Ads

header ads

ในวิกฤตมีโอกาสเสมอ คำนี้...เราเคยได้ยินจนรู้สึกว่าเป็นคำธรรมดา สิ่งที่วัดพระธรรมกายกำลังเผชิญ ดูเหมือนเป็นวิกฤต แต่แท้จริงแล้วเป็นโอกาส


ในวิกฤตมีโอกาสเสมอ คำนี้...
เราเคยได้ยินจนรู้สึกว่าเป็นคำธรรมดา
สิ่งที่วัดพระธรรมกายกำลังเผชิญ ดูเหมือนเป็นวิกฤต แต่แท้จริงแล้วเป็นโอกาส


ขอบคุณเจ้าของบทความ

Post a Comment

0 Comments