Ads

header ads

สรุปเหตุการณ์น้ำท่วมใต้กระทบล้านชีวิต! ดับแล้ว 25 ราย เตือน 9 จังหวัดเตรียมรับมือฝนตกหนัก


สรุปเหตุการณ์น้ำท่วมใต้กระทบล้านชีวิต!

ดับแล้ว 25 ราย เตือน 9 จังหวัดเตรียมรับมือฝนตกหนัก

1) ได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ รวม 111 อำเภอ 663 ตำบล 4,993 หมู่บ้าน
2) ประชาชนได้รับผลกระทบ 369,680 ครัวเรือน 1,105,731 คน ผู้เสียชีวิต 25 ราย สูญหาย 2 ราย
3) สถานที่ราชการเสียหาย 5 แห่ง ถนน 218 จุด คอสะพาน 59 แห่ง
4) ภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และคลื่นลมแรง โดยเฉพาะบริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง
Cr : Ptt Cnkr

Post a Comment

0 Comments