Open top menu

Select Language

Thursday, February 23, 2017


ในวิกฤตมีโอกาสเสมอ คำนี้...
เราเคยได้ยินจนรู้สึกว่าเป็นคำธรรมดา
สิ่งที่วัดพระธรรมกายกำลังเผชิญ ดูเหมือนเป็นวิกฤต แต่แท้จริงแล้วเป็นโอกาส


ขอบคุณเจ้าของบทความ
***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press