ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

สรุปข่าวเด่น วันที่ 16 มิถุนายน 2567

 ย้ำพระ-เณร ปณิธานแท้จริงการเรียนบาลี เพื่อรักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์

สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพฯ


พ่อเมืองอุบลฯ ถวายพระพุทธรูปศิลาปางมารวิชัย เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ที่วัดศรีบุญเรือง บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายฆราวาส และพระพรหมวชิรเวที กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปศิลาปางมารวิชัย 39 นิ้ว เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล หลวงปูมั่น ภูริทัตโต โดยมีพระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

(ธ) เจ้าจาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระครูวิโรจน์ญาณวโรบล เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ถวายเครื่องสักการะแด่ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์เจิมบูชาที่แท่นฐานองค์พระ ชุบน้ำพระพุทธมนต์ชำระแววพระเนตร พระสงฆ์เจริญพระคาถาเบิกพระเนตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกตุ โดยการจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นกุศลและสวัสดิมงคลแด่พระพรหมวชิรเวที เนื่องในมงคลมวาระเจริญชนมายุครบ 7 รอบ 84 ปี และระลึกพระคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในโอกาส 150 ปี ชาตกาล


ปลัดวธ.ใส่บาตรพระล่องแพ ตลาดโอ๊ะป่อย ราชบุรี ยกเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบปี 66

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด

สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม

โดยมีนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้นำชุมชนและพี่น้องชุมชน

คุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม เข้าร่วม ณ ชุมชนบ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


สมาคมครูแพร่รินน้ำใจ ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ อ.สอง

สมาคมครูจังหวัดแพร่ ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

ร่วมบริจาคเงินให้ครอบครัวของ ด.ช.วงศธร เย็นชุ่ม ชั้น ม. 2 ด.ญ.จุฑาพร เกตะวันดี ชั้น ม.3 นักเรียน

โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) อ.สอง สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน

โดยมี นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ผอ.โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม สพป.แพร่เขต 2 นายกสมาคมครู จ.แพร่

พร้อมด้วย นายบุญมี เหลาธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำริน นางทัศนีย์ จันทร์ป้อม ผอ.โรงเรียนชุมชน

บ้านบวกโป่ง น.ส.อมรรัตน์ ยะรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวง (387) น.ส.พัณณิตา พิมพ์มาศ

ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไร่ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริจาค มอบเงินจำนวน 29,593 บาท

(สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาท) โดยมี นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าแดง

และคณะครู ครอบครัวนักเรียนผู้ประสบภัย และนายระมัย ฟุ่มเฟือย อดีตรอง ผอ.โรงเรียนบ้านป่าแดง กก.สอ.ครูแพร่ เป็นผู้รับมอบ


ไม่มีความคิดเห็น