ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

บันทึกหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎก ชีวิตในสังสารวัฏเป็นสิ่งที่ออกแบบได้ ด้วยบทสวด"ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"


บันทึกหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎก ชีวิตในสังสารวัฏเป็นสิ่งที่ออกแบบได้
 ด้วยบทสวด
"ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 


 พระโสณกุฏิกัณณเถระ ผู้มีปัญญามาก เป็นพระอรหันต์ เอตทัคคะผู้เลิศด้วยการกล่าวธรรมอันไพเราะ เพราะภพในอดีตเคยสร้างบุญกล่าวสรรเสริญพระปุทมุตตระสัมมาพุทธเจ้า ด้วยถ้อยคำไพเราะน่าฟัง และเป็นผู้กล่าวแต่ปิยวาจาอยู่เป็นปกติ ชีวิตการสร้างบารมีของท่านจึงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสว่างไสวไปตลอดเส้นทาง
 เรื่องราวนี้มีบันทึกหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎก (ขุ.อปาทาน ข้อ 23) หลังจากท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้กล่าวเล่าทบทวนบุญเมื่อครั้งสร้างบารมีไว้ว่า
"ครั้งนั้น พิณเกิดบรรเลงเองขึ้น พระพิชิตมารปทุมุตตระเสด็จเข้าไปยังพระนครพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ผู้มีอินทรีย์สำรวมแล้วแสนรูป ขณะนั้นได้มีเสียงก้องเสนาะไพเราะรับเสด็จโดยทางรถ ด้วยพุทธานุภาพ พิณที่ไม่ถูกบรรเลง ไม่ถูกเคาะ ก็บรรเลงขึ้นเอง
 เรานมัสการพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดและเห็นปาฏิหาริย์ ยังจิตให้เลื่อมใสในปาฏิหาริย์นั้นว่า โอ้หนอ พระพุทธเจ้า โอ้ พระธรรม โอ้ ความถึงพร้อมแห่งพระศาสดาของเรา ดนตรีถึงไม่มีเจตนาก็ยังบรรเลงได้เองทีเดียว..."
ด้วยบุญแห่งการสรรเสริญพุทธคุณนั้น ส่งผลให้ท่านสร้างบารมีรุดหน้าไปไม่มีถอยหลัง
ในภพชาติสุดท้าย ท่านได้ฟังเสียงพระปฐมเทศนาคือ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะการฟังปฐมเทศนาที่เทวดาบอกเล่าต่อๆ กันมาเลยทีเดียว
เรื่องนี้มีข้อคิดว่า
1. ชีวิตในสังสารวัฏเป็นสิ่งที่ออกแบบได้จากการสร้างบุญของเราเอง
2. ใครอยากได้ฟังเสียงพระปฐมเทศนาตั้งแต่แรกเกิด ก็ขอให้สวดธัมมจักกัปวัตตนสูตรอยู่เป็นประจำ ภพต่อไปเบื้องหน้า บุญกุศลย่อมดึงดูดให้ได้ไปเกิดในครรภ์มารดาผู้มีบุญญาธิการจะได้ฟังพระปฐมเทศนาเช่นเดียวกัน
3. เมื่อไปเกิดในครรภ์ของมารดาผู้กลั่นธาตุกลั่นธรรมของบุตรในท้องด้วยเสียงสวดสรรเสริญพระปฐมเทศนาอยู่ตลอดเวลา บุตรที่คลอดออกมาย่อมเป็นผู้มีบุญญาธิการตามอานุภาพความบริสุทธิ์ของเสียงสรรเสริญพุทธมนต์นั้นด้วย
การสวดธรรมจักรอยู่เป็นประจำ จึงมิใช่บุญเล็กน้อย แต่มีอานุภาพต่อการออกแบบชีวิตให้มีโอกาสได้กายมนุษย์ที่กลั่นธาตุกลั่นธรรมขึ้นด้วยอานุภาพของเสียงสวดธรรมจักรในภพชาติต่อๆ ไปเบื้องหน้าเลยทีเดียว
Cr : ptreetep chinungkuro


3 ความคิดเห็น