Open top menu

Select Language

Monday, June 4, 2018

ปุจฉา สงสัยแผ่นดินไทยนี้เป็นของศาดสะหนาไหนกันแน่...
แค่พระถูกกล่าวหา ศาลยังไม่ตัดสิน "
พระยังคงบริสุทธิ์" แต่ก็โดนจับสึก 
สมควรหรือ?? 
ขอบคุณภาพ brighttv.co.th

ปุจฉา
เราเคยเข้าใจว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ แต่ทำไมพระเพียงแค่ถูกกล่าวหา และศาลยังไม่ทันไต่สวนว่าผิดจริงหรือไม่ผิด ก็โดนจับสึก หมดสิทธิ์ห่มจีวร?

แถมพอพระถูกจับสึกแล้วไปอยู่ในคุก ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ไม่มีโอกาสที่จะทำสมณกิจอย่างเคย?

แถมพอติดคุกแล้ว สู้คดี ศาลตัดสินว่าไม่ผิด ก็เท่ากับถูกจับสึกฟรีไป ถ้าอยากบวชต่อ ต้องไปขอบวชใหม่ เป็นพระบวชใหม่ สมณศักดิ์ใดๆ ที่เคยมีก็ถูกริบไปหมดแล้ว?

ส่วนมุสลาม ถ้าติดคุก กลับได้กินอาหารพิเศษดีๆ เหนือนักโทษทั่วไป มุสลามกินหมูไม่ได้ เขาก็จัดเนื้อสัตว์อย่างอื่นให้ อยากละหมาด เขาก็มีที่ละหมาดให้ ฯลฯ ?
แถมพอออกจากคุก ถ้าเคยเป็นอิหมามมาก่อน ก็ยังกลับไปเป็นอิหม่ามเหมือนเดิมได้ ไม่มีอะไรเสียหาย
********
สงสัยแผ่นดินไทยนี้เป็นของศาดสะหนาไหนกันแน่

Cr : วิจารณ์โลก
***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press