สน้ำตา เราจะให้ความอหิงสาด้วยคำว่า สัมมาอะระหัง
เรามิได้ต้องการให้มีคนเจ็บคนตาย เพราะคนที่จะทำให้มีคนเจ็บคนตายได้ก็มีแต่ดีเอสไอ
สิ่งที่เราต้องการคือ ขอให้ดีเอสไอ กลับใจจากมิจฉาทิฐิ  เปลี่ยนเป็นสัมมาทิฐิโดยไว

 เลิกกลับผิดให้เป็นถูก เลิกกลับถูกให้เป็นผิด เลิกรังแกพระ เลิกหลอกใช้การคณะสงฆ์
เลิกหลองลวงประชาชนว่าทำตามกฎหมาย เลิกดำเนินการที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์
เลิกทำลายล้างพระพุทธศาสนา ด้วยข้อหาฟอกเงินและรับของโจร
นี่คือสัมมาทิฐิที่ดีเอสไอควรมีในเวลานี้ เพราะการใช้กฎหมายของท่านในเวลานี้ ไม่ใช่แค่ไม่เป็นธรรมกับวัดพระธรรมกาย แต่คือการทำลายพระพุทธศาสนาทั้งสังฆมณฑล
Cr: ptt Cnkr


150659 เทปแถลงการณ์ คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย


***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press