Open top menu

Select Language

Thursday, August 3, 2017

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
8 อำเภอ สกลนคร 
กว่า 2,500 ชุด

วันนี้ (3 ส.ค.) พระสงฆ์และอาสาสมัครของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายลงพื้นที่มอบถุงยังชีพกว่า 100 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย อ.วานรนิวาส
โดยตลอดสี่วันที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมใน 8 อำเภอจังหวัดสกลนครแล้วกว่า 2,500 ชุด
***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press