ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ภายใต้ช่องกฎหมายเดียวกัน!!! อดสงสัยไม่ได้ว่า ทำไมเอกชนใช้ได้ แต่ชาวบ้าน และพระสงฆ์ใช้ไม่ได้???ภายใต้ช่องกฎหมายเดียวกัน!!! 
อดสงสัยไม่ได้ว่า ทำไมเอกชนใช้ได้ แต่ชาวบ้าน และพระสงฆ์ใช้ไม่ได้???

 ไม่ได้เพ่งเล็งที่สกุลอยู่วิทยา แต่อ่านแล้วนึกถึงข่าวไล่พระป่าออกจากป่าชุมชนหมู่บ้านแค่นั้นเอง
และก็รู้ดีว่าเรื่องนี้กฎหมายมีช่องว่าง พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้เอกชนใช้ได้ตามกฎหมาย แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าภายใต้ช่องกฎหมายเดียวกัน ทำไมเอกชนใช้ได้ แต่ชาวบ้านใช้ไม่ได้ พระสงฆ์ใช้ไม่ได้


Cr : Ptt Cnkr
คนสกุลอยู่วิทยาถือหุ้นพรึบ! เปิดตัวบ.ลูกกระทิงแดง-มท.1อนุมัติใช้ที่ดินขยายรง.

'อิศรา' เปิดข้อมูล บ.ลูกชายกระทิงแดง หลังเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เผยแพร่เอกสารลับ มท.1 ไฟเขียวอนุมัติใช้ที่ดินขยายโรงงาน  พบคนสกุลอยู่วิทยาถือหุ้นพรึบ! โชว์รายได้ 39 ล้าน แจ้งตัวเลขอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 248 ล้าน 
จากกรณี เพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้เผยแพร่เอกสารข้อมูล เกี่ยวกับกรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งอนุมัติให้ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ใช้ที่ดินสาธารณะที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนเพื่อขยายเขตโรงงาน 
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 13 มกราคม 2554 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
แจ้งประกอบธุรกิจบริการดูแลและรักษาหลักทรัพย์ ปรากฎชื่อ นายสราวุฒิ อยู่วิทยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ  นาย จิรวัฒน์ อยู่วิทยา  น.ส. นุชรี อยู่วิทยา  น.ส. สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมเป็นกรรมการ 
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 25 เมษายน 2560  นาย สราวุฒิ อยู่วิทยา ถือหุ้นใหญ่สุด  16.6670% มูลค่า  833,350 บาท ส่วนนาย จิรวัฒน์ อยู่วิทยา น.ส. นุชรี อยู่วิทยา น.ส. ปนัดดา อยู่วิทยา น.ส. สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และ น.ส. สุปรียา อยู่วิทยา ถืออยู่คนละ 16.6666% มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่คนละ 833,330 บาท 
นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2559 แจ้งว่า มีรายได้รวม 39,915,286.25 บาท รวมรายจ่าย 12,618,108.98 บาท กำไรสุทธิ 17,807,347.55 บาท
สินทรัพย์แจ้งว่า  มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,911,728.83 บาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3,958,440.72 บาท  มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 248,616,942.54 บาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 428,938.53 บาท  รวมสินทรัพย์ 278,490,207.02 บาท  
มี เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16,369,196.68 บาท ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 12,840,000 บาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,360,883.99 บาท เงินกู้ยืมระยะยาว 162,780,000 บาท รวมหนี้สิน 194,370,565.36 บาท 
ทั้งนี้ นาย สราวุฒิ อยู่วิทยา เป็นลูกของนายเฉลียว อยู่วิทยา นักธุรกิจชาวไทยเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มชูกำลัง กระทิงแดง กับภรรยาคนที่สอง มีตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดง ถูกระบุว่า เป็นบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดในการบริหารงานของเครื่องดื่มกระทิงแดงในปัจจุบัน 
ขณะที่ เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ระบุว่า เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ลงนามอนุมัติให้ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (กระทิงแดง) ใช้ “ที่สาธารณะห้วยแม็ก” เนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ 2 งาน เป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ตามหนังสือของมหาดไทย ที่ มท 0208.4/886 ของสำนักกฎหมาย สป.
ทั้งนี้ ระเบียบมหาดไทยฉบับเดียวกัน ข้อ 23 (3) กำหนดว่าในแต่ละจังหวัดจะอนุญาตให้ได้ต้องไม่เกิน 10 ไร่ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร ซึ่งเหตุอันสมควรที่อนุมัติที่ดิน 31 ไร่ ให้เอกชนในครั้งนี้คือป่าชุมชนอยู่กึ่งกลางในเขตพื้นที่โรงงานและบริษัทมีความจำเป็นในการขยายโรงงาน
ที่สาธารณะห้วยแม็กอยู่ในเขตบ้านหนองแต้ หมู่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น คณะกรรมการชุมชนได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะประโชยชน์มาตั้งแต่ปี 2526 ตาม นสล. เลขที่ ขก 2321 และได้มีการอนุรักษ์เป็นป่าชุมชน กำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบป่าชุมชุนตั้งแต่ช่วงปี 2555 และขอใช้ที่ดินเพื่อขยายโรงงานช่วงปี 2558 ซึ่งเรื่องคาราคาซังเรื่อยมา โดยถูกคัดค้านจากสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดงมาตลอด ก่อนที่ มท.1 จะอนุมัติให้ใช้ “ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน” แปลงดังกล่าวเพื่อกิจการของเอกชน(https://web.facebook.com/Watchdog.ACT/)

ล่าสุดทาง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้แต่อย่างใด 

ขอบคุณ 
www.isranews.org/isranews-news

ไม่มีความคิดเห็น