Open top menu

Select Language

Tuesday, August 22, 2017


พระไม่ทิ้งโยม หลวงพ่อพาหลวงพี่นั่งเรือ แจกของวัด-บ้านน้ำท่วมร้อยเอ็ด


 เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์มหาเถรสมาคม นำคณะสงฆ์นั่งเรือท้องแบนออกแจกของ พร้อมเยี่ยมปลอบขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วม ใน จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการ "ญาติโยมประสบภัย พระไทยไม่ทิ้งโยม" เป็นครั้งที่ 3 ...

 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ พร้อมด้วย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ และคณะทำงาน และผู้แทนคณะสงฆ์ จ.ร้อยเอ็ด ผู้แทนคณะสงฆ์ จ.เพชรบูรณ์ เข้าพื้นที่เยี่ยมและปลอบขวัญให้กำลังใจ วัด และหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย ใน อ.จังหาร อ.เชียงขวัญ และ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดย มทบ.27 สนับสนุน รถยนต์บรรทุก และเรือท้องแบน เป็นพาหนะพระมงคลวชิรากร กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาอุทกภัย เป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่ คณะสงฆ์โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ได้เข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 "ญาติโยมประสบภัย พระไทยไม่ทิ้งโยม".

ที่มา www.thairath.co.th/content 
***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press