ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ไม่คิดมีอาชีพเป็นทนาย แต่ศึกษากฎหมายเพื่อป้องกันภัยพระพุทธศาสนา

ไม่คิดมีอาชีพเป็นทนาย แต่ศึกษากฎหมายเพื่อป้องกันภัยพระพุทธศาสนา


กฎหมายบังคับคดีใหม่ มาเร็ว ยึดเร็ว ค้านเร็ว ขายเร็ว
ลูกหนี้ กยศ. ลูกหนี้สหกรณ์ ลูกหนี้ธนาคาร และผู้ค้ำประกันเงินกู้ เตรียมรับมือกฎหมายบังคับคดีใหม่ ให้อำนาจเจ้าพนักงานยึดได้เลยในฐานะเจ้าพนักงานศาล สามารถอายัดข้ามเขตได้โดยไม่ต้องขออนุญาตศาลแม่ ลูกหนี้ต้องรีบร้องคัดค้านภายใน 15 วัน หลังโดนยึด เริ่มประกาศใช้ 4 ก.ย. 60 นี้
(ไม่คิดมีอาชีพเป็นทนาย แต่ศึกษากฎหมายเพื่อป้องกันภัยพระพุทธศาสนา)
--------------------------------------------


- การบังคับคดีต้องทำภายใน 10 ปี หลังศาลมีคำพิพากษา
- กฎหมายบังคับคดีใหม่ เปลี่ยนเลขมาตราใหม่ ลืมเลขมาตราเก่าไปได้เลย ปรับปรุงเขียนใหม่แบบชัดเจน ไม่ต้องตีความ
- การบังคับคดีข้ามเขต ขอออกหมายบังคับคดีที่ปลายทางได้เลย
- เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดอายัดในฐานะเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม แต่ยังสังกัดกรมบังคับคดีอยู่
- การค้นทรัพย์สินของลูกหนี้ในบ้านผู้อื่น สามารถทำได้โดยไปขออนุญาตจากศาลยุติธรรม ผู้ขัดขวางมีความผิด
- การฟ้องพนักงานบังคับคดี ให้ฟ้องที่ศาลยุติธรรม ไม่ฟ้องที่ศาลปกครอง เพราะถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของศาลยุติธรรมแล้ว
- การขายทอดตลาด ลูกหนี้มีสิทธิมาร่วมประมูลได้ (แต่ก็มีสิทธิโดนยึดกลับมาใหม่)
- การงดบังคับคดี ไม่ให้ประกาศขายทอดตลาดได้ ต้องได้รับการยินยอมจากทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องเซ็นต์เอกสารมาให้ครบ
- การของดบังคับคดีเมื่อครบกำหนด 2 เดือน สามารถประกาศขายต่อได้เลย ไม่ต้องรอถามเจ้าหนี้หรือลูกหนี้
- การถอนบังคับคดี ลูกหนี้อุทธรณ์ฎีกา/ ศาลกลับคำพิพากษาใหม่ / เจ้าหนี้ขอถอนสละสิทธิการบังคับคดี / ลูกหนี้วางเงินต่อเจ้าพนักงานเพื่อชำระหนี้ / เจ้าหนี้เพิกเฉย เรียกแล้วไม่มาก็ถอนได้เลย / เจ้าหนี้ค้างค่าธรรมเนียมศาล
- หากเจ้าพนักงานบังคับคดีผิดพลาด ต้องร้องคัดค้านภายใน 15 วัน
- การประกาศขายทอดตลาดให้ดูทีลงท้ายประกาศ ถ้าก่อนวันที่ 4 ก.ย. ให้ใช้กฎหมายเก่า ถ้าหลังวันที่ 4 ก.ย. ให้ใช้กฎหมายใหม่
- การยึดทรัพย์ (สัตว์ สิ่งของ) จะแยกเป็นกองๆ ถ้ากองละไม่เกิน 20,000 บาท ก็ยึดไม่ได้ หรือหากรวมแล้วเกิน 20,000 บาท ก็ต้องดูตามความจำเป็น ให้เป็นดุลพินิจของพนักงานบังคับคดี
- การแอบโอน แอบขายทรัพย์สินหลังยึดไปแล้ว ไม่มีผล นำมาใช้คัดค้านไม่ได้
- การอายัด สามารถอายัดข้ามเขตได้เลย โดยใช้อำนาจพนักงานบังคับคดี ไม่ต้องย้อนไปขอจากศาลแม่ที่เป็นต้นทางของคดี
- กรณียึดเงิน ต้องยื่นร้องคัดค้านภายใน 15 วัน หลังจากโดนยึด (ของเก่ายื่นร้องคัดค้านในเวลา 10 ปี)
- การขายทอดตลาด ไม่ต้องขออนุญาตศาลขาย หากยื่นคัดค้านไม่ทันใน 15 วัน ก็จะประกาศขายทอดตลาดหลัง 60 วัน ไปแล้ว
ปล.1 ข้อมูลจากสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ร่วมกับกรรมการบริหารภาค ๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น (ช่วงบ่าย)
ปล.2 กฎหมายใหม่บังคับคดี เปิดช่องยึด/อายัดทรัพย์ / ขายทอดตลาด เพิ่มความโหดให้ดีเอสไอมากขึ้นทันที
ปล.3 คำสั่ง ม.44 สั่งให้ข้าราชการต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน เท่ากับบังคับให้แต่ละคนต้องเตรียมชี้แจงเส้นทางการเงินให้ชัดเจน

Cr : Ptt Cnkr

ไม่มีความคิดเห็น