Ads

header ads

เจ้าคุณพิพิธ ติง ไพบูลย์ อย่าเหมาด่าพระทั้งหมด โกงงบเข้ากระเป๋า การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัดมีการตรวจสอบทุกปี โดยมีกฎหมายควบคุมพระวินัย มีระเบียบของมหาเถรสมาคม หรือ มส.กำกับดูแล ส่วนเรื่องผลประโยชน์ของวัดประชาชนตรวจสอบได้ เจ้าคุณพิพิธ ติง ไพบูลย์ อย่าเหมาด่าพระทั้งหมด โกงงบเข้ากระเป๋า การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัดมีการตรวจสอบทุกปี โดยมีกฎหมายควบคุมพระวินัย มีระเบียบของมหาเถรสมาคม หรือ มส.กำกับดูแล ส่วนเรื่องผลประโยชน์ของวัดประชาชนตรวจสอบได้


Post a Comment

0 Comments