ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คลิกที่นี่ ตอบโจทย์บทเรียน กรณี วัดพระธรรมกาย ทำไม “ดีเอสไอ” ถึง “หัวคะมำ”

อ่านข่าวคลิก INDEX บทเรียน กรณี วัดพระธรรมกาย ทำไม “ดีเอสไอ” ถึง “หัวคะมำ”

 จากบทความนี้ สะท้อนให้เห็นว่า วัดพระธรรมกาย ตกเป็นเป้าทำลายล้างทางการเมืองมาตลอด ทั้งที่ก็ก้มหน้าก้มตาทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนมืออยู่ในการบริหารของกลุ่มการเมืองไหน ก็ยังเลือกจะอยู่ที่จุดยืนเดิมคือ การดำเนินงานในบทบาทขององค์กรศาสนา ไม่ใช่องค์กรการเมือง 

เมื่อมีผู้คนศรัทธาในแนวทางคำสอนที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวัน คือเน้น 3 กิจกรรมหลัก 
1. การสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ 
2. การใช้หลักธรรมบริหารจัดการปัญหาชีวิตประจำวัน 
3. การจัดกิจกรรมงานบุญในกลุ่มบ้าน กลุ่มวัด กลุ่มโรงเรียน ทำให้เกิดเครือข่ายนักจัดกิจกรรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นมา ทำให้ถูกฝ่ายการเมืองจับตามาทุกรัฐบาล 
 เพราะฝ่ายการเมืองเข้ามาในระยะสั้นๆ แล้วก็ไป ขณะที่วัดพระธรรมกายเป็นองค์กรเอกชนที่ยืนอยู่บนขาตัวเองมานานเกือบครึ่งศตวรรษ


 รัฐบาลใดที่เห็นความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็จะเห็นว่าเครือข่ายนักจัดกิจกรรมของวัดพระธรรมกายเอื้อประโยชน์ต่อนโยบายด้านสังคม เศรษฐกิจ จึงมีท่าทีเป็นมิตร ไม่คิดระแวง ทำให้ไม่ตกเป็นเป้าทำลายล้าง เพราะไม่ได้มองว่าเป็นอันตรายต่อรัฐ


 รัฐบาลใดที่ไม่เห็นความสำคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็จะมองว่าวัดพระธรรมกายเป็นอุปสรรคต่อนโยบายทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การถูกเพ่งเล็งในฐานะศัตรู การปลุกปั่นเพื่อสร้างกระแสความเกลียดชัง เพื่อวาดภาพว่าเป็นลัทธิชั่วร้าย ทั้งหมดก็เพื่อจัดวางวัดพระธรรมกายไว้ในฐานะของภัยต่อความมั่นคงของชาติ เป็นศัตรูของรัฐที่ต้องล้มล้างให้สิ้นซาก

 ในความเป็นจริงแล้ว วัดพระธรรมกายก็เป็นเพียงวัดหนึ่งที่ทำกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธสาสนาเหมือนกับวัดอื่นๆ โดยอาศัยแม่บทคือโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักการดำเนินงานเผยแผ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอาศัยแม่บทเรื่องทิศ 6 สร้างกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมในบ้าน วัด โรงเรียน จึงทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายนักกิจกรรมงานบุญ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามหลักธรรมคำสอนที่เป็นแม่บทในพระไตรปิฎกมาโดยตลอด และมิได้มุ่งหวังผลลัพธ์ทางการเมืองแต่อย่างใด เพราะเป้าหมายของวัดพระธรรมกายอยู่ที่การส่งเสริมประชาชนให้ใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เพื่อสั่งสมบุญบารมี 10 ทัศ ตามรอยบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไป
การตกอยู่ในฐานะมิตรหรือศัตรูทางการเมืองของรัฐบาล จึงไม่ได้เกิดจากวัดพระธรรมกายเป็นผู้กำหนด แต่เกิดจากรัฐบาลที่เข้ามาในช่วงเวลานั้น มีทัศนคติอย่างไรต่อการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาต่างหากที่เป็นตัวกำหนดท่าทีของรัฐบาลทุกชุดที่มีต่อวัดพระธรรมกายตลอดมา

ไม่มีความคิดเห็น