Open top menu

Select Language

Tuesday, September 20, 2016


ขณะที่กระแสโจมตี วัดพระธรรมกาย พุ่งมาจากทุกสารทิศเหมือนดังดอกศร ที่พุ่งมาจากกองทัพของศัตรู ในหนัง สงครามโบราณ ยุคพันกว่าปี
 จากศัตรูที่เกิดขึ้น.......เพราะความไม่รู้
 จากศัตรูที่เกิดขึ้น...เพราะได้ข้อมูลผิด
 จากศัตรูที่เกิดขึ้น....เพราะตามกระแส
 จากศัตรูที่เกิดขึ้น....เพราะมีการจัดตั้ง
 เพื่อล้มล้าง ศาสนาพุทธในเมืองไทย
แต่วัดพระธรรมกาย ก้าวไกล ไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้ ต่างประเทศมีศูนย์สาขานับ สองร้อย
แห่ง ในประเทศมีอีกนับพันแห่ง

ประเทศเนปาลน้ำท่วมหนัก สายธารจากวัดพระธรรมกาย ก็ไปถึง แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ ประเทศพม่า โบราณสถานจำนวนมาก พังเสียหาย วัดพระธรรมกายก็ไปถึง และอีกหลายแห่ง หลายประเทศที่ได้ ประสบภัย วัดพระธรรมกายก็ไปถึง ประเทศไทย ประสบอุทกภัยเดือดร้อน ไม่ว่าเหนือหรือใต้ ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ วัดพระธรรมกาย ก็ไปถึง สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บางวัดพระไม่สามารถ ออกบิณฑบาต ได้ เพราะเกรงภัยอันตราย จากก่อการ ร้าย วัดพระธรรมกายก็ไปถึง

วัดพระธรรมกายในยามนี้ จึงมีใช่แค่เพียงวัด ในพระพุทธศาสนา เท่านั้น แต่เป็นหน่วยบรรเทาทุกข์
ของโลกไปเรียบร้อยแล้ว


วัดพระธรรมกาย จึงมิได้เป็นเพียงแต่สมบัติของคนไทย เท่านั้น แต่เป็นสมบัติของคนทั้งโลก

วัดพระธรรมกาย นอกจากเป็นวัดใน พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นองค์กร สาธารณะกุศลไม่แสวงผลกำไร....เป็น สมาชิกหนึ่งขององค์กรสหประชาชาติ เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่โลกอีกด้วย....

Cr: เรชุงปะ ศิวโมกข์
***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press