Open top menu

Select Language

Tuesday, September 20, 2016


 "อยากได้ลูกเสือ ต้องเข้าถ้ำเสือ" ทำไมคนจำนวนมากจึงเข้าธรรมกาย?
ทำไมคนจำนวนมากจึงเข้าธรรมกาย? เป็นอีกคำถามหนึ่งที่เราควรสนใจ แสวงหาคำตอบ ที่ถูกต้องด้วยตนเอง ไม่ใช่ไปนั่งคิดหรือเปิดตำรามาวิจารณ์
"อยากได้ลูกเสือ ต้องเข้าถ้ำเสือ" คำพูดประโยคนี้คิดว่า คงได้ยินกันทั่ว ในเมื่อเราอยากรู้คำตอบว่า ทำไม? คนจึงเข้าวัดพระธรรมกาย กันมากนัก ก็มีอยู่เพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือ...........
คุณต้องย่างเท้า เข้าวัดพระธรรมกาย แต่ไม่ใช่เข้าไปจับผิดเขา เพราะการ เข้าไปจับผิดเขา คุณก็จะได้แค่เพียง ความเข้าใจผิด ไม่ใช่ได้คำตอบที่ถูก 
ต้องตามที่เราต้องการแท้จริง เมื่อเข้าไปแล้ว สิ่งที่ควรทำก็คือ ทำตามที่เขาแนะนำทำตามที่เขาสอน
ทำอย่างที่เขาทำ เป็นอย่างที่เขาเป็น ด้วยวิธีการแบบนี้ จะทำให้เราได้รับ คำตอบที่ถูกต้องวิสัยนักวิทยาศาสตร์ วิสัยนักปราชญ์ ล้วนแสวงหาคำตอบ ที่ต้องการด้วยวิธีนี้เสมอ
 มิใช่อยากได้คำตอบ ในวัดธรรมกาย แต่ไปแสวงหาคำตอบ จากสื่อต่างๆ หรือไปแสวงหาคำตอบ จากพวกคน ที่ไม่ชอบวัด หรือ พวกคนที่ไม่เข้าวัด ถ้าไปแสวงหาคำตอบจากคนพวกนั้น
ก็จะได้คำตอบ จากคำถามที่ว่า......... ทำไมคน จึงไม่เข้าวัดพระธรรมกาย?

 ไม่ใช่ได้คำตอบจากคำถามที่ต้องการ คือ ทำไมคนจึงเข้าวัดพระธรรมกาย? ถ้าถามเราว่า ทำไมคนจำนวนมาก จึงเข้าวัดพระธรรมกาย? ก็จะตอบว่า "เพราะเข้าแล้วรู้สึกดี รู้สึกมีความสุข"

 หรือถ้าจะตอบแบบ ไม่รักษาน้ำใจกัน ก็จะตอบว่า..เพราะเขามีปัญญาคิดได้ ว่า"การเข้าวัดพระธรรมกายดีกว่าเข้า สถานเริงรมย์ หรือเข้าบ่อนอบายมุข" ถ้าพวกที่เข้าวัดพระธรรมกาย เป็นพวกโง่งมงาย เป็นพวกถูกหลอก งั้นก็แสดงว่า พวกเข้าสถานเริงรมย์ เข้าบ่อน ก็เป็นพวกฉลาดดีมีปัญญา?
Cr.เรชุงปะ ศิวโมกข์
***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press