Ads

header ads

อย่าพยายามใช้รายการวิเคราะห์ข่าวสร้างเรื่องโกหกสังคมแบบมั่วๆ เพื่อโฆษณาชวนเชื่อว่าวัดพระธรรมกายมีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีเงินทอนวัด!!

อย่าพยายามใช้รายการวิเคราะห์ข่าวสร้างเรื่องโกหกสังคมแบบมั่วๆ 
เพื่อโฆษณาชวนเชื่อว่าวัดพระธรรมกายมีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีเงินทอนวัด!!


 เยอรมันนีเป็นประเทศที่มีระบบการกลั่นกรองคนต่างชาติเข้าประเทศที่ดีที่สุดในยุโรป ไม่มีองค์กรใดในโลกสั่งรัฐบาลเยอรมันให้รับหรือไม่รับคนเข้าประเทศได้ อย่าพยายามใช้รายการวิเคราะห์ข่าวสร้างเรื่องโกหกสังคมแบบมั่วๆ เพื่อโฆษณาชวนเชื่อว่าวัดพระธรรมกายมีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีเงินทอนวัด 

 โปรดนึกถึงความจริงด้วยว่าโลกนี้มีใครสามารถสั่งการให้รัฐบาลเยอรมันทำโน่นทำนี่ได้บ้าง ขนาดมหาอำนาจอย่างอเมริกายังสั่งรัฐบาลเยอรมันไม่ได้เลย เวลาวิเคราะห์ข่าว ขอให้นึกถึงความเป็นจริงให้ครบทุกด้านด้วย อย่าหลอกใช้ความไม่รู้ของประชาชนมาเป็นเครื่องมือทำลายพระพุทธศาสนาเลย

Cr : Ptt Cnkr

Post a Comment

0 Comments