Ads

header ads

พระสนิทวงศ์กล่าวทั้งน้ำตา #สร้างวัดพระธรรมกายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา #ไม่ได้ถวาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา


พระสนิทวงศ์กล่าวทั้งน้ำตา #สร้างวัดพระธรรมกายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
#ไม่ได้ถวาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พระสนิทวงศ์ กล่าวด้วยน้ำตาด้วยหัวใจของพุทธบุตร ซึ่งเป็นเจ้าของวัดตัวจริง 


ต้องฟัง..ซาบซึ้งจริง

คลิกเล่นสื่อ
#สร้างวัดพระธรรมกายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
#ไม่ได้ถวาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
#ที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
#ที่นี่ไม่มีสัญญาณ FB Live สด
26 กพ. 60

Post a Comment

0 Comments