Open top menu

Select Language

Tuesday, June 20, 2017


วัดพระธรรมกาย โต้ ผอ.สำนักพุทธ ย้ำส่งรายงานบัญชีรายรับรายจ่าย
ให้เจ้าคณะปกครองสงฆ์ทราบเป็นประจำทุกปี สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ออกแถลงการณ์ชี้แจง ระบุว่า จากกรณีที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ลงข่าวเรื่องสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบบัญชีวัด โดยผอ.พศ. ให้สัมภาษณ์ว่า เพราะมีเรื่องอื้อฉาวมากมาย ทั้งฆาตกรรม โกงเงิน ละเมิดทางเพศ ในวัดต่างๆ ต้องปกป้องพระพุทธศาสนา ยกตัวอย่างวัดพระธรรมกายว่าทางการตรวจสอบบัญชีไม่ได้
วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า
1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจบัญชีวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในการคณะสงฆ์อยู่แล้ว
2.โดยปกติวัดพระธรรมกายส่งรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายให้เจ้าคณะปกครองสงฆ์เพื่อทราบเป็นประจำทุกปี

***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press