Open top menu

Select Language

Sunday, February 19, 2017


 ม.44  ใช้แก้ปัญหาประเทศไทยได้จริงหรือ #ธรรมกาย

  น้ำไฟในวัดก็จะตัด พระเณรก็จะถูกไล่ออกจากวัด หรือไม่ก็ถูกขังอยู่ในนั้น ไม่ต่างจากนักโทษที่ไร้อิสระภาพ นี่เป็นเรื่องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่สุดเลย จับคนทำผิดไม่ได้ ก็จะยึดวัดเขา มันชอบธรรมที่ไหนกัน ???  อาตมาอยากจะเตือนอย่างกัลยาณมิตรนะครับว่า มาตรา 44  นี่ให้โทษมากกว่าให้คุณ มันทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบ้าอำนาจ ลุแก่โทสาคติ โดยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม อะไรที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งกฎหมายให้การคุ้มครอง ถูกละเมิดหมดเลย นี่ทราบว่า น้ำไฟในวัดก็จะตัด พระเณรก็จะถูกไล่ออกจากวัด หรือไม่ก็ถูกขังอยู่ในนั้น ไม่ต่างจากนักโทษที่ไร้อิสระภาพ นี่เป็นเรื่องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่สุดเลย จับคนทำผิดไม่ได้ ก็จะยึดวัดเขา มันชอบธรรมที่ไหนกัน
 ม.44  ใช้แก้ปัญหาประเทศไทยได้จริงหรือ ?Cr : Ptt Cnkr

***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press