ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

สรุปข่าวเด่นวันที่ 14 สิงหาคม 2566

แรงงานเมียนมาสายบุญ ศรัทธาแรง นิยมตระเวนเหมารถเที่ยววัดไทยช่วงวันหยุด 

ช่วงวันหยุดยาวของไทย พื้นที่กรุงเทพฯ ตามวัดต่างๆ จะเห็นชาวเมียนมาเข้าไปทำบุญจำนวนมาก โดยแรงงานชาวเมียนมาเปิดเผยว่า การไปวัดถือเป็นประเพณี พอมาทำงานในไทยช่วงวันหยุด จะนัดกันผ่านโซเชียล เพื่อไปทำบุญตามวัดที่ศรัทธา โดยวัดส่วนใหญ่จะมีพระชาวเมียนมาจำวัดอยู่ หรือมีสิ่งปลูกสร้าง เช่น เทพทันใจ หรือหลายวัดตอนนี้เริ่มสร้างเจดีย์ชเวดากองจำลอง เพื่อดึงดูดแรงงานให้เข้าไปทำบุญมากขึ้นเศรษฐีเมืองอุบลฯ บริจาค 100 ล้านบาท
สมทบสร้างตึกผู้ป่วยใน รพ.เด็กสรรพสิทธิประสงค์

น.ส.สุภาวดี ตริยางกูรศรี ผู้บริหาร สุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (Sunee Grand Hotel & Convention Center) มาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว อันดับ 1 ใน จ.อุบลราชธานี ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 100,000,000 บาทเลขาฯ ศอ.บต.เปิดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางพุทธศาสนาแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เลขาฯ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำธรรมะ หลักคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสืบสานพระพุทธศาสนาในพื้นที่ให้คงอยู่

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ที่ได้เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ มาร่วมมือร่วมใจ ได้เห็นภาพเจ้าอาวาส พระพี่เลี้ยง มอบความรู้ด้านพุทธศาสนาให้แก่เด็ก เยาวชน เชื่อมั่นว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรงพุทธศาสนาไว้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คงอยู่ และมีลูกหลานที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และจะช่วยพัฒนาเยาวชนในการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้นำธรรมะ นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูล และการพัฒนาปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทัน สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด

Cr: ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.บรรยากาศ พระอาจารย์ตัวแทนคณะสงฆ์​วัดพระธรรมกาย แสดงธรรม​ นำนั่งสมาธิ ชาวเกาหลี 1,000 คน1 ความคิดเห็น