Open top menu

Select Language

Tuesday, August 15, 2017  
ใครมานำเสนอโอนที่ราชพัสดุมาให้ฟรีๆ อย่าหลงเชื่อ เพราะซื้อ-ขาย-โอนไม่ได้
มีโทษรุนแรงถึงขั้นทำลายทรัพย์สินราชการให้เสียหาย เป็นภัยต่อความมั่นคง !!!


  วัดวาอารามและมูลนิธิฯ ต่างๆ ก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วย โดนข้อหาบุกรุกที่หลวง บุกรุกที่ราชพัสดุ มันจะลุกลามไปถึงการตรวจสอบบัญชีการเงินด้วย มีสิทธิโดนอายัดทรัพย์สินวัดหรือยุบมูลนิธิได้ง่ายๆ ใครมานำเสนอโอนที่ราชพัสดุมาให้ฟรีๆ ก็อย่าเคลิ้มไปหลงเชื่อเขา เพราะซื้อ-ขาย-โอนไม่ได้ ถือเป็นโมฆะหมด มีโทษรุนแรงถึงขั้นทำลายทรัพย์สินราชการให้เสียหาย เป็นภัยต่อความมั่นคง และจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ อย่าไปเคลิ้ม อย่าไปเชื่อ อย่าไปเสี่ยง

Cr : Ptt Cnkr***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press