ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ผู้ว่าฯปลื้มหมู่บ้านรักษาศีล5ช่วยสื่อสารแบบสันติผู้ว่าฯปลื้มหมู่บ้านรักษาศีล5ช่วยสื่อสารแบบสันติ พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินการจังหวัดมุกดาหาร ผู้ว่าฯปลื้มหมู่บ้านรักษาศีล5ช่วยชาวบ้านสื่อสารแบบสันติระหว่างศาสนา
วันที่ 8 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา  พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” นำคณะลงพื้นที่ภาคสนาม เยี่ยมชมการดำเนินการโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” จังหวัดมุกดาหาร  และได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการ โดยนายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับความว่า  จังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินโครงการฯ เชิงคุณภาพ คณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับวัดและคณะสงฆ์ในจังหวัด ดังนี้ 

  1. ส่งเสริมการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่ถูกกำหนดตามสถานภาพทางสังคม โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนนำศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติ 
  2. การพูด การเขียน หรือการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ใช้หลักธรรมและแนวทางการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ทั้งนี้ จะต้องไม่ลบหลู่ ดูหมิ่น ใส่ร้ายศาสนาอื่น 
  3. ส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาด้วยการอุปถัมภ์ เช่น การพิจารณาจัดสรร  เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด การสร้างเสนาสนะ ถาวรวัตถุต่าง ๆ และส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ 
  4. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติกิจกรรมของพระพุทธศาสนาเช่น การจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ 
  5. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
  6. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ศิลปวัฒนธรรม 
  7. ส่งเสริมกิจกรรมและการสื่อสารที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศ และระหว่างประเทศ ได้แก่จังหวัดมุกดาหาร กับคณะสงฆ์แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนในประเทศและระหว่างประเทศ โดยร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ​
จังหวัดมุกดาหารได้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบเพื่อให้คณะกรรมการส่วนกลาง และคณะกรรมการประจำหนตะวันออกได้เยี่ยมชม คือ หมู่บ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 โดยมีจำนวนประชากร 126  ครอบครัว จำนวนประชากร 651 คน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จำนวน 577  คน คิดเป็นร้อยละ 88.63  ของจำนวนประชากรภายในหมู่บ้าน มีผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นประกอบด้วย การจัดทำบุญชีครัวเรือน การทอเสื่อกก การทำกระเป๋าจากซองกาแฟ  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ​​โดยจัดจำหน่ายสินค้าภายในหมู่บ้าน และจังหวัดใกล้เคียง มีการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ จุดเด่นของหมู่บ้าน ​​ความสามัคคีปรองดองตามฮีต 12 ครอง 14  และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทำอีกทั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนนาอุดมโนนหนองหอ มีการดำเนินโครงการ มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และมัคคุเทศก์น้อยประจำชุมชน

ทั้งนี้คณะที่ร่วมเยี่ยมโครงการประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล พระเทพเสนาบดี พระราชวัลภาจารย์ พระมหาศาสนมุนี พระอภิวัฒน์ นายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนางจุไรรัตน์ มีศิริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ พร้อมพระคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระธรรมมังคลาจารย์ ประคณะกรรมการขับเคลื่อนประจำหนตะวันออก พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระราชรัตนาลงกรณ์ พระโสภณพัฒนบัณฑิต พระศรีกิตติเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ) พระศรีธรรมวงศาจารย์ (ธ) จอ.เมืองนครราชสีมา และคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหา พระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระครูประจักษ์บุญญาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร ประกอบนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นจำนวนมาก

"""""""""""""""""""""""""""
(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

ไม่มีความคิดเห็น