Ads

header ads

โยธาฯไม่พบอาคารในวัดธรรมกายผิดกฎหมาย !!!โยธาฯไม่พบอาคารในวัดธรรมกาย
ผิดกฎหมาย 
!!!

โยธาปทุมฯ ตรวจอาคารวัดพระธรรมกาย พบก่อสร้างมั่นคงแข็งแรง
Post a Comment

0 Comments