Open top menu

Select Language

Saturday, September 9, 2017

คำถามส่งถึง หลวงปู่พุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดออน้อย
เครียร์เรื่องตัวเองก่อนดีไหมจร้า?


ที่มา www.naewna.com/politic


ที่อยากรู้กรณีพุทธะอิสระในการปลุกเสกพระเครื่อง “พระนาคปรก” รุ่น “หนึ่งในปฐพี” คือ 
1. ขอพระปรมาภิไธยจริงหรือไม่ แล้วท่านทรงอนุญาตหรือยัง ?
2. ขอดูหลักฐานว่าขอแล้วจริง ตามขั้นตอน ไม่ใช่ขอปากเปล่ากับท่านแก้วขวัญที่เสียชีวิตไปแล้ว แล้วเอารูปมาแปะประกอบรูปนึง
3. เอาเลือดมาทา มันมีตรงไหนในพระธรรมวินัย อยากให้พุทธะอิสระตอบหน่อยว่า พุทธแท้เขาทำแบบนี้เหรอ?
***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press