ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

เป็นการดีหรือไม่ที่ฆารวาสจะเข้ามาช่วยตรวจสอบบัญชีวัด มาช่วยปฏิรูปคณะสงฆ์ ???


เป็นการดีหรือไม่ที่ฆารวาสจะเข้ามาช่วยตรวจสอบบัญชีวัด มาช่วยปฏิรูปคณะสงฆ์ ???


เรื่องฆารวาสจะมาช่วยตรวจสอบบัญชีวัด และมาปฏิรูปคณะสงฆ์ อันนี้ต้องอธิบายกันยาวหน่อย
พระพุทธศาสนาประกอบด้วย พุทธบริษัท 4
การทำงานเป็นทีม กระจายงานออกไป ใครรับผิดชอบอะไร
ทำหน้าที่ของตนเองให้ดี ประเมิน ตรวจสอบ แก้ไข พัฒนางาน ประสานงาน... ฯลฯ
ในส่วนของตนให้ดี ทีมก็ประสบความสำเร็จ องค์กรของตนก็เจริญรุ่งเรือง
 ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้น ประเทศชาติก็แบ่งงานไปเป็นทีมต่างๆ แต่เป็น
ทีมที่ใหญ่เป็นกระทรวงทบวงกรม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน......ฯลฯ
ถ้าทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตน ตรวจสอบงานของตนให้ดี งานตนก็สำเร็จ ประเทศชาติก็เจริญ
*** ในเมื่อ บัญชีการเงินวัด มีระบบบริหารจัดการ มีกฎหมาย มีกฎกระทรวง มีกรรมการ มีผู้รับมอบอำนาจ มีการสรุปส่ง มีระบบการตรวจสอบอยู่แล้ว 
วัดใดมีปัญหาก็ให้ ‘ผู้ที่มีหน้าที่’ ตรวจสอบวัดนั้นอย่างเข้มงวด ไปตามระบบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องของทุกๆวัดให้รอบคอบมากขึ้น เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา
***ปกติหน่วยงานรัฐ เอกชน ก็มีระบบตรวจสอบ มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งจะ ‘ชำนาญและเข้าใจระบบ’การเงินของหน่วยงานนั้นๆดี ไม่ใช่หน่วยงานนี้ อยากไปตรวจหน่วยงานนั้น หน่วยงานนั้น อยากไปตรวจหน่วยงานโน้น ก็วุ่นวายกันไปหมด มั่วไปตรวจคนอื่นแล้วงานในหน้าที่ของตนใครทำใครตรวจสอบ พัฒนา
แล้วอยากจะให้ใครที่...ไม่มีหน้าที่เข้าไปตรวจบัญชีของตนบ้างมั้ย
สรุป: 
-หน่วยงานที่ไม่ได้มีหน้าที่ แต่อยากตรวจ งานของตนเองก็ทำไม่ได้ดี มัววุ่นวายกับงานที่ ไม่ใช่หน้าที่ ไม่ชำนาญ เพราะการเงินแต่ละหน่วยงานจะต่างกัน... ของวัด ก็ไม่เหมือนของร.พ. ไม่เหมือนของร.ร. เป็นต้น
-หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบ ก็ไม่ได้ทำงานที่ควรทำ คอยรวบรวมสรุปชี้แจง ตรงนั้น ตรงนี้ ตรงโน้น แล้วจะพัฒนาองค์กรของตนให้เจริญได้เมื่อไร
บัญชีวัด
- มีระบบ มีกฎหมาย มีกฎกระทรวง มีกรรมการ ... ฯลฯ ตรวจสอบแล้ว
- มีประชาชนผู้บริจาคตรวจสอบ ยิ่งถ้าวัดนั้นอยู่ได้ด้วยศรัทธาประชาชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากที่อื่น ... ประชาชนก็จะตรวจสอบ ก็เค้าเป็นเจ้าของงบประมาณนิ .... ยิ่งเกิดจากประชาชนนับแสน นับล้าน.... วัดนั้นก็ถูกตรวจสอบด้วยคน นับแสน นับล้านเช่นกัน..บริจาคสร้างอะไร โครงการอะไร แล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆรึเปล่า ได้ใช้ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาจริงๆรึเปล่า …ฯลฯ .... ถ้าไม่จริงก็เลิกบริจาค ก็แค่นั้น!
- มีพระธรรมวินัย ซึ่งละเอียด ลออ เข้มงวดมาก และพระภิกษุต้องปฏิบัติ มีระบบการบริหารจัดการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด อย่างเป็นระบบ
*** แล้วฆราวาส มีแบบนี้รึเปล่า ถ้าไม่มี แล้วจะตรวจเพื่อ.....

Cr : ging072
ที่มา www.facebook.com/DhammakayaInsight

ไม่มีความคิดเห็น