ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

แฉแผนการ ป.ป.ช.ยึดวัดร้างทั่วประเทศ ทำเป็นที่ตั้งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด?

 วัดอยู่ในป่า มันก็ไล่ออกป่า วัดไม่ร้าง มันก็ทำให้ร้าง วัดร้างแล้ว มันก็จะยึด เก่งแต่รังแกวัดพุทธ ส่วนมัสยิตส่งเสริมกันจัง มีบ้าน 5 หลังก็ตั้งมัสยิตได้ ตั้งครบ 3 แห่งเมื่อไหร่ ก็ตั้งสภามุสลิมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทันที  

แฉแผนการ ป.ป.ช.ยึดวัดร้างทั่วประเทศ ทำเป็นที่ตั้งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด? แฉแผนการ ป.ป.ช.ยึดวัดร้างทั่วประเทศ ทำเป็นที่ตั้งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด เช่น วัดหลวงตาหิน ข้างสถานีรถไฟ ชุมทางถนนจิระ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการปกป้องมิให้วัดร้างทั่วประเทศตกอยู่ในเงื้อมมือของกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในอนาคตที่มาในรูปของนักศาสนา ข้าราชการการเมือง สำนักงานทางราชการ (ที่ไม่มีความจริงใจต่อพระพุทธศาสนา หรือแอบแฝงเข้ามาบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆร้อยเล่ห์พันเหลี่ยม) จึงขอให้มีการตราเป็นกฎหมายดังนี้
๑. วัดร้างที่มีพื้นที่มากกว่า ๖ ไร่ขึ้นไป ให้พื้นที่ ๖ ไร่เป็นอย่างน้อยของวัดร้างนั้นๆเป็นเขต “สังฆาวาส” มีพระสงฆ์หรือคณะสงฆ์เป็นผู้ปกครองดูแล เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ต่างๆ

๒. วัดร้างที่มีพื้นที่น้อยกว่า ๖ ไร่ ต้องกำหนดเขตพื้นที่ที่ให้พระสงฆ์หรือคณะสงฆ์อยู่ทำกิจพระศาสนาได้ (เป็นสังฆาวาส) ๑ ไร่ขึ้นไป และมีอำนาจ ประโยชน์ดังข้อที่ ๑

๓. ให้มีคณะกรรมการพิเศษ ปกป้อง คุ้มครอง ดูแล พุทธศาสนสมบัติกลางและวัดร้างทุกแห่ง ทั่วประเทศ จากองค์กรหรือบุคคลที่ห่วงใยพระพุทธศาสนาและมีสัมมาทิฏฐิ (เป็นอริยบุคคลก็ยิ่งดี) เพื่อเป็นหลักประกันได้ในความโปร่งใส เป็นธรรม
 ข่าวเชิงลึกวงในที่ว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคม เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ (เปิดทาง) ให้ ป.ป.ช.ได้พื้นที่หรือที่ดินของวัดร้างทั่วประเทศก่อสร้างสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดต่างๆ (หรือสถานที่ต่างๆ) ก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดมีขึ้นได้ยาก ปัญหาความเดือดร้อนของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับการที่จะต้องต่อสู้กับอำนาจที่ท่านร้องขอ ขออนุญาตสร้าง-ตั้งจากวัดร้างจะหมดไป
ตัวอย่างวัดหลวงตาหิน (ตามโฉนดเลขที่ ๘๑๐๐...สิบ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๔...๑๓ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา) ที่เหลือปัจจุบัน ๖ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา โดยประมาณ ก็ควรจดทะเบียนให้เป็นวัด (เป็นเขตสังฆาวาส) ตามที่เหลือนี้ทั้งหมด (ที่ ป.ป.ช.ขออนุมัติได้ ๓ ไร่ เพื่อตั้งสำนักงานก็อนุญาตไป แต่อยู่ในปกครอง-ผลประโยชน์วัด)
..เสนอต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ มส.
พระมหาเลื่อน อภิชาโต ๒๑ ก.ย.๕๙

Cr: โก๋หลังวัด, Ptt Cnkr

ไม่มีความคิดเห็น