Open top menu

Select Language

Tuesday, June 13, 2017

ถ้าจะให้แฟร์ก็ต้องตรวจสอบทั้งบัญชีวัดและบัญชีรัฐวิสาหกิจทุกประเภทให้เสมอภาคกัน
ประชาชนจะได้รับทราบความจริงเรื่องการบริหารงานของรัฐในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ว่ามีปัญหาที่ตรงไหน ทำไมผลกำไรของรัฐถึงได้กลายเป็นติดลบอย่างน่าตกใจมหาศาล !!??
ที่มา www.bbc.com/thai/thailand
คำถาม ทำไมช่องว่างระหว่างกำไรกับขาดทุนของ TOT ในช่วงเวลาแค่ 2 ปี มันจึงติดลบมากเกือบ 6,000 ล้าน เรื่องนี้เป็นความเสียหายของชาติ แต่ สปท. ไม่กล้าชงเรื่องตรวจสอบ ทั้งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเห็นได้ชัด
ขณะที่เรื่องบัญชีวัด อย่างมากก็เป็นความเสียหายเฉพาะวัด หรือความเสียหายต่อบุคคล ไม่ใช่ความเสียหายของชาติ แต่ทำไม สปท. ชงตรวจสอบวัดทั้งประเทศถ้าจะให้แฟร์ก็ต้องตรวจสอบทั้งบัญชีวัดและบัญชีรัฐวิสาหกิจทุกประเภทให้เสมอภาคกัน
ประชาชนจะได้รับทราบความจริงเรื่องการบริหารงานของรัฐในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ว่ามีปัญหาที่ตรงไหน ทำไมผลกำไรของรัฐถึงได้กลายเป็นติดลบอย่างน่าตกใจมหาศาลที่มา pantip.com/topic

 เจ้าอาวาสไม่หาเงินบำรุงวัดก็มีความผิดตามกฎหมายต่พอหาเงินมาดูแลวัดแล้ว ทำรายงานบัญชีให้สำนักพุทธแล้ว เรื่องก็น่าจะจบ เพราะมีระบบตรวจสอบบัญชีของคณะสงฆ์อยู่แล้ว 

 แต่นี่พวกเล่นจะออกกฎหมายให้วัดโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้ส่วนกลางบริหารจัดการ ส่วนเจ้าอาวาสมีหน้าที่หาเงินเข้าวัดเฉยๆ ถ้าไม่หาเข้าวัดก็มีความผิด แล้วแบบนี้จะเหลือพระอยู่สักกี่วัด สรุปคือจะให้พระหาเงินให้รัฐบาลใช้

Cr : Ptt Cnkr
***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press